Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sodobne psihološke koncepcije učenja in znanja in pomen za poučevanje: interaktivni pristop

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   

Koda Veda Področje
S260  Družboslovje  Psihologija 
S270  Družboslovje  Pedagogika in didaktika 
Ključne besede
kognicija, znanje, učenje, poučevanje, kognitivni stili in strategije, metakognicija, motivacija, samoregulacija, konstruktivizem, informacijska pismenost, matematično izobraževanje, osnovne aritmetične operacije, motnje učenja, sodelovalno učenje, vzgoja in izobraževanje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11939  dr. Marija Kavkler  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  1996 - 2001  693 
2.  11137  dr. Lidija Magajna  Psihologija  Raziskovalec  1998 - 2001  260 
3.  03488  dr. Darja Piciga  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  1999 - 2001  255 
4.  10362  dr. Marina Rugelj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  1999 - 2001  329 
5.  04007  dr. Simona Tancig  Psihologija  Raziskovalec  1996 - 2001  409 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0553  Pedagoški inštitut  Ljubljana  5051614000  7.077 
Povzetek
V projektu teoretsko in empirično preučujemo relacije med razvojem posameznih ravni in elementov kognitivnega sistema, drugih področij osebnosti in posameznimi področji znanja pri učencu in učitelju v odvisnosti od uporabljenih načinov poučevanja, s ciljem prispevati k nadaljnjemu izpopolnjevanju sodobnih psiholoških smeri, teorij in modelov znanja in učenja ter omogočiti uveljavitev slovenske šole kognicije in učenja. Integracija relevantnih psiholoških spoznanj in njihovo preverjanje z interaktivnim pristopom prispevata konceptualne osnove za razvoj kurikuluma tudi v slovenskem šolstvu (od načrtovanja in evalvacije kurikuluma, konstruiranja preizkusov znanja, razvojnih projektov, do izobraževanja učiteljev). V okviru sistematičnega preučevanja prispevka kognitivne znanosti k učenju in poučevanju izhajamo iz konstruktivistične paradigme in poudarjamo razvoj informacijske pismenosti kot ključni cilj vzgoje in izobraževanja za Evropo 21.stoletja. Na področju matematike smo se ukvarjali s konstrukcijo novih matematičnih pojmov pri adolescentih na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, še posebej z izgradnjo pojma funkcija. Cilji projekta so bili tudi raziskati razvoj aritmetičnega znanja in strategij pri uspešnih in neuspešnih otrocih ter preveriti programe za poučevanje strategij reševanja problemov in matematičnih metastrategij. Preučili in aplicirali smo nekatere sodobne modele in klasifikacije na področju specifičnih učnih težav pri matematiki (Dehaene, 1996; Geary, 1994; McCloskey, Caramazza, 1987; Rourke, Conway, 1997) v kompleksni analizi 20 otrok z normalnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki so kazali zmerne do resne težave pri učenju osnovnih aritmetičnih operacij. Analiza je vključevala kontekst celotne otrokove osebnosti kot tudi širše ekologije družine in šole z uporabo interaktivnih in funkcionalnih modelov (Lehtinen et al., 1986; Rock at al., 1997). Diskusija obravnava prednosti, pomanjkljivosti in sugestije za praktično uporabo preučevanih modelov. Ob teoretičnem preučevanju najbolj učinkovitih dinamizmov socialne inetrakcije smo z obsežno empirično študijo (vzorec 373 učencev 5.in 7.razreda na devetih osnovnih šolah; predmeta: matematika, slovenščina) preučevali učinke sodelovalnega v primerjavi z individualnim učenjem na različne komponente učenčenevega funkcioniranja.. Pokazali so se močni pozitivni učinki sodelovalnega učenja na dosežke v obeh predmetih.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno