Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Edicija Viri II.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H230  Humanistične vede  Novejša zgodovina (približno do leta 1800) 
H250  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (od leta 1914) 
Ključne besede
Evidentiranje virov, politična zgodovina, objava dnevnikov, sodni spisi, vizitacijski zapisniki, korespondenca.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  04518  Marjeta Adamič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1998 - 2000  42 
2.  06406  dr. Zdenko Čepič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1996 - 2000  434 
3.  08192  dr. Ervin Dolenc  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1996 - 2000  312 
4.  10162  dr. France Martin Dolinar  Zgodovinopisje  Vodja projekta/programa  1996 - 2000  902 
5.  12935  Darinka Drnovšek  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1999 - 2000  75 
6.  08394  dr. Bojan Godeša  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1996 - 2000  445 
7.  04523  Metka Gombač  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1998 - 2000  227 
8.  03471  dr. Stanko Granda  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1999 - 2000  1.069 
9.  12997  dr. Matejka Jeraj  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1999 - 2000  160 
10.  12933  dr. Matevž Košir  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1999 - 2000  238 
11.  08543  dr. Žarko Lazarevič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1996 - 2000  572 
12.  00599  dr. Janez Marolt  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1999 - 2000  309 
13.  07103  dr. Branko Marušič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2000  1.405 
14.  02714  dr. Jelka Melik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1998 - 2000  213 
15.  04075  dr. Boris Mlakar  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1998 - 2000  583 
16.  05246  dr. Anton Ožinger  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1996 - 2000  182 
17.  08411  dr. Jurij Perovšek  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1996 - 2000  813 
18.  13353  dr. Dragan Potočnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2000  531 
19.  04769  dr. Jože Prinčič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1996 - 2000  278 
20.  06027  dr. Nada Šabec  Humanistika  Raziskovalec  2000  575 
21.  13391  dr. Rozina Švent  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1999 - 2000  168 
22.  12720  dr. Lilijana Žnidaršič Golec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  1999 - 2000  228 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0501  Inštitut za novejšo zgodovino  Ljubljana  5057116000  6.357 
2.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  12.803 
3.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.435 
Povzetek
Z ozirom na različne zvrsti arhivskega gradiva, ki ga obdelujemo znotraj projekta edicija Viri II., smo raziskovalno delo razvrstili na šest tematskih sklopov: 3.1 evidentiranje virov (Vatikanski arhiv: fond Dunajska nunciatura, Arhiv zunanjega ministrstva v Rimu: fond Affari politici Jugoslavia) 3.2 Politična zgodovina (sejni zapisniki kranjskih deželnih stanov v 16. stol., Peticije za združeno Slovenijo 1848, programi slovenskih političnih strank 1819-1929, Dokumenti ljudske revolucije 1943-45, zamisli o gospodarski ureditvi Slovenije po drugi svetovni vojni, Tumova korespondenca, arhiv Vladimirja Dedijerja). 3.3 objava dnevnikov in kronik (Črtomir Nagode, Albin Šmajd, Spomini Ivana Ahčina na Antona Korošca, farna kronika sv. Gregorija 1941-45). 3.4 Sodni spisi (procesi proti komunistom v Sloveniji pred drugo svetovno vojno) 3.5 Vizitacijski zapisniki (Attemsove vizitacije v 18.stol., spisi stolnega kapitlja v Ljubljani od 13. do začetkov 18. stol.). 3.6 Korespondenca škofa Barage (slovensko-nemška izdaja).
Zgodovina ogledov
Priljubljeno