Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Poslovna analitika in poslovni modeli v oskrbovalnih verigah

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
management oskrbovalnih verig, poslovni model, poslovna analitika, inovacije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  37438  dr. Marko Budler  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  102 
2.  19760  dr. Simon Čadež  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  455 
3.  33389  dr. Matej Černe  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  603 
4.  28350  dr. Jure Erjavec  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2021  152 
5.  03158  dr. Mirko Gradišar  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  826 
6.  13682  dr. Jurij Jaklič  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  622 
7.  26020  dr. Ljubica Knežević Cvelbar  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  323 
8.  30716  dr. Anton Manfreda  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  135 
9.  53753  dr. Jan Mendling  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  123 
10.  37697  Mojca Ogrin    Tehnični sodelavec  2018 - 2021  24 
11.  24105  dr. Aleš Popovič  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2020  253 
12.  52518  mag. Mojca Simonovič  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021 
13.  33180  dr. Luka Tomat  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  136 
14.  30919  dr. Marina Trkman  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2020 - 2021  50 
15.  23021  dr. Peter Trkman  Ekonomija  Vodja  2018 - 2021  380 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  42.855 
Povzetek
Četrta industrijska revolucija z digitalno transformacijo zahteva stalno spreminjanje in razvijanje novih poslovnih modelov ter ponovno opredeljevanje in prepletanje vlog partnerskih organizacij. Za uspešno prilagajanje poslovnih modelov je ključna uvedba in uporaba poslovne analitike. Uporaba poslovne analitike pa zahteva razvoj novih metod za uporabo razpoložljivih podatkov. Strokovnjaki iz prakse in raziskovalci se ukvarjajo z vprašanji, kaj poslovni model je in kaj ni, kako prilagajati in oblikovati uspešne poslovne modele v oskrbovalnih verigah, kakšne posledice ima sočasno sodelovanje in tekmovanje medsebojno povezanih organizacij na poslovne modele in kako razvijati nove metode za analitiko masovnih podatkov, ki bodo lahko izboljšale odločanje v oskrbovalnih verigah. Poslovna analitika ima potencial, da spremeni način, kako se organizacije povezujejo v oskrbovalne verige, vendar je njena uvedba - ob hkratni spremembi poslovnega modela - izjemno zahtevna. Razvoj teh interdisciplinarnih področjih pa zahteva vrhunski preplet znanj s področja poslovnih modelov, poslovne analitike, managementa oskrbovalnih verig ter razumevanje vloge netehnoloških inovacij. Predlagani projekt zato predstavlja pomemben preboj na tem področju. Projekt bomo začeli z dosledno analizo na področju poslovnih modelov v delovnem paketu 1 (DP1). Za identifikacijo preteklih in prihodnjih trendov bomo uporabili bibliometrične metode, ki bodo prinesle rigorozna spoznanja o preteklem in napovedi o prihodnjem razvoju področja. V DP2 bomo koncipirali model, ki bo prvi prikaz možnih scenarijev med partnerji-konkurenti. Skozi prizmo konceptualnega modela in z uporabo teorije iger bo paket demonstriral interakcije med partnerji-konkurenti in vpliv le-teh na ravzoj poslovnih modelov. Vloga poslovne analitike pri teh spremembah bo predmet obravnave DP3. Paket bo usmerjen v razumevanje privzemanja poslovne analitike na ravni organizacije ter mehanizmov, s katerimi poslovna analitika zagotavlja poslovno vrednost. Ker spremembe pri vlogah organizacij zahtevajo celovit pristop, bomo analizirali vpliv razvoja analitičnih sposobnosti na uspešnost poslovanja ob upoštevanju inovativnosti, negotovosti v okolju podjetja in kakovosti informacij. Vendar pri implementiranju rešitev za poslovno analitiko organizacije ne posvečajo dovolj pozornosti končnim uporabnikom in njihovih analitičnim sposobnostim. Analitična orodja so navzven tehnološke rešitve, ki pa brez analitično usmerjenih posameznikov z veščinami in motivacijo za pridobivanje in analiziranje podatkov niso učinkovita. V okviru DP4 se bomo torej osredotočili na vlogo osebnih značilnosti zaposlenih in kako vplivajo na privzemanje uporabe analitičnih metod ter na kakovost odločitev – napovedovanja problemskih rešitev. Poleg tega bomo preizkušali vpliv manipuliranja z novimi rešitvami in spremljanje odziva zaposlenih ter preučevanje razlik v sprejemanju rešitev zaposlenih glede na različnost v osebnostnih lastnostih. Zadnji delovni paket (DP5) bo namenjen razvoju novih metod za poslovno analitiko, pri čemer bo poseben poudarek na predlaganju boljših metod in tehnik napovedne analitike, ki bodo omogočale organizacijam izboljšanje poslovnih modelov. Raziskovalne metode bodo vključevale bibliometriko, natančneje analizo sosklicevanja za preučevanje preteklega razvoja področja; analizo ključnih besed (za identifikacijo vsebinskih podpodročij in razmerij ter pripravo semantičnih zemljevidov v preučevanih področjih); in bibliografsko parčenje za predvidevanje razvoja literature v prihodnosti. Z eksperimenti bomo preučevali razlike med eksperimentalnimi skupinami ter ovrednotili smiselnost uporabe določenih metod ob določenih pogojih. S konceptualnim modeliranjem bomo predstavili koncepte analitične orientiranosti in v modelu identificirali ključne konstrukte in povezave med njimi. Modelirali bomo vloge organizacij in z analitičnim modelom predstavili možne scenarije v koopeticiji. Za analizo vloge poslovne a
Pomen za razvoj znanosti
V predlaganem projektu odgovarjamo na odprta vprašanja: kakšna je vloga poslovnih modelov v dinamičnih okoljih ob upoštevanju sodelovanja med konkurenti, kako naj poteka razvoj poslovnega modela, kateri so možni scenariji med partnerji-konkurenti, kako načrtovati te scenarije in kako z uporabo poslovne analitike in analitično orientiranimi posamezniki izboljšati procese odločanje in sprejemanje odločitev. Ključni doprinos raziskav k reševanju odprtih vprašanj bo viden v 5 segmentih; izboljšali bomo razumevanje vloge poslovnih modelov v managementu oskrbovalnih verig upoštevajoč spremenjene vloge organizacij v oskrbovalnih verigah. Prav tako bodo naši izsledki izboljšali metodologijo raziskovanja in sugerirali raznovrstnejšo uporabo raziskovalnih metod (npr. eksperimente, kvantitativne analize in statistične modele). Kot drugo, z modeliranjem scenarijev sodelovanj med konkurenti bomo načeli novo raziskovalno podpodročje. Z matematičnim opisom scenarijev bomo podkrepili izsledke in najprej pokazali, da je koopeticija v določenih razmerah smiselna, nato pa analizirali, kako v razmerah koopeticije pristopiti k razvoju uspešnih poslovnih modelov. Z izsledki raziskave znotraj 3. in 4. delovnega svežnja bomo pomembno prispevali k boljšemu razumevanju privzemanja in uporabe poslovne analitike na ravni podjetij in posameznikov. Poleg tega bomo z izsledki DP3 pomagali identificirati konstrukte in vplivne dejavnike na uspešnost privzemanja rešitev poslovne analitike v organizacijah. Nenazadnje pa z raziskavo opozarjamo na pomen analitično usmerjenih posameznikov, ki so ključni pri uvajanja poslovne analitike v sodobnih organizacijah. Z ugotovitvami na področju analitične usmerjenosti bomo raziskovalcem omogočili uvide v karakteristike posameznikov, ki v podjetjih sprejemajo odločitve. V okviru 5. delovnega svežnja bomo prispevali k razvoju sodobnih metod poslovne analitike, ki izboljšajo zajem, procesiranje in uporabeopodatkov pri sprejemanju odločitev v managementu oskrbovalnih verig. Pokazali bomo, da sodobne metode poslovne analitike omogočajo inoviranje poslovnih modelov na ekonomsko upravičen način, izboljšajo procese odločanj in vplivajo na uspešnost vzpostavljanja odnosov in pravil med organizacijami. Vodja projekta in člani raziskovalne skupine sodijo na obravnavanih področjih med vodilne strokovnjake na svetu, zato je realno pričakovati veliko odmevnost rezultatov ob predstavitvah na mednarodnih konferencah in kongresih, objavah v visokoindeksiranih znanstvenih in strokovnih revijah in ob uporabi rezultatov raziskav pri pedagoškem procesu ter pri poučevanju članov raziskovalne skupine na mednarodnih poletnih šolah v Ljubljani in drugod po svetu. Bolj specifično cilje in pričakovane rezultate delovnih svežnjev opisujemo v točki 13.
Pomen za razvoj Slovenije
The proposed project addresses the key questions: what the role of business models is in the dynamic supply networks where coopetition is present; how one should approach designing a business model; how to apply the business analytics solutions to decision-making process, and where to use analytically-oriented individuals to improve the decision-making. The research project is relevant to and has potential benefits for 5 different research topics. First, the project is going to improve the understanding of the business model role and elucidate economically-sound business model innovation. Our findings will improve the research methodology and suggest more diverse research methods, such as the quantitative analysis, experiments, and statistical models. Second, we develop a conceptual framework showing coopetition-based scenarios. We are going to conduct multiple case studies on American, European, and Slovenian organizations to demonstrate the application of our framework. We derive mathematics to validate the framework and key findings of this research. The research will demonstrate the scenarios where coopetition should be preferred, and recommend the development of new business models in the dynamic supply networks with the inherent presence of coopetition. The findings from the third and fourth working package (WP3 and WP4) will enhance the understanding of adoption and use of business analytics among organizations and individuals. In addition, findings from the WP3 will allow to identify the constructs and the determinants that impact the adoption of business analytics solutions. Finally, we emphasize the importance of analytically oriented individuals when adopting business analytics. Our findings will characterize the traits of individuals included in the decision making.  The research in the WP5 will address the development of novel business analytics solutions (methods) to improve the capturing, processing, and the usage of the data for decision-making in supply chain management. The research will show that novel business analytics solutions improve the decision-making, allow economically-sound business model innovation, and improve the formation of 'rules' and relationships between different organizations. The project leader and the members of the research group are among the top researchers in the world within the project research areas. In light of this, we expect impactful results of the project that will be widely recognized and spread around with the conference and congress presentations, submitted manuscripts to high-indexed scientific journals, during the lectures and workshops at University of Ljubljana, and in different international summer schools. We describe the objectives and the results of each working package more specifically in the chapter 13.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno