Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

GeoBIM in državni geodetski podatki

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.17.00  Tehnika  Geodezija   

Koda Veda Področje
2.07  Tehniške in tehnološke vede  Okoljsko inženirstvo 
Ključne besede
GeoBIM, BIM, geodetski podatki, 3D podatki, gospodarska javna infrastruktura, stavbe, topografija, tehnologija, organizacija, medopravilnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  10700  mag. Vasja Bric  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  111 
2.  39789  Barbara Černič  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  43 
3.  39205  dr. Urška Drešček  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  20 
4.  54080  dr. Bujar Fetai  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  14 
5.  05674  dr. Dušan Kogoj  Geodezija  Raziskovalec  2023  955 
6.  06120  dr. Mojca Kosmatin Fras  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  546 
7.  33435  dr. Klemen Kregar  Geodezija  Raziskovalec  2023  342 
8.  24340  dr. Anka Lisec  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  819 
9.  51608  Alen Mangafić  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  57 
10.  11342  mag. Edvard Mivšek  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  97 
11.  15112  dr. Krištof Oštir  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  596 
12.  14796  mag. Katja Oven  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  172 
13.  31157  Urška Polajnar  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  25 
14.  05892  dr. Dalibor Radovan  Geodezija  Vodja  2021 - 2023  543 
15.  38467  dr. Jernej Tekavec  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  65 
16.  31172  Katja Tič  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  49 
17.  23564  dr. Mihaela Triglav Čekada  Geodezija  Raziskovalec  2021 - 2023  329 
18.  18846  Barbara Trobec    Tehnični sodelavec  2021 - 2023  45 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0246  Geodetski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051649000  1.885 
2.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.747 
Povzetek
Predlog projekta temelji na vsebinskih in tehnoloških izhodiščih konceptov BIM (ang. Building Information Modelling) in GIS (ang. Geographic Information System) ter raziskuje podatkovno in tehnološko povezovanje in nadgradnjo geodetskih podatkov v tri razsežnosti (3D). Evropsko geodetsko razvojno združenje EuroSDR (European Spatial Data Research) nadgrajevanje in povezovanje geodetskih podatkov z BIM imenuje GeoBIM. Raziskovalni problem izhaja iz tradicionalne vloge geodezije, ki zbira podatke o nepremičninah, gospodarski javni infrastrukturi in topografiji v 2D, 2.5D in 2D+1D, kjer je nadmorska višina le atribut objekta. Izjemoma so geodetski podatki v 3D obliki, vendar z nizko stopnjo podrobnosti (ang. LoD, Level of Detail). V primeru koncepta BIM, ki ga v celotnem procesu gradnje in vzdrževanja vse bolj uporablja sodobno gradbeništvo, pa so 3D podatki z visoko stopnjo podrobnosti ena od temeljnih zahtev evidentiranja grajenega objekta. Pri tem BIM omogoča še spremljanje objekta v času (4D), s stroški (5D) in s podatki o upravljanju in vzdrževanju objekta (6D/7D), kar obsega celotni življenjski cikel. V nalogi je zato potrebno raziskati obliko nadgradnje ali preureditve geodetskih podatkov in njihovo uskladitev s konceptom BIM, kar pomeni združitev in povezavo pretoka iz GIS v BIM ter obratno. Geodetski podatki s tem postanejo uporabnejši za gradbeno stroko, podrobni gradbeni podatki iz BIM pa lahko služijo za vzdrževanje in dopolnitev geodetskih zbirk podatkov. Cilj projekta sta raziskava in testiranje celostnega prilagajanja geodetskih podatkov konceptu GeoBIM, in sicer z vidika tehnologije in organizacije zajema, geometrične in topološke prilagoditve, ter zakonodajnih okvirov za implementacijo. Pri tem je, ob upoštevanju pristojnosti in nalog naročnika (Geodetska uprava RS) ter stroškov procesa, ključna nadgradnja v 3D obliko, kjer je to smiselno. Izsledki raziskave bodo med drugim podali ovrednotenje obsega podatkovnih in tehnoloških prilagoditev za integracijo s konceptom BIM, predlog smernic za naročnika in rezultate pilotne izvedbe nadgradnje za kataster stavb (KS), topografijo in zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI). Projekt bo razdeljen v 5 delovnih paketov (DP), ti pa v skupno 15 aktivnosti, kjer bo imela vsaka aktivnost po en rezultat: DP 1: Področja zasnove GeoBI , DP 2: Metodologija prilagoditve geodetskih podatkov in procesov – podpora konceptu GeoBIM, DP 3: Test nadgradnje geodetskih podatkov, DP 4: Ovrednotenje rezultatov s predlogi, DP 5: Diseminacija rezultatov projekta. V prvem DP bodo analizirane definicije, nameni in trenutna uporaba GeoBIM. Preučena bo uporaba državnih podatkov KS, ZK GJI in topografije, opisane dodatne možnosti uporabe, ki jih prinaša uvedba koncepta GeoBIM in zakonodajni okvir za implementacijo v Sloveniji. Opisano bo stanje uvedbe koncepta GeoBIM v Evropi in rezultati pred kratkim zaključenih projektov »GeoBIM« v okviru EuroSDR ter »GeoBIM benchmark« v okviru ISPRS in EuroSDR. V drugem DP bo izdelana metodologija prilagoditve geodetskih podatkov in procesov. Raziskana bo nadgradnja geodetskih podatkov za večjo medopravilnost z BIM, preoblikovanje podatkov iz BIM novo zgrajenih objektov za posodobitev geodetskih zbirk in orodja za nadgradnjo geodetskih podatkovnih modelov v podporo konceptu GeoBIM. V tretjem DP bosta izvedena dva testa nadgradnje geodetskih podatkov, in sicer zbirk ZK GJI in KS v 3D strukturo s preizkusom možnosti nadgradnje v okolje BIM. V četrtem DP bodo ovrednoteni geodetski podatki in tehnologije za nadgradnjo v koncept GeoBIM, ter vplivi tega na organizacijo geodetske službe in njenih zbirk. Izdelan bo predlog tehnoloških in organizacijskih smernic za podporo BIM. Podana bo evalvacija pravnih podlag glede na predlagane nadgradnje geodetskih zbirk za podporo GeoBIM. V petem DP bo izvedena diseminacija rezultatov. Ta vključuje poročanje in predstavite rezultatov naročniku ter predstavitev rezultatov strokovni in znanstveni javnosti.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno