Nalaganje ...
Organizacije vir: ARIS

Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.03  Naravoslovje  Biologija  Ekosistemi 
1.03.04  Naravoslovje  Biologija  Rastlinska fiziologija 
1.04.05  Naravoslovje  Kemija  Analizna kemija 
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
6.12.05  Humanistika  Geografija  Aplikativna geografija 

Koda Veda Področje
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B280  Biomedicinske vede  Živalska ekologija 
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Opis
Svetovanje 
Drugo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
65,59
A''
43,25
A'
43,25
A1/2
55,25
CI10
399
CImax
86
h10
8
A1
0,27
A3
0
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 27. maj 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS 23  513  433  18,83 
Scopus 23  594  512  22,26 
Raziskovalne skupine (1)
št. Evidenčna št. Naziv skupine Odgovorna oseba Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. 1007-001  Oddelek za raziskovalno dejavnost  dr. Zdenka Mazej Grudnik   2.451 
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. 19900  Milojka Bedek  Kemija  Raziskovalec  17 
2. 23164  Boštjan Brežnik    Strokovni ali tehnični sodelavec  57 
3. 22271  Polonca Druks Gajšek  Kemija  Raziskovalec  1.245 
4. 23167  Boris Jakop    Strokovni ali tehnični sodelavec  14 
5. 23560  Barbara Justin  Geologija  Raziskovalec  339 
6. 23166  Lidija Korošec    Strokovni ali tehnični sodelavec 
7. 17617  Vlasta Landekar    Strokovni ali tehnični sodelavec  90 
8. 15858  dr. Zdenka Mazej Grudnik  Biologija  Raziskovalec  214 
9. 27911  Boštjan Mikuž  Kemija  Raziskovalec  20 
10. 07698  mag. Liljana Mljač  Biologija  Raziskovalec  186 
11. 21710  Zoran Pavšek  Geografija  Raziskovalec  174 
12. 17620  Urška Polak    Strokovni ali tehnični sodelavec 
13. 19904  Simona Šimon  Kemija  Raziskovalec  36 
14. 30994  Matej Šuštaršič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  52 
15. 10037  dr. Nives Vrbič Kugonič  Varstvo okolja  Raziskovalec  387 
16. 23168  Marjeta Zaluberšek    Strokovni ali tehnični sodelavec  98 
Raziskovalni projekti ARIS (39) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Odgovorna oseba Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. J6-8266  Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora  1.5.2017 - 30.4.2020  dr. Nataša Viršek Ravbar   5.728 
2. V4-1627  Določitev najustreznejših metod za ocenjevanje številčnosti prostoživečih parkljarjev v Sloveniji in priprava podlag za njihovo vključitev v lovsko-upravljavsko prakso  1.10.2016 - 30.9.2018  dr. Klemen Jerina   1.441 
3. V4-1648  Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno nevarnih snovi v prehranjevalno verigo  1.10.2016 - 30.9.2018  dr. Helena Grčman   3.562 
4. V4-1432  Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede divjadi  1.7.2014 - 31.10.2016  dr. Klemen Jerina   3.377 
5. V4-1437  Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju  1.7.2014 - 30.6.2016  dr. Boštjan Pokorny   6.357 
6. L1-4320  OCENA TVEGANJA ZA RECEPTORSKE ORGANIZME IZ ANTROPOLOŠKO SPREMENJENIH TRAVNIŠKIH IN GOZDNIH HABITATOV  1.7.2011 - 30.6.2014  dr. Samar Al Sayegh Petkovšek   3.671 
7. V4-1146  Določitev najbolj primernih kazalnikov za spremljanje stanja populacij divjadi in njihovega okolja pri adaptivnem upravljanju  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Klemen Jerina   2.127 
8. V1-1132  Vrednotenje potencialnega vpliva kmetijstva na kemijsko in ekološko stanje voda v Pomurju s predlogi stroškovno učinkovitih ukrepov za njegovo preprečevanje  1.10.2011 - 30.9.2013  dr. Zdenka Mazej Grudnik   3.530 
9. Z1-4231  Okoljski biomonitoring kemikalij s poudarkom na analizi težkih kovin, PAH-ov in MTBE v bližini prometnic in velikih točkovnih virov emisij v Sloveniji - epifitski lišaji kot primer na državnem nivoju izbranih bioindikatorskih organizmov  1.7.2011 - 30.6.2013  dr. Helena Poličnik   217 
10. V4-1125  Ocenjevanje vrednosti gozdnih zemljišč in ekosistemskih storitev ter škod po divjadi v gozdovih  1.10.2011 - 31.3.2013  dr. Tomislav Levanič   2.633 
11. J4-2041  Vpliv selena na pridelek in kakovost gojenih rastlin  1.5.2009 - 30.4.2012  dr. Mateja Germ   2.051 
12. L7-0026  Čeljusti srnjadi kot kazalec kakovosti življenskega okolja in pripomoček za upravljanje s populacijami  1.2.2008 - 30.1.2011  dr. Boštjan Pokorny   3.034 
13. V4-0498  Divji prašič in škode v agrarni krajini: opredelitev populacijskih in habitatnih vplivnih dejavnikov, določitev vpliva talnih lastnosti  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Boštjan Pokorny   3.082 
14. V4-0495  Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji: preučevanje vplivov okoljskih i  1.1.2008 - 31.8.2010  dr. Klemen Jerina   2.663 
15. Z6-9819  Emisija CO2 in možnosti trajnostno sonaravne rabe neobnovljivih podzemnih virov  1.6.2008 - 31.5.2010  dr. Natalija Špeh   212 
16. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček  1.8.2007 - 31.7.2009  dr. Boštjan Pokorny   10.246 
17. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Boštjan Pokorny   2.783 
18. L1-7144  Določitev obremenjenosti jezerskih ekosistemov z uporabo bioindikatorskih organizmov na primeru Šaleških jezer  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Zdenka Mazej Grudnik   3.645 
19. L1-7135  Drevesne branike kot retrospektivni bioindikator časovnih sprememb v onesnaženosti okolja  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Boštjan Pokorny   4.947 
20. L4-7055  Ekoremediacija kmetijskih površin z oljno ogrščico in pridelava biodizla  1.9.2005 - 31.8.2008  dr. Tjaša Griessler Bulc   1.982 
21. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije  1.6.2006 - 30.11.2007  dr. Boštjan Pokorny   17.025 
22. L4-6414  Biokemični markerji tolerantnosti hmeljnih rastlin na sušni stres  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Andreja Čerenak   2.535 
23. L1-6382  Geokemična primerjava masnih tokov kovin v industrijskem in vulkanskem okolju  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Marta Svetina Veder   4.847 
24. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Boštjan Pokorny   3.304 
25. L1-6416  Iztrebki kot pripomoček za spoznavanje ekologije prostoživečih prežvekovalcev  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Boštjan Pokorny   2.623 
26. L1-6394  Preučevanje interakcije vplivov ozona in gnojenja z N na indikatorske rastline  1.7.2004 - 30.6.2007  dr. Cvetka Ribarič Lasnik   1.431 
27. L4-6222  Biološki testi za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti vode, zemlje in hrane  1.2.2004 - 30.1.2007  dr. Romana Marinšek Logar   3.184 
28. M3-0033  Določitev vpliva vojaškega poligona na okolje kot modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na območjih delovanja Slovenske vojske  1.8.2004 - 31.8.2006  dr. Samar Al Sayegh Petkovšek   4.604 
29. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu  1.7.2002 - 30.6.2005  dr. Hojka Kraigher   4.893 
30. L1-3427  Rogovje srnjadi kot akumulacijski in odzivni bioindikator onesnaženosti okolja  1.7.2001 - 30.6.2004  dr. Cvetka Ribarič Lasnik   2.783 
31. V1-0426  Okoljski vidike proizvodnje in porabe biodizla na slovenskem  1.10.2000 - 31.10.2001  dr. Marta Svetina Veder   1.674 
32. J2-1433  Mehanizmi nastajanja, prenosa in kopičenja plinov v premogovnih slojih  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Jožef Pezdič   6.859 
33. L2-1630  Onesnaženost okolja in naravni viri kot dejavniki razvoja v Zasavski regiji - MODELNI PRISTOP  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Cvetka Ribarič Lasnik   5.487 
34. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih  1.1.1999 - 30.6.2001  dr. Hojka Kraigher   6.020 
35. L1-0583  Analizne tehnike z rentgensko svetlobo  1.7.1998 - 30.6.2001  dr. Peter Kump   548 
36. J1-7391  Fiziološke raziskave mikorize  1.1.1996 - 30.6.2001  dr. Marjana Regvar   3.004 
37. V1-0236  Razvoj v Zasavki regiji v povezavi na omejitve zaradi obremenitve okolja  1.10.1999 - 30.6.2000  dr. Cvetka Ribarič Lasnik   2.436 
38. J4-8615  Proučevanje vpliva fotooksidantov na izbrane indikatorske rastline  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Franc Batič   2.482 
39. J4-8581  Vpliv koreninskih simbiontov in patogenov na sadike smreke različnih provenienc  1.1.1997 - 31.12.1999  dr. Hojka Kraigher   5.023 
Mednarodni projekti (1) vir: SICRIS
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Odgovorna oseba
1. FP6-SUSTDEV-MOVECBM-81409  Monitoring and verification of CO2 storage and ECBM in Poland  1.11.2006 - 31.10.2008   
Mentorji mladim raziskovalcem (3)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Status
1. 08366  dr. Boris Stropnik  Kemija  Raziskovalec 
2. 08604  dr. Cvetka Ribarič Lasnik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec 
3. 18112  dr. Boštjan Pokorny  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec 
Opis
Aprila 1992 so Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), Rudnik lignita Velenje (PV) in Elektrostrojna oprema (ESO) ustanovili ERICo Velenje. Kmalu po ustanovitvi si je ERICo pridobil status raziskovalne organizacije pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo in uredil vse formalne pogoje za ohranitev tega statusa. Julija 1995 je med soustanovitelje pristopil še Inštitut Jožef Stefan (IJS) iz Ljubljane in leta 2001 še Gorenje, d.d.. Tako ima ERICo Velenje sedaj naslednje soustanovitelje: TEŠ 30%, RLV 30%, IJS 30% in Gorenje, d.d. 10%. Na ERIC-u je trenutno zaposlenih 63 delavcev. Pestnajst zaposlenih je kemikov, trinajst biologov, osem geografov, dva agronoma, en gozdar, en geolog, en krajinski arhitekt, dva rudarja, en upravni delavec, dva ekonomska tehnika, en gozdarski tehnik, en vrtnarski tehnik in petnajst kemijskih tehnikov. Pet od teh je doktorjev znanosti, devet je magistrov, triindvajset jih ima visoko, štirje visoko strokovno, trije višjo in osemnajst srednjo izobrazbo. Inštitut ima lasten, z novo opremo opremljen laboratorij, ki je usposobljen za kvalitetne analize zemlje, vode, zraka, rastlinskih in živalskih tkiv. V decembru 2002 smo prejeli certifikat kakovosti ISO 17025 za laboratorij. Dejavnosti ERICo Velenje so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacijske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/94 in 3/95) naslednje: K/73.10 - Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije. K/73.20 - Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja. M/80.422 - Drugo izobraževanje. K/74.30 - Tehnično preizkušanje in analiziranje. K/74.20 - Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje. Imamo pooblastila Ministrstva za okolje in prostor: - pooblastilo za izdelavo poročil o vplivih na okolje - pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa za odpadne vode - pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa tal - pooblastilo za oceno odpadkov. Najpomembnejši projekti: - Fluoridi na vplivnih območjih termoenergetskih objektov v Sloveniji - Akumulacija kadmija, svinca in cinka v različnih rastlinah v Zasavju, na Koroškem in v Šaleški dolini - Desorpcija plinov iz premoga - Študija vnosa kadmija v tla v Šaleški dolini - Onesnaževanje tal s težkimi kovinami ob prometnih cestah - Vpliv fotooksidantov na kmetijske rastline v Sloveniji - Biomonitoring gozdnega ekosistema na vplivnem območju Termoelektrarne Šoštanj - Kakovost zdravilnih zelišč in zelenjave v Zavodnjah - Vsebnost težkih kovin v tkivih prostoživečih živali na onesnaženih področjih v Sloveniji - Primerjalna študija onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 - EKO-MON Ekološki monitoring odlagališča pepela, žlindre in produktov odžveplanja - Lokalna agenda 21 za MO Velenje in Šmartno ob Paki - Študija izvedljivosti podzemnega vplinjanja premoga - Izkoriščanje metana v sloju - Clean Coal Technology - Kakovost jezer v Šaleški dolini - Kakovostno stanje vodotokov v Šaleški dolini
Zgodovina ogledov
Priljubljeno