Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.09.00  Medicina  Psihiatrija   
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
5.01  Družbene vede  Psihologija in kognitivne znanosti 
Ključne besede
samomor, preprečevanje samomora, intervencije, duševno zdravje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
4.557,38
A''
1.265,42
A'
2.511,59
A1/2
2.853,75
CI10
80.354
CImax
10.309
h10
68
A1
15,79
A3
1,7
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 11. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  357  55.907  55.262  154,8 
Scopus  373  83.101  82.345  220,76 
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54444  Monika Brdnik  Psihologija  Tehnični sodelavec  2022  18 
2.  32135  dr. Diego De Leo  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2022 - 2024  438 
3.  53697  Vanja Gomboc  Psihologija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  76 
4.  53208  Nina Krohne  Psihologija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  69 
5.  53207  Meta Lavrič  Psihologija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  80 
6.  34312  dr. Urša Mars Bitenc  Psihologija  Raziskovalec  2022 - 2024  63 
7.  06813  dr. Vlasta Novak Zabukovec  Psihologija  Raziskovalec  2022 - 2024  429 
8.  34313  dr. Tina Podlogar  Psihiatrija  Raziskovalec  2022 - 2024  133 
9.  28757  dr. Vita Poštuvan  Psihologija  Raziskovalec  2022 - 2024  527 
10.  36480  dr. Nuša Zadravec Šedivy  Psihologija  Raziskovalec  2022 - 2024  99 
11.  35519  dr. Ana Zalokar  Matematika  Raziskovalec  2022 - 2024 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1669  Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič  Koper  1810014007  10.770 
2.  2790  Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije  Koper  1810014009  17.625 
Povzetek
Program Živ?Živ! predstavlja celovit pristop k preprečevanju samomora kot enega izmed največjih družbenih in javno-zdravstvenih problemov v Sloveniji ter ponuja inovativne načine raziskovanja samomorilnega vedenja. Glavni cilji projekta so zmanjševanje samomorilnega količnika, prispevanje k mutidisciplinarnemu in večnivojskemu preprečevanju samomora ter vnašanje široke palete raziskovalnih metod na področje suicidologije za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja. Uresničevanje zastavljenih ciljev temelji na spektru dejavnosti na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomorilnega vedenja. (1) V okviru promocije duševnega zdravja delo vključuje medijske kampanje za splošno javnost ter implementacijo smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru. (2) Preventivne dejavnosti so razdeljene na dejavnosti univerzalne preventive (uvedba na informacijskih tehnologijah temelječih preventivnih aplikacij, omejevanje dostopa do sredstev za samomor), selektivne preventive (opolnomočenje ranljivih skupin, npr. mladostniki, starostniki) ter indicirane preventive (preventivno delo za prepoznavanje samomorilno ogroženih posameznikov, npr. izobraževanje t.i. vratarjev sistema). V okviru (3) obravnave/zdravljenja in (4) vzdrževanja stanja se v okviru programa implementira e-podporne rešitve za posameznike v stiski, postvencijske dejavnosti za bližnje po samomoru ter program MBCT (na čuječnosti temelječe kognitivne terapije) za odrasle s povečanim tveganjem za slabše duševno zdravje. V program so vključene različne skupine ljudi s specifičnimi potrebami (splošna javnost, posebne ranljive skupine prebivalcev, ljudje v duševni stiski, itd.). Z namenom zagotavljanja visoke ravni kvalitete znanstvenih zaključkov pri svojem delu uporabljamo kombinacijo različnih najnovejših raziskovalnih metod (spekter kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod). Program je zapolnil veliko potrebo po celovitejši in dolgoročnejši uporabi večnivojskih intervencij za preprečevanje samomora pri nas. Hkrati pa ponuja priložnost za razvoj inovativnih programov in raziskovalnih metod, ki so v suicidologiji aktualne in potrebne, ter opazovanje učinkov uvedbe takšnega programa v nacionalni prostor. Z izvedbo programa imamo torej možnost prispevati tako k razvoju znanosti (suicidologije), raziskovanja in preventive samomorilnega vedenja pri nas kot tudi k družbeno-ekonomskemu razvoju Slovenije.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani program ima velik pomen tako za domačo kot tujo javno zdravje in razvoj suicidologije. Najnovejše raziskovalne metode in spoznanja bomo integrirali s praktičnim delom (intervencijami), kar je pomembno iz več razlogov. Intervencije lahko s pomočjo znanstvenih metod (raziskovanja, evalvacije, dolgoročnega spremljanja) kontinuirano izpopolnjujemo in razvijamo. Prav tako lahko spremljamo odziv ciljne skupine na intervencijo in ugotavljamo njeno primernost. Kombinacija intervencijsko-raziskovalnega dela pa je smiselna tudi iz etičnega vidika, saj pri raziskovanju posameznikov v stiski vedno identificiramo primere, ko ljudje potrebujejo psiho-socialno oporo oz. pomoč. Za razvoj suicidologije je tako ključno, da preprečevanje samomora ostane v okviru znanstvenih pristopov, ter da so evalvacije intervencij korektne in objavljene. Samo tako lahko namreč zagotovimo, da pristopi delujejo oz. da niso kontraindicirani. V predlaganem programu bomo s pomočjo informacijske tehnologije pridobili nove vrste podatkov, npr. o uporabi e-intervencij. Za iskanje novih modelov bomo uporabili množico naprednih statističnih metod za analizo kvantitativnih podatkov pridobljenih skozi intervencije. Poleg tega bomo uporabljali tudi kvalitativne metode raziskovanja, ki so v suicidologiji šele v razcvetu. To je pomembno za razvoj znanosti, saj kvalitativne metode omogočajo novo dimenzijo vpogleda v samomorilno vedenje, ki ga je nemogoče preučevati zgolj s kvantitativnimi metodami. S kvantitativnimi metodami raziskovanja lahko v suicidologiji zgolj poskušamo razlagati pojave, medtem ko lahko z uporabo kvalitativnih metod poskušamo le te tudi bolj poglobljeno razumeti. Ker je samomorilno vedenje vedno večplastno, zgolj poskusi razlage z linearnimi vzročno-posledičnimi zvezami namreč niso dovolj. Vse opisane metode dela predstavljajo pomemben doprinos k razvoju suicidologije. Večnivojski program omogoča prilagoditev intervencij posameznim ciljnim skupinam in na ta način ponuja celosten program krepitve duševnega zdravja in preprečevanja samomora oz. samomorilnega vedenja, kar je za naš prostor velikega pomena. Iz znanstvenega vidika pomeni implementacija programa v Sloveniji izjemno priložnost, da obenem opazujemo dogajanje znotraj posamezne intervencije, hkrati pa tudi vpliv celote na nacionalnem nivoju. V enotne okvirje postavljen program omogoča poglobljen vpogled v dinamiko samomorilnega procesa v luči sovplivanja številnih relevantnih dejavnikov. Z multidisciplinarnim pristopom, kombinacijo različnih raziskovalnih metod in z večnivojsko zastavljenimi intervencijami predlagani program naslovi aktualne izzive suicidologije ter podpira prizadevanja za razširitev raziskovalnih smernic in destigmatizacijo samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo k izboljšanju obstoječe znanstvene fluentnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Samomor predstavlja socio-psihološko, ekonomsko in finančno breme za celotno družbo. Posledice samomora so torej občutne na več nivojih - na eni strani gre za subjektivne, nemerljive posledice, ki jih občutijo svojci, na drugi strani pa se na nivoju družbe kažejo objektivne posledice samomora. Predlagan raziskovalno-intervencijski program ima neposredni pomen tako za nivo blagostanja prebivalcev, kot tudi za ekonomijo. To se dosega na več nivojih in preko velikega števila novih pristopov; skozi promocijo (promocija duševnega zdravja v splošni populaciji, razvoj informacijske tehnologije za namene promocije), preventivo (interaktivne izobraževalne delavnice za mladostnike, uvajanje MBCT), zdravljenje in pomoč posameznikom oz. skupinam ljudi, pri katerih so že prisotne težave v duševnem zdravju ali so nekoga izgubili zaradi samomora, itd. Za vse te je pomembno, da dobijo alternativne načine razbremenitve in psihosocialne pomoči. Pri postvenciji (delo z bližnjimi po samomoru) pa so intervencije še toliko bolj pomembne, saj ti predstavljajo skupino prebivalstva s povečanim tveganjem tako za razvoj različnih oblik duševnih bolezni, kot tudi za samomorilno vedenje. V okviru načrtovanega dela bomo neposredno vplivali na posameznike in ciljne skupine, kar se bo odražalo v izboljšanju duševnega zdravja in zmanjšanju vedenj, ki negativno vplivajo na zdravje (npr. samopoškodovalno in samomorilno vedenje, zloraba psihoaktivnih substanc itd.). Ob tem se kažejo tudi koristi za družbeno-ekonomsko stanje, saj izboljšanje duševnega zdravja pomeni tudi manjšo obolevnost, manj stroškov zdravljenja, manjši absentizem in večjo produktivnost ljudi. Program bo izboljšal zavedanje pomena zdravja in možnost aktivne skrbi za prebivalce, zadrževal rast stroškov, povezanih z izvajanjem zdravstvene dejavnosti, ter pomagal pri ohranjanju ali izboljševanju kvalitete storitev in zadovoljstva uporabnikov. Predlagani program je pomemben tudi zaradi naslednjih družbeno-ekonomskih vidikov: (i) EPIDEMIJA. V obdobju epidemije je potrebno vlagati v preventivo, da samomorilni količnik, ki je bil zadnja leta v upadu, ne bo ponovno dvignil. (ii) TRAJNOSTNO DELO NA PODROČJU SUICIDOLOGIJE. Več mednarodnih študij je pokazalo, da preventivni programi delujejo, če imajo zagotovljen daljši časovni okvir implementacije, so del nacionalnih programov in se obnavljajo redno. S programom, ki deluje na daljši rok, bi tako prvič omogočili tovrstno sistematično preventivno delo pri nas. Skozi raziskovalne projekte pridobivamo nova spoznanja, ki pripomorejo k izboljšanju kakovosti aplikativnega dela. Izvajanje visoko kakovostnih in naprednih znanstvenih raziskovalnih programov pa hkrati viša ugled Slovenije kot države, ki investira v učinkovito reševanje enega izmed večjih problemov javnega zdravstva.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno