Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Razvoj modela spremljanja športnih poškodb za učinkovitejšo preventive, diagnostiko in rehabilitacijo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.10.02  Družboslovje  Šport  Kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.) 

Koda Veda Področje
B580  Biomedicinske vede  Okostje, mišice, revmatologija, lokomocija 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
Športnik, Informacijski sistem, Poškodba, Preventiva, Varna vrnitev
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24046  Srdjan Djordjević  Biotehnika  Raziskovalec  2017 - 2020  89 
2.  28937  Jure Jemec  Biotehnika  Raziskovalec  2017 - 2020 
3.  35572  dr. Robi Kelc  Medicina  Raziskovalec  2017 - 2020  117 
4.  23936  Patricia Kompara    Tehnični sodelavec  2017 - 2020 
5.  33307  dr. Katja Koren  Družboslovje  Raziskovalec  2017 - 2020  41 
6.  37205  dr. Zmago Krajnc  Medicina  Raziskovalec  2017 - 2020  127 
7.  37997  Matevž Kuhta  Medicina  Raziskovalec  2017 - 2020  61 
8.  34516  dr. Uroš Marušič  Družboslovje  Raziskovalec  2017 - 2020  296 
9.  37998  dr. Jakob Naranđa  Medicina  Raziskovalec  2017 - 2020  59 
10.  38863  dr. Marco Vincenzo Narici  Družboslovje  Raziskovalec  2017 - 2020  158 
11.  38248  dr. Armin Paravlić  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2017 - 2020  117 
12.  11612  dr. Rado Pišot  Družboslovje  Vodja  2017 - 2020  979 
13.  31634  dr. Saša Pišot  Družboslovje  Raziskovalec  2017 - 2020  159 
14.  21102  dr. Boštjan Šimunič  Naravoslovje  Raziskovalec  2017 - 2020  554 
15.  30458  dr. Matjaž Vogrin  Medicina  Raziskovalec  2017 - 2020  311 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.200 
2.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  16.467 
3.  2442  TMG-BMC, družba za biomedicinski inženiring d.o.o.  Ljubljana  1605771  617 
Povzetek
Poškodbe so reden spremljevalec športa na vseh ravneh in v veliki meri krojijo uspehe oz. športno pot in življenje aktivnim športnikom. Epidemiološke podatke in podatke o uspešnosti rehabilitacije oz. vrnitve je izjemno težko primerjati, predvsem zaradi neusklajenosti definicij. Lahko pa z gotovostjo zaključimo, da je incidenca športnih poškodb v porastu in da so nekateri športi bolj izpostavljeni poškodbam (nogomet, hokej, gimnastika) kot drugi. S športnimi poškodbami pa niso povezani zgolj dosežki športnikov in njihovih ekip, temveč tudi njihovo dolgoročno zdravje, kakovost življenja, njihov socialno-ekonomski status in posledično splošno finančno breme družbe. V predlaganem projektu bomo najprej zasnovali in z Olimpijskim komitejem Slovenije postavili standardiziran informacijski sistema za beleženje telesne pripravljenosti športnikov in športnih poškodb, tekom projekta na testnem vzorcu petih športov (nogomet, košarka, rokomet, smučanje, gimnastika). Zasnovali bomo metodologijo beleženja poškodb, ki bo omogočala doseganje temeljnih zastavljenih ciljev, hkrati pa omogočala tudi vključevanje znanstvenikom in strokovnjakom različnih področij (epidemiologi, zdravniki, kineziologi, dietetiki, itd.), varen in etično sprejemljiv dostop do podatkov s cilji odkrivanja novih znanj, dejavnikov tveganja, mednarodne primerljivosti in s tem prenosa dobrih praks. Naša dva poglavitna cilja bosta usmerjena v zagotavljanje varne vrnitve športnika po poškodbi in dimenzioniranje baterije testov za preventivno spremljanja in usmerjanje športnikov. V sklopu dela na prvem cilju bomo najprej validirali dopolnilni diagnostični metodi odločanja o varni točki vračanja, saj imamo dokaze, da sta obe metodi elektromehanske učinkovitosti mišice in ultrazvočni pregled matriksa tetiv občutljivejša od klasičnih kliničnih slikovnih tehnik, saj z izjemno ponovljivostjo pokažeta mere mišičnega tonusa, kontraktilnh parametrov mišice, razmerja med mehanskim izhodom mišice normiranim na električno ativnostjo mišice ter vsebnost fibrilarnih struktur in amorfnega matriksa znotraj tetive. Na pilotnih meritvah rehabilitacije po rekonstrukciji prednje križne vezi in zamenjavi kolka že imamo preliminarne rezultate, ki nakazujejo na potencialno uspešno validacijo. Da bi potrdili, da je ta informacija dejansko pomemben dejavnik, ki vpliva na manjše število ponovnih poškodb bomo spremljali poškodbe zadnje stegenske mišice v 5 izbranih športih in vračanje športnikov v trenažni in tekmovalni po poškodbi. V drugem cilju bomo izbrali in validirati baterijo diagnostičnih športno specifičnih testov za vrednotenje dejavnikov tveganja za športne poškdobe, specifično za vsak šport. Čeprav bo validacija te baterije testov trajala lahko več let, jo bomo tekom projekta zasnovali in jo izvajali že takoj po prvem letu. Na osnovi pregleda znanstvene in strokovne literature bomo naredili prvi izbor testov, ki ga bomo v sklopu mednarodne Delphi analize, ki bo vključila mnenja: športnikov, trenerjev, strokovnjakov, znanstvenikov ter Strokovnega Strokovnega centra Olimpijskega komiteja Slovenije. Upoštevali bomo tudi aktualne rezutlate iz našega infromacijskega sistema. Izdelali bomo tudi prilagojeno preventivno baterijo testov za mlade športnike in z njo pričeli spremljati podatke mladih športnikov občin Kopra in Izole. Verjamemmo, da so vsi cilji naravnani na dolgi rok in, da bomo na pomemben del lahko odgovorili tekom trajanja projekta. V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije bomo pričeli novo obdobje sistematičnega dela v športu, zavedajoč se, da je izredno pomembno ohranjati ustrezen bazen športnikov v Sloveniji z odlično podporo športu na področju njihovega zdravja, s ciljem še boljših rezultatov. Verjamemo pa tudi, da bodo naši uresničeni cilji omogočali zagon novih hipotez, projektov in s tem tudi rešitev.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalci Inštituta za kineziološke raziskave UP ZRS, s partnerji, že vrsto let sodelujejo v raziskavah na področjih medicine športa, športne rehabilitacije, prehrane in vadbe. Pomemben del našega raziskovanja je usmerjen na področje fiziologije skeletne mišice, ki jo proučujejo v različnih okoljih (breztežnosti, različnih temperaturnih in višinskih okoljih, med in po vadbi oz. rehabilitaciji). V zadnjih 5 letih smo vsi partnerji projekta skupaj objavili 37 SCI prispevkov iz naštetih področji. Sodelujemo v mednarodnem timu, ki predstavlja svetovni vrh raziskovanja fiziologije vadbe in spremljanja poškodb v nogometu. Tudi v predlaganem projektu bomo v sodelovanju s domačimi in tujimi partnerji uresničevali predlagane cilje, kar bo doprineslo tudi odmevnosti dosežkov. Z zastavljeno raziskavo bomo poskusili odgovoriti na nekatera temeljna znanstvena vprašanja, kot tudi aplikativna. Večja teža bo na aplikativnosti, kjer bomo razvili infromacijski sistem, ki bo omogočal vključevanje številnih raziskovalcev, kjer bo lahko vsak s svojimi cilji pogledal na pridobljene podatke in opravljal analize v dobrobit športa. Nove ugotovitve bodo zagotovo pomembne za odločevalce na področju športa kot tudi ostalih. Predvsem pa gre poudariti, da bomo v projektu večje težišče (ne popolno) nudili novi metodi, ki je bila razvita v Sloveniji in tekom projekta ARRS (2012-2016) tudi bistveno nadgrajena in validirana. Danes le-ta dopušča nove raziskovalne izzive in možnosti kar priča dokument konzilija zdravnikov kluba FC Barcelona, kjer njihov vodja napiše (»We use the Tensiomyography (TMG) in the medical department of FC Barcelona for about three years now and we believe that this technique is very useful in the evaluation of the mechanical properties of the muscles during training. We use TMG in the recovery process of muscle injuries where it helps us to make right decisions on the performance improvement in the regeneration process after muscle injury. These measurements taken during the healing process of muscle injuries help us to bring injured muscles in the normal state as fast as possible.«), ki je tudi odličen znanstvenik, z 51 izvirnimi znanstvenimi prispevki. Znanstveno vrednotenje v športu je vedno izjemno težko, saj je dostop do podatkov športnikov zahteven in včasih se temu približamo z raziskovanjem zgolj športnikov rekreativcev. Mi bomo to obšli in preučevali ravno vrhunske športnike, kar bo omogočilo posplošitev ugotovitev na sam šport. Pomemben prispevek bodo izhodišča raziskovanja predstavljala tudi za študente študijskih programov UP Aplikativne kineziologije, UM medicine, UM in UL fizioterapije, …, ki bodo redno obveščani o študijah, povabljeni in bodo imeli možnost uresničevanja njihovih ciljev.
Pomen za razvoj Slovenije
Prenos znanj in tehnologij iz raziskovalnih in izobraževalnih zavodov v gospodarstvo ter drugim uporabnikom znanja je ena pomembnih usmeritev sodobnega enotnega evropskega prostora. Slabo zdravstveno stanje sodobnega človeka dodatno spodbuja potrebo povezovanja in prenosa znanja in tehnologij tudi v zdravstvo in medicino. Smernice EU spodbujajo gospodarstvo in raziskovalne institucije k prenosu znanj na področja trajnostnega razvoja okolja in človeka. Prijavitelj projekta UP ZRS, je sodelovanje z gospodarstvom vpel v svoje delo že ob sami ustanovitvi in se redno dopolnjuje v različnih projektih. V predlaganem projektu bomo postavili slovenskemu športu celovito rešitev za hitrejšo, kompleksenjšo in trajnostno sanacijo njihovih športniih poškodb. Posledično tudi njihovega dosežka in odmevnosti. Tako bomo v ospredje postavili metodo, ki ima korenine v slovenskem gospodarstvu, je bila nadgrajena tekom projekta ARRS (2012-2016) in omogoča veljavnejše merjenje rehabilitaicje skeletne mišice. Ker je metoda v letu 2015 že bila prepoznana s strani FC Barcelona kot izjemno zanimiva za rehabilitacijo športnih poškodb, verjamemo, da ima ogromen potencial na gospodarstvo in družbo. Pomen pa ne gre le vrhunskemu športu, temveč tudi ostalim oblikoam športnega udejstvovanja vseh starosti in obeh spolov. Olimpijski komite Slovenije vstopa v projekt kot sofinancer, saj predlaga in vidi predlagano rešitev kot trajno rešitev za ves slovenski šport in nas spodbuja k postavitvi informacijskega sistema, katerega bo on sistemsko umestil v prav vse nacionalne panožne športne zveze. Prijavitelj vsakoletno opravlja različne družbene promocijske aktivnosti na področju kineziologije za kakovost življenja. Redno izvaja promocijske meritve športnih klubov, športnih oddelkov srednjih šol, vrhunskih in rekreativnih športnikov, itd. Prepričani smo, da lahko z neposredno uporabo in aplikacijo novega produkta v prakso pomembno prispevamo k uzaveščenju širših množic o pomenu skladnega gibanja, o morebitnih posledicah neustreznih mišičnih adaptacij, problemov, ki iz te izhajajo. Prispevali pa bomo tudi nova znanja k edukaciji ustreznih strokovnjakov, ki se bodo neposredno ukvarjali z uporabniki (fizioterapevti, kineziologi, trenerji). V zadnji tretjini trajanja predlaganega projekta, ko bo glavni cilj projekta že uresničen, predvidevamo kandidaturo in pridobitev dveh razvojnih aplikativnih projektov, ki bodo naše delo nadgradili s končnim produktom. Predvidevamo, da bosta oba končna produkta našla mesto v izobraževalnih zavodih, medicinskih ustanovah, fitnesih, raziskovalnih institucijah in še kje. Zagotovo pa bo z novo izobraženim kadrom študijskega programa Aplikativna kineziologija nova merilna oprema ustrezno vključena in uporabljana tudi v drugih področjih.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno