Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Kako pospešiti rast slovenskih podjetij: strukturna dinamizacija, granularnost, internacionalizacija in inovativnost

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S186  Družboslovje  Mednarodna trgovina 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
Rast podjetij, strukturna dinamizacija, granularnost, internacionalizacija, innovativnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23616  dr. Aleš Ahčan  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  179 
2.  33234  dr. Tjaša Bartolj  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  77 
3.  24345  dr. Anže Burger  Politične vede  Raziskovalec  2018 - 2021  275 
4.  33023  dr. Danijel Crnčec  Politične vede  Raziskovalec  2019 - 2020  69 
5.  13547  dr. Jože Damijan  Ekonomija  Vodja  2018 - 2021  2.414 
6.  19075  dr. Andreja Jaklič  Politične vede  Raziskovalec  2018 - 2021  452 
7.  38111  dr. Iris Koleša  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2021  93 
8.  24102  dr. Črt Kostevc  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  322 
9.  33095  dr. Marko Lovec  Politične vede  Raziskovalec  2019  355 
10.  51175  Polona Mlinarič    Tehnični sodelavec  2019 - 2020 
11.  23544  dr. Nika Murovec  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  97 
12.  30812  dr. Marko Ogorevc  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  104 
13.  31103  dr. Jure Požgan  Politične vede  Raziskovalec  2020  104 
14.  23031  dr. Tjaša Redek  Ekonomija  Raziskovalec  2018 - 2021  785 
15.  02829  dr. Matija Rojec  Politične vede  Raziskovalec  2018 - 2021  668 
16.  36385  dr. Nataša Vrh  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2021  17 
17.  19766  dr. Katja Zajc Kejžar  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2021  341 
18.  53849  Dunja Zlotrg    Tehnični sodelavec  2021 
19.  29872  Tadeja Žabkar Lebič    Tehnični sodelavec  2018 - 2020 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.428 
2.  0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja  Ljubljana  5051690000  2.489 
3.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.347 
Povzetek
Primerjava slovenskega podjetniškega sektorja s podjetniškimi sektorji drugih držav EU kaže strukturni primanjkljaj pri malih in srednje velikih podjetjih. Zaradi tega je za hitrejšo rast slovenskega gospodarstva nujno dinamizirati rast slovenskih podjetij. Cilj predlaganega projekta je identificirati tiste dejavnike rasti podjetij znotraj podjetij samih ter v njihovem makroekonomskem in institucionalnem okolju, ki v primerjavi s podjetji iz drugih držav EU ovirajo hitrejšo rast slovenskih podjetij, in dejavnike, ki imajo najbolj pozitiven vpliv na rast podjetij.   Gornji cilj postavlja raziskavo v kontekst teorije rasti podjetij. Za namen naše raziskave je najprimernejša kombinacija teorije optimalne velikosti in na virih temelječega pogleda na rast podjetja. Po eni strani na virih temelječ pogled na rast podjetja pravi, da je rast odvisna od notranjih dejavnikov v samem podjetju, kot so tehnologija, izobražena delovna sila, učinkoviti postopki, trgovinski stiki itd. in njihovega učinkovitega kombiniranja (organizacijske zmogljivosti). Po drugi strani pa model optimalne velikosti podjetja v osnovi pravi, da je optimalna velikost odvisna od številnih zunanjih spremenljivk. Pregled obstoječih empiričnih analiz odkriva naslednje determinante rasti podjetja: velikost in starost podjetja, izvozna usmerjenost in širša internacionalizacijska aktivnost, lastništvo podjetja, granularnost (to je heterogenost podjetij), R&R in inovacijska aktivnost, človeški kapital in finančne omejitve. Podjetniško specifične determinante pa delujejo znotraj panožno specifičnih dejavnikov ter relevantnih makroekonomskih in institucionalnih dejavnikov.   V prvi fazi bomo ocenjevali model rasti podjetij v Sloveniji in drugih državah EU s podjetniško specifičnimi, industrijsko specifičnimi ter makroekonomskimi in institucionalnimi dejavniki rasti podjetij. V drugi fazi bomo detaljno analizirali naslednje specifične vidike rasti slovenskih podjetij:   Strukturna dinamizacija slovenskega podjetniškega sektorja z realokacijo virov in kreativno destrukcijo. Vpliv granularnosti na rast podjetij, to je učinki šokov povpraševanja velikih osrednjih podjetij na širšo gospodarsko aktivnost. - Akumulacija neotipljivega kapitala in rast malih in srednjih podjetij. - Pomen diverzifikacije izvoza za rast podjetij. - Spremenjeni vzorci internacionalizacije in kompleksne strategije internacionalizacije. - Vpliv dostopa do financ in zadolženosti podjetij na njihovo rast. - Vpliv človeškega kapitala in njegove raznolikosti na rast podjetij. - Specifičen pomen različnih vidikov poslovnega okolja za mala in srednja podjetja.   Primarni vir podatkov v raziskovanju bodo individualni podjetniški podatki: za EU Amadeus in World Bank Enterprise Surveys; za Slovenijo podatki v varni sobi SURS, pri katerih kombiniramo podatke AJPES (zaključni računi podjetij), Banke Slovenije (povezane s podjetji v tuji lasti in slovenskimi podjetji, ki investirajo v tujini), SURS-a (podatke o delovni sili, inovacijska aktivnost podjetij) in podatke o državnih pomočeh.   Originalnost raziskav se odraža v naslednjih vidikih:   - Prva raziskava te vrste za Slovenijo v primerjalnem EU kontekstu, ki bo zares kompleksno analizirala mikro podjetniške dejavnike (na osnovi individualnih podjetniških podatkov) ter makro-ekonomske in institucionalne dejavnike rasti podjetij. - Analiziranje pomena naslednjih vidikov rasti podjetij, ki do sedaj v primeru Slovenije niso bili analizirani ali pa le v zelo omejenem obsegu: (i) granulacija, (ii) strukturna dinamizacija podjetniškega sektorja, (iii) akumuliranje neotipljivega kapitala kot vir rasti malih in srednje velikih podjetij, (iv) spremenjeni vzorci internacionalizacije in kompleksne strategije internacionalizacije, (v) diverzifikacija izvoza, (vi) raznolikost človeškega kapitala, (vii) lasten finančni stres podjetij ter prekomerna prelivanje dolga, (viii) pomen različnih vidikov poslovnega okolja za mala in srednja podjetja.
Pomen za razvoj znanosti
- Prva raziskava te vrste za Slovenijo v primerjalnem EU kontekstu, ki bo zares kompleksno analizirala mikro podjetniške dejavnike (na osnovi individualnih podjetniških podatkov) ter makro-ekonomske in institucionalne dejavnike rasti podjetij. Kombinacija mikro in makro dejavnikov je nujna za razumevanje pomena samih podjetniških dejavnikov ter sistemskega in ekonomsko-političnega okvira za rast podjetij. Raziskava bo pokazala, kje je Slovenija s svojim sistemskim in ekonomsko-političnim okvirom med državami EU, kar se tiče okolja za rast podjetij. - Analiziranje pomena naslednjih specifičnih vidikov rasti podjetij, ki do sedaj v primeru Slovenije niso bili analizirani ali pa le v zelo omejenem obsegu: (i) granulacija, (ii) strukturna dinamizacija podjetniškega sektorja, (iii) akumuliranje neotipljivega kapitala kot vir rasti malih in srednje velikih podjetij, (iv) spremenjeni vzorci internacionalizacije in kompleksne strategije internacionalizacije, (v) diverzifikacija izvoza, (vi) raznolikost človeškega kapitala, (vii) lasten finančni stres podjetij ter prekomerna prelivanje dolga. - Na osnovi individualnih podjetniških podatkov bomo identificirali ovire v poslovnem okolju, ki so še posebej problematične za rast malih in srednje velikih podjetij. To bo prva taka analiza za slovenska podjetja. - Umestitev naših raziskovalnih dosežkov v svetovne znanstvene tokove, saj nam intenzivna vpetost v mednarodno sodelovanje in publiciranje rezultatov našega dela v priznanih mednarodnih revijah in založbah, omogoča širše uveljavljanje naših dognanj. - Oblikovati originalne baze podatkov in znanj, ki so lahko podlaga tudi za delo drugih raziskovalcev in za učinkovitejše vodenje ekonomske politike države ter upravljanje podjetij.
Pomen za razvoj Slovenije
- The first research of this kind for Slovenia in a comparative EU setting that will analyse micro firm level factors (based on individual firm-level data) and macroeconomic and institutional factors of firm growth in a really complex way. Combination of micro and macro factors is absolutely necessary for comprehending the importance of firm level determinants and of the systemic and policy framework for firm growth. The research will discern where Slovenia stands with its macroeconomic, systemic and policy framework in the EU context, as far as the environment for firm growth is concerned. - Analysing the importance of the following specific aspects of firm growth, which have not yet been analysed in the Slovenian case or only to a very limited extent: (i) granularity, (ii) structural dynamisation of corporate sector, (iii) intangible capital accumulation as a source of SMEs’ growth, (iv) changed patterns of internationalisation and complex interntionalisation strategies, (v) trade (exports) diversification, (vi) human capital diversity (vii) firms’ own financial distress and debt spillovers. - Based on individual firm level data, identification of those business environment barriers that are particulary demaging for the growth of small and medium sized enterprises. This is the first analysis of the kind for Slovenian enterprises. - Placement of our findings in the global knowledge flow through our intensive international research co-operation via publication of research results in international journals and books. - To create original data-bases and knowledge, i.e. valuable resources available also to other researchers as well as to policy makers, business analysts and managers.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno