Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ozračje in Triglavski narodni park II - življenjska raznolikost in stresne razmere v subalpinskem pasu

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.01  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Gozd - gozdarstvo 

Koda Veda Področje
B003  Biomedicinske vede  Ekologija 
Ključne besede
naravno okolje, onesnaženje zraka, bioindikacija, gozdne rastline
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02085  dr. Franc Batič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  1999 - 2001  817 
2.  17332  Jana Janša    Raziskovalec  2000 - 2001 
3.  03310  dr. Zvonka Jeran  Varstvo okolja  Raziskovalec  2000 - 2001  266 
4.  17789  Gabrijel Leskovec    Raziskovalec  1999 - 2001 
5.  19027  dr. Robert Mavsar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  1999 - 2001  109 
6.  17336  Matej Rupel    Raziskovalec  1999 - 2001  75 
7.  10264  dr. Primož Simončič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2000 - 2001  708 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.408 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  12.175 
Povzetek
Projekt je nadaljevanje projekta ''''Onesnaženost zraka v Triglavskem narodnem parku in njen vpliv na gozd in vode - Atmosfera in nacionalni park'''', ki je obravnaval predvsem stanje v parku do gozdne meje. Predlog projekta predlaga nadaljevanje raziskav na gozdni meji in v pasu ruševja. Namen projekta je preučevanje biodiverzitete in ugotoviti stanje tega goznega ekosistema na osnovi analiz rasti in stanja ruševja (smreke in macesna) z uporabo metod bioindikacije in stresne ekofiziologije (analize prirastka, biokemične analize odziva na stres - analize pigmetov zaščitnih snovi in hranil v iglicah, analiza epifitov, mikorize, tal in talne vegetacije). Namen je eveidentirati stanje, ugotoviti eventuelne motnje zaradi človekove dejavnosti (daljinski vnos polutantov - evtrofikacija, fotooksidanti, vplivi zaradi sprememb klime; vplivi turizma in druge rabe), ki povzročajo novodobne globalne okoljske probleme povezane s klimatskimi spremembami. Za ugotavljanje antropogenih vplivov so poleg odziva bioindikatorjev predvidene kampanje meritve zračnih polutantov in analize padavin. Večino klimatskih in vremenskih podatkov nameravamo dobiti z obstoječih merilnih postaj HMZ. Rezultat študije bo prispevek k oceni ranljivosti tega okolja glede na naravne danosti sedanje in bodoče človekove dejavnosti, kar bo solidna osnova za bodoče gospodarjenje s parkom.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno