Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Presaditev matičnih celic pri bolnikih s srčnim popuščanjem z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (CELLpEF)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.06.00  Medicina  Srce in ožilje   

Koda Veda Področje
B530  Biomedicinske vede  Srce in obtočila 

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Ključne besede
srčno popuščanje, matične celice
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32516  Vesna Andročec    Tehnični sodelavec  2018 - 2021  58 
2.  37394  Andraž Cerar  Srce in ožilje  Raziskovalec  2018 - 2021  138 
3.  24039  dr. Sabina Frljak  Srce in ožilje  Raziskovalec  2018 - 2021  118 
4.  32097  dr. Martina Jaklič  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2018 - 2021  94 
5.  17708  Regina Klavžar    Tehnični sodelavec  2018 - 2021 
6.  32517  dr. Renata Okrajšek  Srce in ožilje  Raziskovalec  2018 - 2021  103 
7.  17712  mag. Janez Podobnik  Nevrobiologija  Raziskovalec  2019 - 2021  63 
8.  28021  dr. Gregor Poglajen  Srce in ožilje  Raziskovalec  2018 - 2021  334 
9.  52802  Tadeja Poropat Flerin  Srce in ožilje  Raziskovalec  2019 - 2021 
10.  35603  Tina Robida    Tehnični sodelavec  2019 - 2021  16 
11.  24908  dr. Matjaž Sever  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2018 - 2021  272 
12.  19345  dr. Miran Šebeštjen  Srce in ožilje  Raziskovalec  2018 - 2021  270 
13.  07002  dr. Dušan Šuput  Nevrobiologija  Raziskovalec  2018 - 2021  434 
14.  18826  dr. Bojan Vrtovec  Medicina  Vodja  2018 - 2021  487 
15.  37784  dr. Gregor Zemljič  Medicina  Raziskovalec  2018 - 2021  123 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  77.674 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.400 
Povzetek
Izhodišča Čeprav je srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (HFpEF) prisotno pri približno polovici vseh bolnikov s srčnim popuščanjem, še vedno ne poznamo učinkovite metode zdravljenja tega bolezenskega sindroma. Dosedanje izkušnje pri bolnikih s srčnim popuščanjem z  oslabljenim iztisnim deležem levega prekata kažejo, da presaditev CD34+ matičnih celic v srce izboljša prekrvitev srčne mišice, kar je povezano z izboljšanjem delovanja srca.  Cilji Primarni cilj raziskave je preučiti varnost in učinkovitost zdravljenja s CD34+ matičnimi celicami pri bolnikih s HFpEF s pomočjo analize sprememb v strukturi in delovanju srca, prekrvitve srčne mišice, električne aktivnosti srca, biomarkerjev srčnega popuščanja, telesne zmogljivosti bolnikov in kliničnega poteka bolezni. Sekundarni cilj raziskave je opredeliti patofiziološko ozadje HFpEF z uporabo multimodalne slikovne diagnostike, ki integrira podatke elektroanatomske kartografije srca, magnetne resonance, 2D in 3D ehokardiografije in visokoločljivostne elektrokardiografije. Metode Gre za prospektivno, randomizirano, dvojno slepo raziskavo, kontrolirano s placebom. Vključil bomo 30 bolnikov s HFpEF, ki jih bomo v razmerju 2:1 naključno razdelili v 2 skupini: SC skupino (N=20) in Kontrolno skupino (N=10). Kriteriji za vključitev v raziskavo bodo: starost 18-80 let, iztisni delež levega prrekata)50%, prisotnost diastolne disfunkcije na ehokardiografiji (E/e')15), simptomi srčnega popuščanja (NHYA razred II ali III) in vrednosti NTproBNP )300 pg/ml. Izključitveni kriteriji bodo: prizadetost več organskih sistemov, maligno obolenje v zadnjih 5 letih ali zmanjšana telesna zmogjivost zaradi pridruženih bolezni. Pri bolnikih v SC skupini bomo opravili aferezo in imunomagnetno selekcijo CD34+ celic, ki jih bomo nato presadili v srce s pomočjo elektronatomske kartografije. Pri bolnikih v kontrolni skupini bomo opravili elektroanatomsko kartografijo z injiciranjem placeba. Bolnike bomo sledili 1 leto po vključitvi. Ob začetku raziskave, čez 6 mesecev in čez 1 leto bomo opravili oceno kliničnega stanja, visokoločljivo elektrokardiografijo, ehokardiografijo in magnetno resonanco srca. Vsi kazalci bodo anonimizirani, shranjeni v centralno bazo podatkov in analizirani na koncu raziskave. Pričakovani rezultati Pričakujemo, da po zdravljenje s presaditvijo CD34+ matičnih celic povezano z izboljšanim delovanjem srca, izboljšano telesno zmogljivostjo, izboljšano prekrvitvijo srca in zmanjšanim številom hospitalizacij pri bolnikih s HFpEF. Tovrstni rezultati bi predstavljali prvo uspešno zdravljenje tega bolezenskega sindroma in zato pričakujemo, da bodo zelo široko odmevni in uporabni kot temelj za izboljšanje prognoze te zelo velike skupine bolnikov. Hkrati pričakujemo, da bi z uporabo multimodalne slikovne platforme lahko bolj natančno opredelili patofiziologijo HFpEF, kar bi v prihodnje lahko privedlo do razvoja novih terapevtskih metod.
Pomen za razvoj znanosti
Število bolnikov s srčnim popuščanjem narašča tako v svetu kot tudi pri nas. Navkljub napredku in novim načinom zdravljenja velik delež bolnikov s srčnim popuščanjem doseže napredovalo stopnjo bolezni, ki ni več odzivna na zdravljenje z zdravili in je povezana z visoko stopnjo umrljivosti. Za te bolnike edini dokončni način zdravljenja predstavlja presaditev srca. Zaradi omejenega števila možnih darovalcev srca ob hkratnem naraščanju bolnikov s srčnim popuščanjem je potreba po novih načinih zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja vse večja.   Srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata (HFpEF) je prisotno pri polovici vseh bolnikov s srčnim popuščanjem. Kljub temu, da gre pri teh bolnikih za hitro napredovanje bolezni, pa do sedaj učinkovitega zdravljenja HFpEF še ne poznamo. Izsledki dosedanjih kliničnih raziskav naše raziskovalne skupine so pokazali, da je presaditev CD34+ matičnih celic povezana z izboljšanjem delovanja srca, boljšo telesno zmogljivostjo in izboljšanjem dolgoročnega preživetja pri bolnikih s srčnim popuščanjem in oslabljenim iztisnim deležem levega prekata. Na podlagi teh pozitivnih izkušenj je cilj projekta CELLpEF preučiti vplive presaditve CD34+ matičnih celic tudi pri bolnikih s HFpEF.   Pričakujemo, da po zdravljenje s presaditvijo CD34+ matičnih celic povezano z izboljšanim delovanjem srca, izboljšano telesno zmogljivostjo, izboljšano prekrvitvijo srca in zmanjšanim številom hospitalizacij pri bolnikih s HFpEF. Tovrstni rezultati bi predstavljali prvo uspešno zdravljenje tega bolezenskega sindroma in zato pričakujemo, da bodo zelo široko odmevni in uporabni kot temelj za izboljšanje prognoze te zelo velike skupine bolnikov. Hkrati pričakujemo, da bi z uporabo multimodalne slikovne platforme in označevalcev celičnega stresnega odziva lahko bolj natančno opredelili patofiziologijo HFpEF, kar bi v prihodnje lahko privedlo do razvoja novih terapevtskih metod.   Rezultati epidemioloških raziskav kažejo, na je bolezenski sindrom HFpEF prisoten v enakem deležu pri moški in ženski populaciji. Zato pričakujemo, da bomo v projekt CELLpEF vključili primerljivo število moških in žensk, kar bo omogočilo neposredno primerjavo učinkovitosti zdravljenja s presaditvijo CD34+ matičnih celic med obema spoloma.
Pomen za razvoj Slovenije
Heart failure remains a major growing public health problem. Although survival after diagnosis of heart failure has improved, overall mortality remains high: approximately 50% of people diagnosed with heart failure will die within 5 years. Despite recent advances in medical and device management of heart failure, a significant proportion of patients reach end-stage heart failure; for these patients, heart transplantation still remains the only treatment of choice.   Nearly one-half of patients with heart failure have preserved ejection fraction (HFpEF), and the prevalence appears to be rising. Patients with HFpEF experience similar patterns of morbidity and functional decline as do those with heart failure and reduced ejection fraction, but no effective treatments are available. The results of our previous clinical trials have demonstrated that CD34+ cell therapy may be associated with improved heart function, better exercise tolerance, and improved long-term survival in heart failure with reduced ejection fraction. Based on this experience, the aim of CELLpEF trial is to further expand the clinical potential of this therapeutic approach to patients with HFpEF.   We expect that transendocardial CD34+ transplantation will be associated with improved left ventricular function, improved quality of life, and decreased number of hospitalizations in patients with HFpEF. Thus, CD34+ cell transplantation could represent the first successful therapeutic approach in HFpEF to date and may significantly improve the outcome and quality of life in this patient population. Furthermore, imaging data generated by the unique multimodality platform may offer an additional insight into the patophysiology of the disease and offer a solid background for further studies in HFpEF patient population.   As demonstrated by epidemiological data and surveys, HFpEF affects the same proportion of male and female patients. Therefore, we expect that our trial will include a substantial proportion of female patient population. This will allow for direct correlation of effectiveness of stem cell therapy between male and female patients with HFpEF.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno