Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Napovedovanje sodelovanja med raziskovalci s pomočjo odkrivanja zakonitosti iz literature

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.13.00  Družboslovje  Informacijska znanost in bibliotekarstvo   

Koda Veda Področje
5.08  Družbene vede  Mediji in komunikacije 
Ključne besede
informacijske znanosti, odkrivanje zakonitosti iz literature, scientometrika, analiza kompleksnih omrežij
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54468  Tomaž Bratanič    Tehnični sodelavec  2020 - 2022 
2.  39138  Rok Hribar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2022  21 
3.  11373  dr. Dimitar Hristovski  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2020 - 2022  142 
4.  29102  Irena Janjić    Tehnični sodelavec  2023 
5.  26484  dr. Andrej Kastrin  Medicina  Vodja  2020 - 2023  134 
6.  12725  dr. Leon Kos  Konstruiranje  Raziskovalec  2020 - 2023  240 
7.  51959  dr. Damjan Manevski  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2023  40 
8.  22649  dr. Janez Povh  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2020 - 2023  334 
9.  57182  Tim Prezelj  Biologija  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  87 
10.  08992  dr. Janez Stare  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2020 - 2023  275 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.347 
2.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.236 
Povzetek
Odkrivanje zakonitosti iz literature (OZL) je znanstveno področje, ki ponuja metodološka orodja za samodejno konstrukcijo raziskovalnih hipotez. Glavni cilj OZL je odkrivanje implicitnih povezav med znanstvenimi koncepti v obstoječi domeni znanja. Osnovna zamisel pristopa narekuje obstoj dveh, med seboj nepovezanih, znanstvenih domen. Koncepti znanja v prvi domeni so sicer lahko povezani s koncepti znanja v drugi domeni, vendar so te relacije implicitne (tj. preko tretjih konceptov) in v literaturi še niso eksplicitno opisane. Idejo lahko ilustriramo s tremi teoretičnimi koncepti: X, Y in Z. Za primer vzemimo, da je skupina raziskovalcev ugotovila povezavo med boleznijo X in genom Y. V nadaljevanju privzemimo, da je druga raziskovalna skupina proučevala vpliv zdravila Z na gen Y ter med njima ugotovila vzročni odnos. Z uporabo metodologije OZL poskušamo odkriti implicitno relacijo med konceptoma X in Z preko koncepta Y, kar v našem primeru pomeni, da zdravilo Z lahko vpliva na bolezen X. Za iskanje novih sodelavcev si raziskovalci najpogosteje pomagajo z ročnim brskanjem po metapodatkih znanstvenih objav (npr. seznami referenc), čeprav je tak način pogosto močno pristran in neučinkovit. Pregled literature kaže, da obstaja velik razkorak med raziskavami, ki proučujejo determinante sodelovanja med raziskovalci in metodami ter sistemi, ki znajo sodelovanje priporočati. V okviru projekta ponujamo razvoj novega in inovativnega pristopa za prekdomensko priporočanje raziskovalnega sodelovanja z uporabo OZL in analitiko heterogenih omrežij. Predlagan pristop poleg golega priporočanja parov raziskovalnega sodelovanja med avtorji omogoča tudi napovedovanje novih raziskovalnih tem in ponuja razlago, zakaj je določeno sodelovanje smiselno. Raziskovalni problem, ki ga bomo naslovili v okviru predlaganega projekta, sestavljajo naslednje komponente: (1) posplošitev pristopa OZL na prekdomensko priporočanje sodelovanja med raziskovalci in razvoj teoretičnega modela in metodološkega okvirja za priporočanje novih in obetavnih sodelovanj med raziskovalci; (2) razvoj metodologije za vlaganje heterogenih omrežij na osnovi metapoti, ki bo omogočala povezanje strukturnih in semantičnih lastnosti omrežij sodelovanj; (3) razvoj programskih orodij za priporočanje sodelovanje v heterogenih omrežij na osnovi koncepta semantične metapoti; (4) razvoj odprtokodne spletne aplikacije za prekdomensko priporočanje raziskovalnega sodelovanja; (5) uporaba razvite metodologije na dveh velikih bibliografskih zbirkah (MEDLINE in COBISS) ter omrežju Stack Overflow. Omrežje sodelovanj je osnova za delovanje algoritma za priporočanje sodelovanja med raziskovalci. Za izbranega avtorja najprej zgradimo profil tematik, ki predstavljajo avtorjeve interese in ekspertizo. Koncepti iz avtorjevega profila predstavljajo vhodne podatke za OZL. Za vsak vhodni koncept poženemo proces OZL. Izhod OZL so ciljni koncepti (koncepti Z), ki predstavljajo nove raziskovalne tematike, ki v literaturi še niso bile naslovljene. Vsem ciljnim konceptom priredimo imena avtorjev, ki v svojih profilih združujejo te koncepte; predhodno seveda odstranimo avtorje, ki že sodelujejo z začetnim avtorjem. Izhod algoritma je seznam preostalih avtorjev, ki predstavljajo možne sodelavce in seznam tematik za sodelovanje. Poleg opisanega pristopa bomo razvili tudi novo metodo reprezentacijskega učenja. Vsako vozlišče v omrežju sodelovanj bomo opisali z nizko-razsežnim vektorjem (tj. vložitvijo). Z uporabo slučajnega sprehoda vodenega z metapotmi bomo pripravili zaporedje vozlišč, v naslednjem koraku pa uporabili metodologijo napovedovanja povezav za indukcijo novih relacij med avtorji. Vodja in člani projektne skupine imajo odlične znanstvene reference s področij OZL, scientometrike, analize omrežij, strojnega učenja in tehnologij znanja. Uspešna izvedba predlaganega projekta bo pomembno prispevala preboju slovenske znanosti na področju OZL in analize heterogenih omrežij v evropski in svetovni vrh.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno