Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Vpliv okoljsko relevantne nano- in mikro-plastike na kopenske nevretenčarje

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
nanoplastika, mikroplastika, kmetijska zemljišča, tekstilna mikrovlakna, kmetijske zastirke, delci iz pnevmatik, okoljsko staranje, toksičnost, imunski odziv, metabolne spremembe, izluževanje kemijskih dodatkov plastiki, kopenski nevretenčarji, ocena tveganja za okolje, trajnostno kmetijstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22313  dr. Janez Bernard  Gradbeništvo  Raziskovalec  2020 - 2023 
2.  51859  dr. Andraž Dolar  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
3.  11155  dr. Damjana Drobne  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
4.  34926  Petra Horvat  Materiali  Raziskovalec  2020 - 2023 
5.  50498  dr. Adrijan Ivanušec  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2022 - 2023 
6.  24447  dr. Anita Jemec Kokalj  Biologija  Vodja  2020 - 2023 
7.  00412  dr. Igor Križaj  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
8.  18802  dr. Adrijana Leonardi  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
9.  24724  dr. Branka Mušič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2022 - 2023 
10.  32104  dr. Peter Nadrah  Kemija  Raziskovalec  2020 - 2023 
11.  05008  dr. Mojca Narat  Biotehnologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
12.  33175  dr. Sara Novak  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
13.  28505  dr. Jernej Ogorevc  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2020 - 2023 
14.  55385  Valentina Perc  Biologija  Mladi raziskovalec  2021 - 2023 
15.  38146  dr. Tanja Pirnat  Živalska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2020 - 2023 
16.  04570  dr. Jože Pungerčar  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
17.  37504  dr. Neža Repar  Biologija  Raziskovalec  2021 - 2023 
18.  12521  dr. Andrijana Sever Škapin  Gradbeništvo  Raziskovalec  2020 - 2023 
19.  51144  Gregor Strmljan  Gradbeništvo  Raziskovalec  2020 - 2021 
20.  21553  dr. Jernej Šribar  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
21.  32022  dr. Erika Švara Fabjan  Kemija  Raziskovalec  2020 - 2023 
22.  16065  dr. Primož Zidar  Biologija  Raziskovalec  2020 - 2023 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  11 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  18 
3.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000 
Povzetek
Onesnaževanje okolja z mikroplastiko je postal eden najresnejših svetovnih okoljski problemov. Kljub dejstvu, da je bilo kopensko okolje prepoznano kot pomemben vir in ponor onesnaževanja z mikroplastiko, je na voljo zelo malo podatkov o tem, kako nano- in mikro-plastika (NMPs) vpliva na kopenske organizme. Zato so nujne raziskave, ki bi pripomogle k razumevanju subletalnih vplivov NMPs na različne fiziološke procese v organizmu po dolgotrajni izpostavitvi. Da bi lahko prepoznali realne grožnje NMPs, je potrebno raziskati vplive na kopenske organizme v kontekstu okoljske relevance. Glavni cilj projekta je proučiti vpliv okoljsko-relevantne nano- in mikroplastike na kopenske nevretenčarje. Okoljsko-relevanco bomo zagotovili z izbiro NMPs, ki jih najpogosteje najdemo na kmetijskih površinah. Izbrane NMPs bomo tudi podvrgli procesom umetnega staranja, ki simulira staranje v naravi pod različnimi abiotskimi dejavniki. Proučili bomo: (i) subletalne fiziološke odzive organizmov ob izpostavitvi NMPs, s fokusom na procesih, ki so povezani z imunostjo, (ii) potencialne mehanizme kvarnega delovanja teh onesnažil, (iii) prispevek staranja NMPs k njihovim toksičnim vplivom, in (iv) vpliv velikosti plastičnih delcev na njihov kvarni učinek. Projekt bo sestavljen iz treh metodoloških sklopov: proizvodnja in fizikalno-kemijska karakterizacija NMPs, procesi staranja mikroplastike pod vplivi vremenskih razmer (t.i. weathering) in študija fizioloških odzivov organizmov na izpostavitev mikroplastiki. Mikroplastiko bomo pridobili iz izvornega materiala, kot so tekstil, plastične zastirke in pnevmatike z uporabo ustreznih krogličnih mlinov. Testne NMPs bomo pridobili tudi preko zunanjega partnerja iz Vrije Universiteit Amsterdam. Opisali bomo fizikalno-kemijske lastnosti delcev kot so: velikost, površina, oblika, polimerna sestava in izluževanje aditivov iz plastike. Staranje NMPs zaradi vremenskih vplivov bomo izvedli v skladu z ustaljenimi protokoli, ki se uporabljajo pri testiranju trdnosti polimerov. V ta namen bomo uporabili različne klimatske in UV-komore s simulatorji dežja. Kopenske organizme, ki zasedajo različne ekološke niše, t.j. raki enakonožci P. scaber, beli deževnik earthworm E. crypticus, in hrošč mokar Tenebrio molitor, bomo NMPs izpostavili preko onesnažene zemlje. Proučevali bomo prehranjevanje, rast, preživetje in energetske zaloge. Zaužitje, fragmentacijo in kopičenje mikroplastike v prebavnem sistemu bomo proučevali s pomočjo svetlobne in elektronske mikroskopije. Celični in humoralne z imunostjo povezane komponente bomo spremljali s pomočjo spektrofotometričnih metod in ekspresije izbranih genov, ki so udeleženi pri teh procesih. Analizirali bomo tudi spremembe proteoma v hemolimfi, s čimer bomo podkrepili rezultate genske ekspresije. Ta orodja pa bomo uporabili tudi za proučevanje antioksidativnih in detoksifikacijskih procesov. Izvedljivost projekta bo zagotovljena z odlično mednarodno interdisciplinarno ekipo. Glavno jedro projekta bo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, sodelovali pa bodo še Oddelek za zootehniko BF, Zavod za gradbeništvo in Institut “Jožef Stefan”. Pri projektu bosta sodelovala tudi dva partnerja iz EU: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Science, Animal Ecology in SYKE Finnish Environment Institute. Znanja o vplivih nano- in mikroplastike na kopenske organizme bodo pripomogla k poglobljenemu razumevanju dejanskega potencialnega tveganja, ki ga ta onesnaževala predstavljajo za kopensko okolje. Podatki v projektu bodo tako uporabni v različnih ocenah tveganja in okoljskih poročilih, ki bodo vplivala tudi na prihodnje akcije v zvezi z upravljanjem s tem problemom. Projekt bo prinesel tudi pomembna biološka spoznanja v zvezi z razumevanjem, kako sprememb v prebavnem sistemu vplivajo na spremembe imunskih procesov pri nevretenčarjih. Izsledki bodo imeli vpliv na področju ocene tveganja NMPs za kopensko okolje.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno