Nalaganje ...
Mednarodni projekti vir: SICRIS

Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, ucinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rano tal z namenom prehoda v nizkoogljicno družbo

Raziskovalci (21)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  50172  dr. Mojca Balant  Urbanizem  Raziskovalec  2019 - 2024  77 
2.  24301  dr. David Bole  Geografija  Raziskovalec  2019 - 2024  305 
3.  30791  dr. Rok Ciglič  Geografija  Raziskovalec  2019 - 2024  425 
4.  08467  dr. Matej Gabrovec  Geografija  Nekdanji/sekundarni vodja  2019 - 2024  612 
5.  35035  dr. Matjaž Geršič  Geografija  Raziskovalec  2019 - 2024  250 
6.  35706  dr. Maruša Goluža  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2024  64 
7.  08670  dr. Jože Hafner  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024  63 
8.  55584  Nada Hozjan    Tehnični sodelavec  2019 - 2024 
9.  54307  Andraž Hudoklin  Urbanizem  Raziskovalec  2019 - 2024  11 
10.  13411  dr. Sabina Jordan  Gradbeništvo  Nekdanji/sekundarni vodja  2019 - 2024  287 
11.  14943  Friderik Knez  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024  289 
12.  14926  dr. Nataša Knez  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024  110 
13.  52012  dr. Erik Logar  Geografija  Raziskovalec  2019 - 2024  78 
14.  29242  dr. Luka Mladenovič  Urbanizem  Vodja  2019 - 2024  153 
15.  25646  dr. Primož Pipan  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2024  331 
16.  15509  dr. Aljaž Plevnik  Urbanizem  Raziskovalec  2019 - 2024  200 
17.  38191  dr. Tajda Potrč Obrecht  Energetika  Raziskovalec  2019 - 2024  29 
18.  30164  dr. Petra Rus  Geografija  Raziskovalec  2019 - 2024  26 
19.  53836  dr. Thomas Rye  Urbanizem  Raziskovalec  2019 - 2024  52 
20.  34591  dr. Jernej Tiran  Geografija  Raziskovalec  2019 - 2024  221 
21.  33837  dr. Manca Volk Bahun  Humanistika  Raziskovalec  2019 - 2024  331 
Organizacije (9)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.005 
2.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  12.051 
3.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.778 
4.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  63.147 
5.  0797  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  Maribor  5089638011  12.848 
6.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000  10.475 
7.  1969  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.  Ljubljana  1795490  1.430 
8.  3463  FOCUS, Drustvo za sonaraven razvoj  Ljubljana  1134817000 
9.  3788  Ustanova Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj  Ljubljana  5892279000  105 
Povzetek
LIFE IP CARE4CLIMATE je nacionalni, integralni projekt, ki se osredotoča na tiste aktivnosti, za katere je bilo ocenjeno, da predstavljajo največjo oviro pri uspešnem doseganju zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in imajo kot take tudi največji potencialni učinek za njihovo uspešno zmanjšanje. V projektu pod vodstvom MOP sodeluje 15 slovenskih partnerjev tako iz javnega, nevladnega, kot tudi zasebnega sektorja. Vsebinsko je razdeljen na sklope, ki odražajo ukrepe, predvidene v Operativnem programu. Pokrivajo pa sektorje, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov: promet, kmetijstvo oziroma raba tal, raba energije v stavbah in emisije, ki nastanejo zaradi odlaganja odpadkov. Aktivnosti projekta pokrivajo širok nabor dejavnosti: od ozaveščevalnih aktivnosti, priprave smernic, orodij, usposabljanja ključnih deležnikov, do prikazov dobrih praks za prehod v nizkoogljično družbo. ZAG je aktivno vključen v razvoj nacionalnega sistema kazalnikov trajnostne gradnje stavb, ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in obnove stavb in s katerim bo stavbe mogoče celovito ovrednotiti. V projektu bodo vse uvedene novosti tudi v praksi preskušene oziroma testirane z demonstracijskimi in pilotnimi projekti.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno