Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Robustne metode računalniškega vida za avtonomna robotska plovila

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.07.07  Tehnika  Računalništvo in informatika  Inteligentni sistemi - programska oprema 

Koda Veda Področje
P176  Naravoslovno-matematične vede  Umetna inteligenca 

Koda Veda Področje
1.02  Naravoslovne vede  Računalništvo in informatika 
Ključne besede
Avtonomna plovila, računalniški vid, detekcija ovir, robustno vizualno sledenje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  50367  Borja Bovcon  Tehnika  Raziskovalec  2017 - 2020  19 
2.  29381  dr. Luka Čehovin Zajc  Tehnika  Raziskovalec  2017 - 2019  112 
3.  35425  dr. Marko Janković  Tehnika  Raziskovalec  2019  24 
4.  06856  dr. Stanislav Kovačič  Tehnika  Upokojeni raziskovalec  2017 - 2020  390 
5.  30155  dr. Matej Kristan  Tehnika  Vodja  2017 - 2020  310 
6.  33172  dr. Rok Mandeljc  Tehnika  Raziskovalec  2017  56 
7.  25049  mag. Dean Mozetič  Tehnika  Raziskovalec  2017 - 2020  15 
8.  50843  Jon Natanael Muhovič  Tehnika  Raziskovalec  2017 - 2020  20 
9.  21310  dr. Janez Perš  Tehnika  Raziskovalec  2017 - 2020  227 
10.  18198  dr. Danijel Skočaj  Tehnika  Raziskovalec  2017 - 2020  290 
11.  34398  dr. Domen Tabernik  Tehnika  Raziskovalec  2020  45 
12.  18185  dr. Andrej Trost  Tehnika  Raziskovalec  2018  319 
13.  21901  Duško Vranac    Tehnični sodelavec  2017 - 2020 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.347 
2.  1539  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko  Ljubljana  1627023  14.790 
3.  2514  ROBOTINA, podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.  Kozina  5361907  31 
Povzetek
Avtonomna robotika je hitro razvijajoče se področje s signifikantnimi znanstvenimi in tehničnimi izzivi. Najjasnejši dokaz potenciala področja je vedno bolj verjeten prihod samovozečih avtomobilov. Kljub temu, da marsikatere znanstvene in praktične ovire še niso v celoti odstranjene, so taki avtomobili namreč že predvideni za prodajo v bližnji prihodnosti. Vozila za dolgoročno samodejno vožnjo in raziskovanje vesolja so torej aktivno raziskovalno področje, stanje na področju vodne robotike pa za njim zelo zaostaja kljub temu, da je potencialna velikost trga za vodno robotiko, združena z ekonomsko vrednostjo oceanov, po EU Robotics 2020 MAR ocenjena za približno 40.4 miljard dolarjev v obdobju med 2015 in 2019. V zadnjih letih so se na področju pojavila številna majhna brezpilotna plovila (USV), napredek v raziskavah pa se je osredotočal predvsem na strojno opremo, nizko-nivojsko vodenje, kontrolo, samo-organizacijo in komunikacijo. Kljub temu pa je nivo avtonomnosti teh plovil še vedno nizek. Razlog za to leži v nerazvitosti naprednih metod dojemanja okolja, ki so potrebne za dolgoročno avtonomno delovanje. Kamere, kot lahki, energijsko učinkoviti in informacijsko bogati senzorji, postajajo dobra alternativa senzorjem drugih modalnosti. Napredek na področju računalniškega vida je v zadnjih letih privedel do velikih izboljšav v interpretaciji slik. Ti algoritmi pa velikokrat ne upoštevajo omejitev robotskih sistemov in zato ne delujejo dobro v nenadzorovanem okolju, v katerem delujejo roboti. Predlagani projekt se bo osredotočil na razvoj robustne avtonomne navigacije za USV v nenadzorovanem okolju, primarno s procesiranjem vizualne informacije. Naši cilji bodo razvoj učinkovitih in stabilnih metod računalniškega vida za detekcijo ovir, dolgoročno sledenje in spajanje z drugimi senzorskimi modalnostmi. Kritične zahteve bodo delovanje v realnem času, prilagajanje okolju in dolgoročna robustnost na občasne okvare in negotovosti senzorskih podatkov. Predlagali bomo okvir, ki bo združeval omenjene algoritme v model robotove okolice, s tem pa omogočal dolgoročno samostojno delovanje. Celoten sistem bo preizkušen na obstoječem USV, ki bo deloval v realnem okolju. Projekt je sestavljen iz šestih delovnih sklopov. Razvoj robustnih metod za zaznavanje ovir in določitev 3D položaja velikih in majhnih ovir (DP1). Dolgoročno sledenje (DP2). Dinamičen pristop h gradnji okolja z združevanjem rezultatov detekcije in sledenja (DP3). Vzpostavitev zahtevnih in reprezentativnih podatkovnih zbirk za testiranje in vrednotenje algoritmov, ki bodo kasneje preverjeni tudi na USV (DP3). Zadnja dva delovna sklopa (DP5 in DP6) vsebujeta aktivnost kot je diseminacija rezultatov in vodenje projekta. V projekt so vklučeni trije partnerji, Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme na Fakulteri za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani (LUVSS), Laboratorij za strojni vid na Fakulteti za elektrotehniko (LSV), Univerza v Ljubljani in podjetje Harpha Sea d.o.o. Člani LUVSS bodo razvijali algoritme za semantično segmentacijo in sledenje objektov, člani LSV pa metode za obdelavo stereo slik in modeliranja okolja USV. Harpha Sea d.o.o. že več kot desetletje razvija avtonomna plovila. Njihova raziskovalna skupina bo odgovorna za integracijo razvitega sistema na USV, zajem podatkov in validacijo delovanja. Kombinacija znanj iz področja računalniškega vida in strojnega učenja ter poznavanje specifik vodnega okolja s stališča razvoja avtonomnih plovil zagotavlja uspeh projekta kot celote.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt naslavlja raziskovalne izzive, ki so pomembni za razvoj več znanstvenih vej. Dolgoročno in kratkoročno sledenje, kategorizacija objektov ter zaznavanje ovir so temeljni izzivi na področju računalniškega vida. Naš poudarek na delovanju v realnem času in robustnem delovanju bo tako po eni strani prispeval napredku na področju računalniškega vida. Ker pa bomo hkrati naslovili zahteve s področja avtonomnih robotov, bomo po drugi strani pripomogli tudi k razvoju tega področja. Detekcija ovir preko semantične segmentacije je nova paradigma z velikim potencialom vpeljave novih učinkovitih konceptov na širšem področju robotike. Glede na naše obširne izkušnje na področju sledenja in performančne analize, realistično pričakujemo novosti na področju kratkoročnega ter dolgoročnega sledenja v robotiki. Področje tolmačenja senzorske informacije v plovilih USV je nerazvito delno tudi zaradi pomanjkanja dostopnih zbirk podatkov. Ta problem bomo naslovili za zajemom lastnih zbirk podatkov, ter razvojem predvajalnika ki bodo namenjeni vrednotenju različnih vidikov delovanja USV. Pričakujemo, da bomo z javno objavo zajetih zbirk spodbudili nadaljnje raziskave na tem področju tudi s strani drugih, mednarodnih skupin.
Pomen za razvoj Slovenije
Popolnoma avtonomna in robustna plovba robotskih plovil odpira številne aplikacije na področjih samodejnega zajema meritev in nadzora s številnimi pozitivnimi učinki. Avtonomija plovil bo znatno zmanjšala stroške obsežnega 3-D skeniranja morskega dna, jezer in rek ter iskanja potopljenih objektov, s tem pa se bo razširila ponudba tovrstnih storitev ter možnosti za nove gospodarske priložnosti. Uporaba avtonomnih plovil bo imela pozitiven učinek na izkoriščanje obnovljivih virov energije, saj bo omogočala varnejše delovanje hidroelektrarn, kjer lahko avtonomna plovila samodejno odkrivajo strukturne defekte. V neformalnih pogovorih s predstavniki energetskega podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., smo izvedeli, da se podjetje zanima za razvoj ravno takšnih avtonomnih plovil.Tako upravičeno pričakujemo pozitiven vpliv na več gospodarskih panog. Razvoj avtonomnih plovil bo tudi imel pozitiven učinek na družbeno infrastrukturo. Obalne skupnosti lahko tovrstna plovila uporabijo za redno preverjanje kakovosti vode, zgodnje odkrivanje okolju nevarnih snovi in naravnih nesreč, kot so požari. Trenutno sodelujemo s slovensko Morsko biološko postajo, ki je prav tako izrazila zanimanje za avtonomna plovila, ki bi omogočala avtonomno spremljanje prisotnosti meduz v priobalnem pasu. Robotsko plovilo predstavlja platformo za razvoj metod in senzorskih modalitet, ki presegajo mobilno robotiko, saj jih bo moč uporabiti za povečanje varnosti plovbe komercialnih tovornih plovil ob nižjih stroških. Rezultati projekta dobo spodbudili podjetništvo v nišnih visokotehnoloških storitvah, ki se tičejo avtonomnih plovil.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno