Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Napredno modeliranje in karakterizacija visokoučinkovitih sončnih celic in fotonapetostnih modulov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.03  Tehnika  Energetika  Obnovljivi viri in tehnologije 

Koda Veda Področje
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 

Koda Veda Področje
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
optično modeliranje, pristop sklopljenega modeliranja, sončna celica, fotonapetostni modul
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  39225  dr. Jošt Balent  Energetika  Mladi raziskovalec  2019 - 2021 
2.  25413  dr. Andrej Čampa  Energetika  Raziskovalec  2019 
3.  36460  dr. Marko Jošt  Energetika  Raziskovalec  2020 - 2022 
4.  51905  Miha Kikelj  Energetika  Mladi raziskovalec  2019 - 2022 
5.  36459  dr. Milan Kovačič  Energetika  Raziskovalec  2019 - 2022 
6.  19221  dr. Janez Krč  Energetika  Raziskovalec  2019 - 2022 
7.  29549  dr. Benjamin Lipovšek  Energetika  Raziskovalec  2019 - 2022 
8.  03334  dr. Franc Smole  Energetika  Upokojeni raziskovalec  2019 - 2022 
9.  12609  dr. Marko Topič  Energetika  Vodja  2019 - 2022 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  65 
Povzetek
Temeljni raziskovalni projekt » Napredno modeliranje in karakterizacija visokoučinkovitih sončnih celic in fotonapetostnih modulov« se osredotoča na raziskave naprednih konceptov modeliranja enospojnih in večspojnih sončnih celic in fotonapetostnih modulov za učinkovito pretvorbo sončne energije v električno. V okviru predlaganega projekta sinergijsko nadgrajujemo znanje in izkušnje slovenske raziskovalne skupine Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (UL FE, 1538-030) z odličnim tujim partnerjem (HZB), s katerim želimo nadaljevati uspešno sodelovanje.   Napredni koncepti modeliranja bodo uporabni za več fotovoltaičnih tehnologij, v okviru projekta pa jih bomo uporabili za izboljšave tandemskih perovskitno-silicijevih sončnih celic in PV modulov z naslednjimi cilji:   izvedba učinkovite sklopitve naslednjih metod/modelov za celovito optično simulacijo visoko učinkovitih sončnih celic in PV modulov v tako imenovani sklopljeni pristop modeliranja (CMA): metoda rigorozne sklopljene analize valovanja (RCWA), Metoda končnih elementov (FEM) povezana s Huygensovim razširjanjem valov, metoda sledenja žarkov (RT), metoda prenosnih matrik (TMM), delno koherentni, delno empirični model in morebitne druge metode po potrebi; razvoj in uporaba t.i. večnivojskega modeliranja, v katerem bomo povezali razviti optični pristop CMA, z električnimi in toplotni modeli za celovito analizo delovanja PV modulov. Integracija modelov na nivoju  od celice do modula bomo validirali z narejenimi vzorci delnih in celotnih struktur; uporaba razvitih orodij za temeljito analizo izgub in optimizacijo visokoučinkovitih sončnih celic s poudarkom na perovskitno-silicijevih tandemskih celicah; izvedba testiranja stabilnosti razvitih tandemskih konceptov na ravni celic in PV modulov. Raziskave bodo vključevale kontinuiran proces načrtovanja, modeliranja, izdelave vzorcev in eksperimentalne analize z validacijo posameznih komponent in implementacijo naprednih konceptov v sončne celice. Predlagane rešitve bodo stremele k izboljšani učinkovitosti pretvorbe in k zmanjševanju stroškov proizvodnje, hkrati pa bodo omogočile nižjo porabo materiala in energije za proizvodnjo sončnih celic.   Pri izvedbi vzorcev, ki jih bomo potrebovali tako za validacijo modelov kot tudi za potrditev izboljšanih konceptov struktur, bomo sodelovali s priznanimi strokovnjaki s Helmholtz Centra v Berlinu. Tesno prepletanje teoretičnega in eksperimentalnega dela je predvideno za vse faze projekta z namenom razvoja zanesljivega in učinkovitega simulacijskega orodja.
Pomen za razvoj znanosti
Naš cilj je razvoj edinstvenega orodja za celovito analizo naprednih optoelektronskih elementov, kot so visokoučinkovite sončne celice, še posebej tandemske sončne celice. Kolikor nam je znano, tak pristop sklopljenega modela, ki omogoča hkrati učinkovito, hitro in verodostojno analizo, vključujoč vse omenjene podstrukture, (nano/mikro/makro in njihove kombinacije), doslej še ni bil razvit. Pričakujemo, da bodo rezultati našega dela predstavljali visoko dodano vrednost na področju modeliranja fotovoltaičnih in optoelektronskih gradnikov. Iniciative za bazične raziskave in implementacijo modelov ne izvirajo samo iz akademske sfere temveč so bile izpostavljene tudi s strani domače in tuje industrije (npr. podjetja Total in Enel Green Power v Evropi). Za slovenska podjetja na področju fotonike in fotovoltaike kot sta na primer Bisol in Fotona, so rezultati lahko neposredno uporabljivi (npr. licence simulatorja, koncepti). Nadalje, znanja pridobljena v projektu bomo prenašali na naše magistrske in doktorske študente v okviru predmetov s področja fotovoltaike, optoelektronike in fotonike, ki jih pokrivamo člani projektne skupine. Širše aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju znanosti in znanstvenega področja, so tudi: - objava člankov v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah, - objava poglavij v pomembnih znanstvenih monografijah pri uglednih založnikih, - vabljena predavanja, - organizacija in sodelovanje na znanstvenih delavnicah in konferencah. Izboljšave elementov in razvoj novih konceptov z uporabo CMA modeliranja bodo lahko predstavljale tudi predmet patentnih prijav.
Pomen za razvoj Slovenije
Our aim is to develop a unique tool for complete analysis of advanced photovoltaic devices, in particular high-efficiency tandem solar cells. To our knowledge such a model, enabling efficient, fast and accurate analysis of the devices at the same time, including all substructures mentioned (nano/micro/macro, different contacting schemes), has not been developed yet. We expect that our results will generate impact and a high added value in the fields of modelling in photovoltaics and also in optoelectronics. The research work described in this basic research project has not been initiated just by academia, but is of great interest for further implementation in national and international industry (e.g. Total Corporation – PV division, Enel Green Power – 3Sun division). Slovenian companies (e.g. BISOL Group (250+ employees, 100 MW production of PV modules in 2017, BIPV) and Fotona (250+ employees, laser systems)) which are involved in photovoltaics and photonics, respectively, can benefit from the results of the project (licenses of simulator, device concept improvements). Furthermore, the acquired knowledge will be transferred to Master and PhD courses and shared with students in the frame of existing courses related to photovoltaics, optoelectronics and photonics (lead by the project leader and members). Further dissemination activities that will contribute to the development of science and scientific fields are: - publication of scientific articles in renowned international journals, - publication of chapters in relevant scientific monographs published by renowned international publishers, - invited talks and lectures, - contributions to and organization of workshops and conferences.   We will also continously watch for potential patent applications of the new concepts. Granting this project will enable to bring a new added value to the field of advanced modelling and simulation of photovoltaic devices and facilitate breakthroughs in device designs.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno