Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sodobna slovenska leksika

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H353  Humanistične vede  Leksikologija 
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 
Ključne besede
jezikoslovje, leksikologija, slovenščina, pravopis, lematizacija, slovar
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06454  Martin Ahlin  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
2.  17092  dr. Aleksandra Bizjak Končar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
3.  09456  Ljudmila Bokal  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  07322  dr. Varja Cvetko-Orešnik  Jezikoslovje  Vodja  2001 - 2003 
5.  07488  mag. Alenka Gložančev  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  20203  dr. Nataša Jakop  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  05494  dr. Primož Jakopin  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
8.  00464  Janez Keber  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  65 
9.  03749  Polonca Vesna Kostanjevec  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
10.  09457  Branka Lazar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
11.  11054  dr. Andreja Legan Ravnikar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2002 - 2003 
12.  00333  Jakob Mueller  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2002 
13.  06331  dr. Vladimir Nartnik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  06474  Zvonka Praznik  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
15.  07485  dr. Jerica Snoj  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
16.  00973  Ivana Šircelj-Žnidaršič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
17.  09464  Nastja Vojnovič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
18.  12845  dr. Andreja Žele  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000 
Povzetek
Predlagani program zajema pripravo, izdelavo in izdajo temeljnih manjkajočih slovarskih del slovenskega jezika v časovno ter organizacijsko definiranem obsegu. V tem okviru kaže opozoriti predvsem na naslednje prvine: Slovarski del slovenskega pravopisa (izdaja) in Šolski pravopis slovenskega jezika (zasnova in priprava); Novi slovar slovenskega knjižnega jezika (zasnova in pripravljalna dela) z možno ločeno objavo Besedišča (gradivo po l. 1991); Lematizacijski slovar slovenskega knjižnega jezika (Zgraditev zbirke vseh besednih oblik z informacijo o izhodiščni besedi (lemi). Na podlagi oblikotvorne analize besed v SSKJ in Besedišču slovenskega jezika, slovenskih osebnih in zemljepisnih imen, bo narejena podatkovna zbirka z vsemi pregibnimi oblikami.). V navedeni načrt sodi nadalje redakcijska izdaja določenih avtorskih narečjeslovnih gradivskih zbirk diferencialno glede na SSKJ (npr. V. Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine).
Pomen za razvoj znanosti
Ustrezno interpretirano slovensko jezikovno gradivo je v svetu zaradi njegovih posebnosti zelo zaželeno tako v okviru slavistike kakor tudi širše. Tako bo npr. lematizacijski slovar omogočil gradnjo večjih zbirk s slovničnimi podatki o lematiziranih besedilih in učinkovito podprl uporabo statističnih metod za anotacijo besedilnih korpusov. Širši znanstveni in strokovni javnosti dostopne besedilne zbirke (internet) že obstajajo za angleški, nemški, francoski jezik in češki jezik, s tem pa bi bila odprta pot tudi do slovenskega nacionalnega korpusa na internetu. To pa je nujna podlaga za enakopravno vključevanje slovenskega jezika v sodobne tokove na področju znanosti o strojnem prevajanju in strojnem razumevanju besedila. V času, ko se novejša dognanja na področju strojnega hranjenja, analize in primerjave besedil s podporo Evropske unije premikajo na jezike srednje in vzhodne Evrope, pomeni taka raziskava pomemben korak v smeri doseganja teh ciljev.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovarski del slovenskega pravopisa (v originalni in prilagojeni različici) predstavlja normativni priročnik v pravopisnih in pravorečnih vprašanjih ter vprašanjih glede vezljivosti in stilno plastne opredelitve. Novi slovar slovenskega knjižnega jezika, konceptualno in gradivsko posodobljena izdaja SSKJ, bo uresničljiv šele v daljšem časovnem razdobju. Prvi korak bi lahko pomenila izdaja gradiva, zbranega po letu 1991.Lematizacijski slovar slovenskega knjižnega jezika je nujen podporni gradnik pri nadaljnih informacijskoteoretičnih raziskavah slovenskega jezika. Ne sloni samo na jezikoslovnih znanstvenih metodah, temveč je interdisciplinaren v smislu povezovanja te stroke s sodobnimi dognanji na področju morfosintaktičnega označevanja in analize besedil.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno