Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj in predlog implementacije instrumenta za doseganje usklajenosti resornih oziroma razvojnih politik s strategijo prostorskega razvoja Slovenije (TIA-SI)

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
Presoja vplivov na prostor, medsektorsko sodelovanje, prostorske politike, povezovalno prostorsko načrtovanje, priprava politik
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16378  dr. Mojca Golobič  Urbanizem  Raziskovalec  2021 - 2022  471 
2.  51864  Barbara Kostanjšek  Urbanizem  Raziskovalec  2021 - 2023  45 
3.  54049  Manca Krošelj  Urejanje krajine  Raziskovalec  2021 - 2022  72 
4.  28550  dr. Naja Marot  Urbanizem  Vodja  2021 - 2023  272 
5.  57231  Nina Stubičar    Raziskovalec  2023  36 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.792 
Povzetek
Strateške dokumente in sektorske politike je za dosego ciljev teritorialne kohezije v Sloveniji, kot jih podaja nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije, potrebno ustrezno in učinkovito uskladiti s cilji prostorskega razvoja. Projekt bo tako prispeval k usklajenosti politik in predpisov s predlogom metodološkega pristopa presoje prostorskih vplivov (ang. Territorial Impact Assessment - TIA) kot integralnim delom procesa priprave, sprejema in vrednotenja resornih politik. Namen raziskovalnega projekta je na podlagi analize obstoječih pristopov k TII, pregleda primerov dobrih praks držav EU in pregleda ključne znanstvene ter strokovne literature zasnovati pristop presoje prostorskih vplivov, ki je usmerjen v uporabnika. Projekt je zastavljen v petih delovnih svežnjih, in sicer so to 1) Analiza virov in priprava metodološkega pristopa TIE, 2) Testiranje metodološkega pristopa na primeru izbranih politik, 3) Razvoj analitičnega in komunikacijskega orodja, 4) Diseminacija ter 5) Upravljanje projekta. Analiza virov, literature, obstoječih pristopov in obstoječih komunikacijskih orodij v prvem delovnem svežnju bo osredinjena na pregled obstoječih TIA orodij ter virov in literature, ki naslavljajo medsektorsko usklajevanje in povezovanje ter tehtanje prostorske občutljivosti politik, predvsem z vidika usklajevanja resornih usmeritev in ukrepov. Na osnovi analize bo predlagan metodološki pristop, ki bo omogočal analizo in predstavitev prostorskih vplivov, izvedljivo za različne prostorske enote za boljše usklajevanje in integracijo politik. Predlagan metodološki pristop bo v drugem delovnem svežnju projekta večkratno preverjen na pilotnih testiranjih na različnih administrativnih ravneh, in sicer na izbranih resornih politikah na delovnem področju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za infrastrukturo. Po izvedenih pilotnih preveritvah predlaganega pristopa k TIA bodo pripravljena poročila testiranj s povzetkom ocene prostorske občutljivosti sektorskih politik in njihovih prostorskih vplivov. Predlagan metodološki pristop bo podprt z analitično-komunikacijskim orodjem, ki bo zasnovano v sklopu tretjega delovnega svežnja. Orodje bo pripravljeno funkcionalno skladno z obstoječim prostorskim informacijskim sistemom (PIS) oziroma javno dostopnimi prostorskimi podatki za jasnejšo določljivost prostorskih vplivov resornih politik v procesu njihove priprave, sprejemanja in vrednotenja. V času priprave komunikacijskega orodja bosta izvedena dva seminarja za pripravljavce politik ter potencialne uporabnike razvitega orodja TIA za zagotovitev priprave uporabnikom prijaznega in kompatibilnega orodja. Pripravljena demo verzija orodja bo dvakrat testirana z zbiranjem povratnih informacij potencialnih uporabnikov in priporočili za nadgradnjo. Diseminacijske aktivnosti projekta se bodo izvajale skozi celotno trajanje projekta, in sicer v dva namena. Za namen krepitve prostorske občutljivosti sektorjev informiranje o pristopu TIA in njegovi uporabnosti bo diseminirana zloženka in organiziran seminar za informiranje v prvi četrtini projekta ter seminar za pripravljavce resornih politik in potencialne uporabnike v zadnji četrtini projekta. Na podlagi zbranih rezultatov in izkušenj bo pripravljen priročnik za izvedbo TIA s poudarkom na transparentnem in sodelovalnem pristopu k presoji prostorskih vplivov in usklajevanju interesov zlasti na regionalni in lokalni ravni. Upravljanje projekta kot zadnji delovni sveženj predstavlja aktivnosti vsebinskega in finančnega vodenja, dogovore z naročniki in poročanja skozi celotno trajanje projekta.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno