Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Radikalizacija in nasilni ekstremizem: filozofski, sociološki in vzgojno-izobraževalni vidik

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
S270  Družboslovje  Pedagogika in didaktika 

Koda Veda Področje
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Ključne besede
radikalizacija, nasilni ekstremizem, terorizem, indoktrinacija, državljanska vzgoja, multikulturalizem, konfliktna različnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51181  dr. Gorazd Andrejč  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2019  76 
2.  25453  dr. Tomaž Deželan  Politične vede  Raziskovalec  2018 - 2021  360 
3.  24775  dr. Smiljana Gartner  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2021  140 
4.  13466  dr. Friderik Klampfer  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  279 
5.  04159  dr. Zdenko Kodelja  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2018 - 2021  728 
6.  28074  dr. Luka Kronegger  Sociologija  Raziskovalec  2018 - 2020  140 
7.  38368  Miha Matjašič  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2021  33 
8.  06070  dr. Nenad Miščević  Filozofija  Raziskovalec  2019 - 2021  390 
9.  51175  Polona Mlinarič    Tehnični sodelavec  2019 - 2020 
10.  19351  dr. Mitja Sardoč  Vzgoja in izobraževanje  Vodja  2018 - 2021  733 
11.  15124  dr. Boris Vezjak  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  754 
12.  54603  Nina Vombergar  Politične vede  Raziskovalec  2020 - 2021  35 
13.  39465  Miha Zimšek  Politične vede  Raziskovalec  2019 - 2020  23 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0553  Pedagoški inštitut  Ljubljana  5051614000  7.042 
2.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.422 
3.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  33.013 
Povzetek
Problematika radikalizacije in nasilnega ekstremizma predstavlja enega od najpomembnejših izzivov sodobnih pluralnih družb. Razpetost med zagotavljanje varnosti in stabilnosti na eni strani ter spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin posameznikov na drugi razkriva številne napetosti in dileme, ob katere trčijo tako snovalci politik kot tudi strokovnjaki in pedagoški delavci. Zadeva je toliko bolj problematična, saj brutalnost terorističnih napadov ter njihova vse višja frekvenca odpira prostor t.i. ‘moralni paniki’ in islamofobiji, ki spodbujajo polarizacijo družbe ter s tem povezano konfliktno različnost. Tudi zato proces radikalizacije ter s tem povezana problematika nasilnega ekstremizma odpirata različna vprašanja, na katera teorije, politike in prakse protiradikalizacije, deradikalizacije in protipolarizacije, ne ponujajo enoznačnega odgovora. Izhodišče predlaganega projekta predstavlja analiza različnih pojmovanj radikalizacije in nasilnega ekstremizma, eksplikacije niza neartikuliranih distinkcij ter pojasnjevanja različnih napetosti, težav in izzivov, ki jih ‘standarda’ analiza te problematike [t.i. ‘varnostna paradigma’] pušča v veliki meri neraziskane. Predlagani projekt bodo sestavljale posamezne aktivnosti, ki bodo zagotovile odgovor na zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja ter bodo usmerjena v oblikovanje celovitega pristopa k problematiki radikalizacije in nasilnega ekstremizma, in sicer: identifikacija osnovnih pojmov, ki jih tradicionalno povezujemo s problematiko radikalizacije [npr. indoktrinacija, multikulturalizem strahu, zaupanje, moralna panika, sovraštvo, islamofobija, meje tolerance, diskriminacija, rasizem, populizem, sovražni govor, predsodki, stereotipi, itn.] ter analiza njihove povezanosti s procesom radikalizacije; identifikacija ključnih družbenih problemov, ki so del t.i. 'kavzalne' interpretacije procesa radikalizacije ter analiza različnih modelov radikalizacije; analiza poti sklepanja v primerih religijske epistemologije [primeri za analizo bodo vzeti predvsem iz krščanstva in islama, tako fundamentalističnih kot »zmernih« različic, tako tistih, ki vodijo do ekstremističnih zaključkov, kot tistih, ki takšne zaključke problematizirajo in zavračajo]; analiza etičnih razsežnosti fenomena terorizma kot t.i. 'zaključne' faze procesov radikalizacije oz. kot paradigmatičnega primera nasilnega ekstremizma; analiza posameznih modelov, politik in strategij spoprijemanja s problematiko radikalizacije (npr. protiradikalizacija, deradikalizacija, protipolarizacija); identifikacija temeljnih distinkcij med radikalizacijo, nasilnim ekstremizmom in terorizmom ter s tem povezanim ugovorom o neekvivalenci; analiza t.i. 'integracijskega razkoraka', ki predstavlja osnovno predpostavko kulturne distance in konfliktne različnosti; analiza najpomembnejših pojavnih oblik sovraštva, diskriminacije, rasizma in nestrpnosti, ki predstavljajo osnovo islamofobije; ocena potreb izobraževalnega osebja in transformativnosti vloge državljanske vzgoje v formalnem in neformalnem izobraževanju; identifikacija državljanskih stilov mladih, ki predstavljajo tveganja za ekstremizem in radikalizacijo; oblikovanje različnih pedagoških 'scenarijev' spoprijemanja s problematiko radikalizacije in nasilnega ekstremizma tako v formalnih kot tudi neformalnih oblikah vzgoje in izobraževanja. Predlagani interdisciplinarni raziskovalni projekt je zasnovan kot triletno raziskovalno delo, ki bo z uporabo konceptualne analize, kvalitativnimi in kvantitativnimi sociološkimi metodami, analizo javnih politik ter pripravo vzgojno-izobraževalnih scenarijev odgovoril na zastavljena raziskovalna vprašanja ter tako zagotovil analitično ustrezno razjasnitev različnih etično-moralnih, epistemoloških, socioloških kot tudi edukacijskih razsežnosti problematike radikalizacije in nasilnega ekstremizma ter konfliktne različnosti nasploh.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskovalnega projekta 'RADIKALIZACIJA IN NASILNI EKSTREMIZEM: FILOZOFSKI, SOCIOLOŠKI IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI VIDIK' bodo ... Poleg teoretične razjasnitve problematike radikalizacije in nasilnega ekstremizma bodo rezultati tega raziskovalnega projekta tako raziskovalcem kot tudi snovalcem politik zagotovili ustrezne teoretične podlage za spoprijemanje s t.i. 'integracijskim razkorakom', ki predstavlja enega od najpomembnejših izzivov pluralno raznolikih družb. Hkrati bodo v okviru procesa vzgoje in izobraževanja okrepili t.i. 'transformacijsko' vlogo državljanske vzgoje, ki je bila vse do nedavnega [znova] potisnjena na obrobje razprav o socialno-integracijski vlogi javnega šolanja. Prav zaradi brutalnost terorističnih napadov ter njihove vse višje frekvence bo poseben poudarek namenjen diseminaciji rezultatov raziskovalnega dela tako v okviru znanstvenih in strokovnih razprav o problematiki radikalizacije in konfliktne različnosti kot tudi med širšo strokovno javnostjo.   Kakor je objavljeno na spletni strani Evropske komisije za področje migracij in notranjih zadev [avgust 2017] je Slovenija ena redkih držav članic EU, ki nima nacionalne strategije za preprečevanje in boj proti radikalizaciji, ki vodi k nasilnemu ekstremizmu ali terorizmu ter strategije boja proti terorizmu. Rezultati tega raziskovalnega projekta bodo torej zagotovili tako ustrezne teoretične podlage kakor tudi pregled posameznih politik spoprijemanja s problematiko radikalizacije in nasilnega ekstremizma kot tudi najprimernejše primere dobrih praks iz držav članic EU ter ostalih demokratičnih držav. Predlagani temeljni raziskovalni projekt 'RADIKALIZACIJA IN NASILNI EKSTREMIZEM: FILOZOFSKI, SOCIOLOŠKI IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI VIDIK' bo torej zagotovil celovito obravnavo problematike radikalizacije ter nasilnega ekstremizma tako na teoretični ravni kot tudi ravni javnih politik ter pedagoške prakse in tako zagotovil boljše sodelovanje oz. medsebojno koordinacijo vladnih sektorjev in civilno-družbenih akterjev.
Pomen za razvoj Slovenije
The results of the 'RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM: PHILOSOPHICAL, SOCIOLOGICAL AND EDUCATIONAL PERSPECTIVE' research project will provide an in-depth examination of the main conceptual problems, the most pressing policy challenges and prevailing educational issues associated with radicalisation and violent extremism. In addition to the theoretical clarification of the problems of radicalization and violent extremism, the results of this research project will provide both theorists and policy makers with appropriate theoretical bases for tackling the so-called 'integration gap', which represents one of the most important challenges facing plurally diverse societies. At the same time, the results of this research project will also strengthen the 'transformational' role of citizenship education. Due to the brutality of terrorist attacks and their increasing frequencies, special emphasis will be placed on disseminating the results of research work in the context of scientific and expert discussions on the issues of radicalization and conflict diversity as well as among the wider professional public.   As emphasized on the European Commission's website on migration and home affairs [August 2017], Slovenia is one of the few EU Member States that does not have a national strategy to tackle radicalization, which leads to violent extremism or terrorism. The results of this research project will therefore provide both the appropriate theoretical backgrounds as well as an overview of individual policies of tackling the problem of radicalization and violent extremism as well as the most viable examples of good practices from EU Member States and other countries. The proposed research project 'Radicalization and violent extremism: a philosophical, sociological and educational perspective' will therefore ensure a comprehensive treatment of the problems of radicalization and violent extremism both at the theoretical level and in the level of public policies and pedagogical practices. At the same time, the project results will also ensure a better cooperation and co-ordination between government sectors as well as civil society actors.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno