Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

TermFrame: Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 

Koda Veda Področje
6.02  Humanistične vede  Jeziki in književnost 
Ključne besede
terminologija, vizualizacija znanja, terminološka baza, luščenje znanja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14681  dr. Vojko Gorjanc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018  478 
2.  51758  dr. Larisa Grčić Simeunović  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018 - 2021  10 
3.  36355  dr. Jan Kralj  Komunikacijska tehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  38 
4.  08949  dr. Nada Lavrač  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2021  867 
5.  50070  dr. Matej Martinc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018 - 2021  84 
6.  36912  dr. Dragana Miljković  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2020  71 
7.  29539  dr. Vid Podpečan  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2018 - 2021  103 
8.  31844  dr. Senja Pollak  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018 - 2021  288 
9.  37679  Andraž Repar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2020 - 2021  33 
10.  30369  dr. Amanda Saksida  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2018 - 2021  56 
11.  27941  dr. Uroš Stepišnik  Geografija  Raziskovalec  2018 - 2021  302 
12.  20453  dr. Špela Vintar  Jezikoslovje  Vodja  2018 - 2021  265 
13.  53057  Katarina Vrtovec    Tehnični sodelavec  2019 - 2021 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.600 
2.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  97.887 
Povzetek
TermFrame: terminologija in sheme znanja v večjezičnem okolju Projekt TermFrame se ukvarja s terminologijo in znanjem na presečišču jezikov, kognicije in računalništva. Raziskovalna ideja izhaja iz hipoteze, da pojmi in kognitivne strukture niso univerzalni in statični, temveč fluidni, dinamični in odvisni od številnih dejavnikov, kot so kontekst, jezik in kultura. Naš glavni cilj je raziskati pojmovne strukture na področju krasoslovja v treh jezikih, angleščini, slovenščini in hrvaščini, ter iz dveh komplementarnih perspektiv, jezikoslovne in računalniške. Naš delovni načrt zajema ustvarjanje in označevanje trijezičnega specializiranega korpusa, luščenje znanja v obliki terminov, definicij in relacij, podrobne semantične analize in primerjave med jeziki, žanri in konteksti, razvoj inovativne spletne infrastrukture za obdelavo in predstavljanje domensko specifičnega znanja z naprednimi vizualizacijami, in končno ustvarjanje zbirke znanja za krasoslovje TermFrame. Infrastruktura TermFrame in baza znanja bosta zagotovila novo obliko terminološkega opisa in predstavitve s poudarjanjem jezikovnih in/ali kulturnih elementov v pojmovnem strukturiranju domene. Poleg tega bo projekt prinesel nov terminološki vir za področje krasoslovja, ki bo olajšal prevajanje, turizem, raziskave, poučevanje in odkrivanje krasa.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen rezultatov projekta za razvoj znanosti: Projekt TermFrame bo prinesel pomembne znanstvene doprinose: Z interdisciplinarnim sodelovanjem med jezikoslovci in informatiki bomo pridobili novo razumevanje kognitivnih shem, na katerih temelji znanje. Pričakujemo, da bomo našli dokaze o kulturni, jezikovni in kontekstni odvisnosti struktur znanja, ki lahko vplivajo na terminologijo in terminografijo ter na način, kako je specializirano znanje predstavljeno v referenčnih delih. Zgornje ugotovitve so zelo pomembne za prevajanje ali medkulturno komunikacijo, zlasti v specializiranih komunikacijskih okoljih. Razvili in uporabniško ovrednotili bomo nove modalitete predstavljanja znanja, kar je pomembno za znanost samo po sebi in bi lahko vplivalo na modeliranje specializiranih domen. Te ugotovitve so relevantne tudi za informacijsko znanost, saj bo pri gradnji ontologij in semantičnih leksikonov treba upoštevati dejstvo, da strukture znanja niso univerzalne in da kulturna dinamika igra pomembno vlogo pri pridobivanju znanja in njegovem modeliranju. Infrastruktura TermFrame bo zagotovila pomemben nov vir za področje krasoslovja inbo hkrati predstavljala vzor nove metodologije terminološkega opisa. Ker bo metode enostavno uporabiti na drugih strokovnih področjih, bi to lahko vplivalo za izdelavo priročniških virov v prihodnje.
Pomen za razvoj Slovenije
The relevance of project results to the development of science: The TermFrame project will bring important scientific advances:  Through interdisciplinary collaboration between linguists and information scientists a new understanding of the cognitive frames underlying knowledge will be gained. We expect to find evidence for the culture-, language- and context-dependence of knowledge structures, which may influence terminology and terminography and the way specialised knowledge is represented in reference works. The above findings are highly relevant for translation or any intercultural communication, especially in specialised communicative settings. New modalities of knowledge representation shall be developed and evaluated by users, which is relevant for science per se and could influence the way specialised domains are modeled. The relevance if these findings is important for information science in that traditional ontologies and semantic lexicons will need to accommodate the fact that knowledge structures are not universal and that the cultural dynamics plays an important role in knowledge extraction and modeling. The TermFrame infrastructure will represent an important resource for the domain of karst science and at the same time a model for a new terminological description. It will be easily portable to other domains and could influence the production of reference works in future.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno