Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Zgodovina filozofije in fenomenologija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.10.00  Humanistika  Filozofija   

Koda Veda Področje
H120  Humanistične vede  Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija 
H130  Humanistične vede  Zgodovina filozofije 
Ključne besede
zgodovine filozofije, grška filozofija, novoveška filozofija, sodobna filozofija, fenomenologija, hermenevtika, metafizika, etika, estetika; bit, resnica, Bog, življenje, svet, človek.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  02650  dr. Miran Božovič  Humanistika  Raziskovalec  1998 - 1999  282 
2.  00494  dr. Valentin Hribar  Filozofija  Raziskovalec  1998 - 1999  764 
3.  01297  dr. Valentin Kalan  Humanistika  Vodja projekta  1998 - 1999  285 
4.  12709  dr. Andrina Komel  Filozofija  Raziskovalec  1998 - 1999  173 
5.  06590  dr. Lev Kreft  Humanistika  Raziskovalec  1998 - 1999  792 
6.  04026  dr. Maja Milčinski  Humanistika  Raziskovalec  1998 - 1999  508 
7.  13176  Marjetka Ščelkov  Filozofija  Raziskovalec  1998 - 1999  16 
8.  13177  dr. Franci Zore  Humanistika  Raziskovalec  1998 - 1999  239 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  94.391 
Povzetek
Ta raziskovalni projekt sestavljata dva glavna tematska sklopa, zgodovina filozofije in fenomenologija, ki sta med seboj strukturno povezana. V raziskavo so vključena tudi temeljna vprašanja filozofske sistematike, kakor jih zaznamujejo filozofske discipline metafizika, logika, etika, estetika, epistemologija in filozofija religije. Projekt je namenjen raziskovanju posameznih epoh zgodovine filozofije, obenem pa proučuje aktualnost filozofskega in miselnega izročila v sodobnem svetovnem dialogu med različnimi kulturami. Predmetno področje zgodovinskofilozofskih raziskav obsega najprej s področja azijskih filozofij temo “Vpliv konfucijanstva in daoizma na sodobno japonsko in kitajsko filozofijo”. S področja grške filozofije se raziskava osredinja na osnovna vprašanja Platonove in Aristotelove filozofije: nastanek Platonove filozofije, metafizika in platonizem; temeljni problemi Aristotelove teoretična filozofije: logika, fizika, metafizika; Aristotelova praktična filozofija: etika, politika, retorika, poetika. Raziskava novoveške filozofije zaobsega filozofijo Nicolasa Malebrancha ter temo Descartes in nastanek estetske teorije, medtem ko je sodobna filozofija predmet raziskave predvsem v svoji fenomenološki in hermenevtični usmeritvi. Glavne teme fenomenoloških raziskav so: fenomenologija religije in teologija, filozofija religije in vprašanje svetega v Heidegggrovem mišljenju; razlike civilizacij in svet(ov)nost sveta; fenomenologija, kriza človeškosti; filozofska hermenevtika, fenomenološka estetska misel (Husserl in Ingarden), hermenevtična fenomenologija in zgodovina filozofije: recepcija Platona in Aristotela v nemški filozofiji 19. in 20. stoletja (Heidegger, Gadamer). Zgodovinske in fenomenološke raziskave spremlja sistematično prizadevanje, da pridemo do odgovora(ov) na temeljne dileme sodobnosti in na aktualna filozofska vprašanja: bit in resnica, človek in vrednote, duhovno zgodovinski temelji sodobne Evrope, odnosi med znanostjo, religijo in umetnostjo, politika in svoboda. Raziskave zgodovine filozofije so skupaj s hermenevtičnimi in fenomenološkimi raziskavami pomembna strokovna podlaga za dialog z drugimi kulturami, ki postaja temeljni politični proces sedanjega časa. Pomemben sestavni del projekta so prevodi in komentarji temeljnih filozofskih besedil, tako grških kakor modernih, ter priprava cvetobera filozofskih besedil od grške filozofije dalje. Prevajalski del projekta ima velik pomen za kulturni razvoj slovenskega naroda.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno