Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenski raziskovalni program za celostno obravnavo raka SLORApro

Obdobja
01. januar 2022 - 31. december 2027
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
onkološka epidemiologija, breme raka, dejavniki tveganja, presejalni programi, kazalniki kakovosti obravnave, ocena kvalitete življenja, preživetje, register raka
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.697,87
A''
721,5
A'
1.967,83
A1/2
3.207,95
CI10
31.654
CImax
7.566
h10
51
A1
21,74
A3
5,96
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 06. december 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  599  25.027  24.419  40,77 
Scopus  545  32.450  31.797  58,34 
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20687  dr. Barbara Artnik  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  158 
2.  12062  dr. Marjan Bilban  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2022 - 2023  629 
3.  55104  Mojca Birk  Onkologija  Raziskovalec  2023 
4.  32428  Ana Blatnik  Onkologija  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  125 
5.  54404  Nika Bric  Onkologija  Raziskovalec  2023  17 
6.  33070  dr. Jasna But Hadžič  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  135 
7.  34638  dr. Maja Ebert Moltara  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  278 
8.  07705  dr. Emil Hudomalj  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2022 - 2023  39 
9.  36525  dr. Katja Jarm  Onkologija  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  118 
10.  11637  dr. Mojca Juričić  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2022 - 2023  146 
11.  58283  Maja Jurtela  Onkologija  Mladi raziskovalec  2023 
12.  51458  Nina Košir    Tehnični sodelavec  2022 - 2023 
13.  30640  dr. Andreja Kukec  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  366 
14.  24477  Katarina Lokar  Medicina  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  177 
15.  54214  Ana Mihor  Medicina  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  33 
16.  57069  Ajda Mlakar  Medicina  Mladi raziskovalec  2022 - 2023  12 
17.  32843  Miran Mlakar  Medicina  Tehnični sodelavec  2022 - 2023 
18.  39125  mag. Miha Oražem  Medicina  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  83 
19.  26193  dr. Katja Prokšelj  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  181 
20.  34883  dr. Ivica Ratoša  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  144 
21.  56419  Tanja Rejc    Tehnični sodelavec  2022 - 2023  16 
22.  32452  dr. Danijela Štrbac  Medicina  Raziskovalec  2022 - 2023  40 
23.  30641  Sonja Tomšič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Tehnični sodelavec  2022 - 2023  179 
24.  23050  dr. Vesna Zadnik  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2022 - 2023  481 
25.  13156  dr. Lorna Zadravec Zaletel  Onkologija  Raziskovalec  2022 - 2023  246 
26.  11747  dr. Branko Zakotnik  Onkologija  Upokojeni raziskovalec  2022 - 2023  421 
27.  05991  dr. Lijana Zaletel-Kragelj  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2022 - 2023  541 
28.  25531  dr. Tina Žagar  Onkologija  Raziskovalec  2022 - 2023  227 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.144 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.389 
Povzetek
Rak je vedno večji globalni izziv za javno zdravje, z znatnimi in neodpravljenimi neenakostmi v incidenci, umrljivosti in preživetju tako znotraj posameznih držav kot med državami. Osnovni namen novega raziskovalnega programa SLORApro je celostno raziskovanje in z dokazi podprto obvladovanje raka v Sloveniji. Hkrati želimo pridobljena znanja in izkušnje prenesti tudi na področje obvladovanja drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. SLORApro tako predstavlja nov celovit raziskovalni pristop na področju obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji in širše. Načrtujemo raziskave na vseh ravneh zdravstvenega varstva oz. obvladovanja raka - delovna področja so predlagana ločeno za raziskave na ravni primarne, sekundarne in terciarne preventive. Dodatni delovni področji, ki sta aktualni za vse ravni obvladovanja raka, naslavljata ocenjevanje bremena raka, ki je temelj za vse nadaljnje aktivnosti, ter raziskovanje socialno-ekonomskih neenakosti, ki jih zaznavamo tako v Sloveniji kot globalno. Specifični cilji raziskovalnega programa SLORApro so: 1. Na podlagi podatkov nacionalnega Registra raka analizirati breme raka v Sloveniji ter kazalnike postaviti v mednarodni kontekst. 2. Identificirati najpomembnejše dejavnike tveganja za nastanek raka v Sloveniji in predlagati z dokazi podprte ukrepe primarne preventive. 3. Spremljati učinke obstoječih nacionalnih presejalnih programov za raka ter z dokazi utemeljevati (ali zavreči) smiselno uvajanje novih. 4. Za posamezno vrsto raka s pomočjo kliničnih registrov razviti kazalnike kakovosti obravnave (pri diagnostiki, zdravljenju, rehabilitaciji in paliativni oskrbi), zagotoviti njihovo spremljanje, analizo in ustrezno interpretacijo, ki je osnova predlogov izboljšav zdravstvenega sistema. 5. Razpoznati in analizirati dejavnike, ki so pomembni za izboljšanje kakovosti življenja onkoloških bolnikov, za zmanjšanje bremena poznih posledic bolezni in zdravljenja ter za izboljšanje preživetja bolnikov z rakom. 6. Raziskati socialno-ekonomsko neenakosti v dejavnikih tveganja za raka, bremenu raka in obravnavi onkoloških bolnikov v Sloveniji ter predlagati možne ukrepe za zmanjšanje teh neenakosti. 7. V slovenski javnozdravstveni prostor razvijati in uvajati nove metode in tehnologije za zbiranje, računalniško obdelavo, analizo in interpretacijo zdravstvenih podatkov. 8. Ugotoviti, katere primere dobrih praks v primarni, sekundarni ali terciarni preventivi raka bi lahko prenesli na obvladovanje drugih nenalezljivih bolezni ali v organizacijo nacionalnega zdravstvenega sistema.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program SLORApro bo prispeval k napredku znanosti in stroke na številnih področjih: javno zdravje, epidemiologija, onkologija, medicina dela, zdravstvena informatika in biostatistika. Najpomembnejši pričakovani prispevki k razvoju znanosti in stroke so: 1. Pregled nad bremenom raka v državi in umestitev slovenskih kazalnikov bremena raka v mednarodni kontekst 2. Poznavanje socialno-ekonomskih neenakosti v dejavnikih tveganja za raka, zbolevanju za rakom ali pri obravnavi zbolelih. 3. Razvoj in uvajanje nacionalnega kazalnika socialno-ekonomske neenakosti ter promocija njegove uporabe, tudi izven področja zdravstva. 4. Identifikacija najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek raka v Sloveniji ter kvantifikacija njihovega vpliva v Sloveniji. 5. Prepoznava najbolj ogroženih skupin prebivalstva in priprava populacijsko specifičnih predlogov za preventivne ukrepe, pravočasno diagnozo, zdravljenje, rehabilitacijo in paliativno oskrbo. 6. Kvantifikacija in spremljanje učinkov nacionalnih presejalnih programov za raka. 7. Ocena kakovosti obravnave bolnikov z rakom. 8. Ocena razlik v kakovosti življenja bolnikov med in po različnih vrstah zdravljenja. 9. Pregled nad bremenom poznih posledic bolezni in zdravljenja. 10. Identifikacija elementov sistema zdravstvenega varstva, ki vplivajo na preživetje slovenskih bolnikov z rakom. 11. Razvoj in uvajanje novih epidemioloških metod, s fokusom na možnost uporabe tudi pri drugih tematikah v zdravstvu. 12. Razvoj in uvajanje novih postopkov za zbiranje in obdelavo zdravstvenih podatkov, ki se lahko prenesejo na druga področja v zdravstvu. 13. Uvedba in razvoj inovativnih pristopov v informatizaciji zdravstva. 14. Razvoj in uvajanje nacionalnih kliničnih registrov za različne rake. 15. Razvoj in uvajanje novih načinov spremljanja kakovosti zdravstvene obravnave.
Pomen za razvoj Slovenije
Projekt bo pomembno vplival na družbo, saj bo s svojimi cilji dosegel: 1. Boljše razumevanje raka in njegovo sistemsko obvladovanje. 2. Zmanjšanje neenakosti v družbi. 3. Večjo povezanost raziskovalne skupnosti, civilne družbe, odločevalcev in gospodarstva 4. Promocijo Slovenije kot države z dobro zastavljenim in izvedenim državni programom obvladovanja raka. 5. Vzgojo raziskovalnih kadrov. Tako z družbenega kot z gospodarskega vidika ima predlagani projekt zagotovo največji pomen na področju izboljšanja sistemskega obvladovanja raka. Z družbenega vidika je pomen izvajanja primerne onkološke oskrbe neprecenljiv, saj predstavlja rak danes enega od ključnih problemov zahodnega človeka. Celostna, kakovostna in nemotena obravnava onkoloških bolnikov je torej ena od ključnih nalog naše celotne družbe. Napredek na populacijski ravni bomo dosegli le, če bomo sposobni programe primarne, sekundarne in terciarne preventive enakovredno uveljaviti v vseh skupinah prebivalstva. K temu lahko pomembno prispevamo s povečevanjem razumevanja o dejavnikih tveganja in sami bolezni v družbi in sicer preko večjega povezovanja med raziskovalno skupnostjo, civilno družbo, odločevalci in gospodarstvom. Uspehi na področju obvladovanja raka pa lahko postanejo primer dobre prakse za ostale kronične nenalezljive bolezni, ki povzročajo v naši populaciji več kot 80 % vseh smrti. Zmanjševanje bremena raka na sistematičen in dolgoročen način je možno le s celovitim obvladovanjem raka. Na najvišji evropski ravni smo to dokončno prepoznali leta 2021, ko je Evropska komisija predstavila Evropski načrt za boj proti raku, ki vključuje vse nivoje, od preventive, do zdravljenje in oskrbe, ter njegovo izvajanje umestila med ključne prioritete na področju zdravja. V Sloveniji smo s prvim petletnim nacionalnim programom obvladovanja raka pričeli že leta 2010, za obdobje do leta 2026 pa bo vladi Republike Slovenije v potrditev predlagan že tretji Državni program obvladovanja raka (DPOR) 2022-2026. Slovenija tako spada med redke evropske države, ki so že razpoznale potrebo po vzpostavitvi in uveljavitvi koordiniranih, nacionalno vodenih in celovitih zdravstvenih storitev za področje raka, ki je tudi trajnostno financirana. To kaže na visoko raven zavedanja o problematiki obvladovanja raka v slovenski družbi, kar bi se z ustanovitvijo raziskovalnega programa na področju celostne obravnave raka še okrepilo in nadgradilo. Sistem razpoznava slabše urejena področja spremljanja bremena raka razpoznava, jih objektivizira ter jih poskuša naslavljati. V raziskovalnem programu bomo zagotovili z dokazi podprt in bolj poglobljen pregled nad stanjem na področju obvladovanja raka v Sloveniji, na ta način bomo objektivizirali situacijo ter podprli uresničevanje DPOR. DPOR aktivno podpira tukaj predlagan raziskovalni program SLORApro. Aktualnost vsebin, celovitost in možnost njihove direktne uporabe v praksi bo še povečala sloves Slovenije, kot države z dobro organiziranim sistemom onkološkega zdravstvenega varstva in izjemno povezanostjo družbe in stroke tega področja. V raziskovalno skupino je vključenih več vodilnih slovenskih strokovnjakov in univerzitetnih učiteljev s področja javnega zdravja, epidemiologije, onkologije, medicine dela in biostatistike. Vzpostavljeno je stabilno razmerje med izkušenimi raziskovalci, raziskovalci srednje generacije ter tistimi, ki v raziskovanje na področju javnega zdravja šele vstopajo. Mlajši raziskovalci se bodo vključevali v raziskovalno delo na vseh ravneh delovanja programa, hkrati pa zasnova programa zagotavlja redno komunikacijo z izkušenimi raziskovalci.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno