Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Management, organizacija in poslovna informatika

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 
P176  Naravoslovno-matematične vede  Umetna inteligenca 
Ključne besede
management, upravljanje, organizacija, analiza in oblikovanje organizacije, strateško-, krizno-, projektno- ravnanje, HRM, TQM, poslovna informatika, poslovni informacijski sistem, informacijska orodja, Internet, Intranet, optimizacija, konkurenčna prednost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14005  dr. Talib Damij  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  164 
2.  08627  dr. Vlado Dimovski  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.530 
3.  03158  dr. Mirko Gradišar  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  828 
4.  13682  dr. Jurij Jaklič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  627 
5.  20816  mag. Nada Klobučar Mirovič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  25 
6.  23014  mag. Urška Kosi  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2003  54 
7.  16375  dr. Andrej Kovačič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  646 
8.  09238  dr. Bogdan Lipičnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  388 
9.  19765  dr. Darja Peljhan  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  372 
10.  02173  dr. Vekoslav Potočnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.532 
11.  03863  dr. Rudi Rozman  Ekonomija  Vodja  2001 - 2003  1.201 
12.  23019  dr. Miha Škerlavaj  Ekonomija  Raziskovalec  2002 - 2003  701 
13.  08613  dr. Metka Tekavčič  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.034 
14.  13147  dr. Tomaž Turk  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  318 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.074 
Povzetek
Na področju organizacije in managementa je v svetu precej, pri nas pa zaradi zgodovinskih razlogov bolj malo resnih raziskav. V zadjem času se pojavljajo empirične raziskave, ki v pretežni meri prikazujejo stanje navedenih področij v praksi. Resnih raziskav, povezanih z bistvom organizacije in managementa, bodisi teoretičnih bodisi empiričnih ni. Znanstveni problemi, ki bodo v osrčju te raziskave, so zlasti:-razmejitev upravljanja in managementa in raziskovanje najbolj ustreznih rešitev za to temeljno razmerje danes in v prihodnosti nasploh in posebej v slovenskih podjetjih ter opredelitev razmerij med posameznimi funkcijami managementa, ločevanje poslovanja in organizacije in ustrezno vsebinsko poimenovanje posameznih funkcij;-vse premajhna prisotnost strateškega razmišljanja v podjetjih, predvsem pa neustrezno pristopanje in premajhno uresničevanje strateških planov; razvijanje strateških pristopov ter povezanost strateškega in projektnega managementa.Tako kot v prejšnji točki je tudi v tej točki smiselno kombiniranje teoretičnega in empiričnega raziskovanja;-značilnosti managementa podjetij v krizi, iskanja, preprečevanja in opozarjanja na krizo in raziskovanje ustrezne organizacije za reševanje podjetij v krizi;-ugotavljanje temeljnih kazalnikov uspešnosti podjetja in njegovih delov, danes in razvojno v povezavi z družbeno odgovornostjo;-učenje podjetja, teoretično in kako v praksi naših podjetij pospešiti učenje, ki se kaže v nižjih stroških, hitrejšem uvajanju sprememb in v večji uspešnosti;-ravnanje celovite kakovosti kot zagotavljanje nenehnega izboljševanja in inoviranja.Informatizacija prispeva k oblikovanju konkurenčne prednosti podjetja. Na tem področju se raziskovanje osredotoča na:vpliv uporabe informacijske tehnologije na učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetij in javnega sektorja; vlogo informacijske tehnologije pri prenovi in informatizaciji poslovanja; možnosti uporabe orodij za skupinsko delo in orodij za krmiljenje delovnih procesov; poslovne priložnosti Interneta in intraneta v podjetju; naložbeni in konkurenčni vidik uporabe informacijske tehnologije v podjetju; objektni pristop k informatizaciji poslovanja; simulacijske modele za odločanje; nove metode gradnje računalniških modelov za optimizacijo poslovnih procesov ter nove metode razvoja informacijskih procesov.Prav tako imajo pomembno mesto možnosti parametrizacije in standardizacije programskih rešitev ter uporaba sodobnih informacijskih orodij pri oblikovanju le teh.
Pomen za razvoj znanosti
Najprej navedimo možne obogatitve svetovne organizacijske znanosti z našim raziskovanjam. Prvič, slovenska teorija organizacije ima celo vrsto specifičnih in ustreznejših rešitev. Drugič, kot ozek krog znanstvenikov smo na organizacijskem področju prisiljeni spoznavati tudi sosednja področja in razmerja med njimi, kar poleg pomanjkljivosti predstavlja tudi prednosti, zlasti v področju managementa, ki je interdisciplinarno. Tretjič, lahko gradimo na naših preteklih, čeprav pogosto negativnih izkušnjah. Obenem poznamo izkušnje in teorijo tako v evropskih deželah, zlasti Nemčiji, in v anglo-saksonskem svetu. Zaradi razmeroma visoke , vsaj formalne samostojnosti podjetij, naše vključevanje tako v teoretične kot empirične raziskave v svetu ni otežkočeno. Na področju informatike bo delo na programu omogočalo sodelovanje na raziskovalnem in pedagoškem področju s sorodnimi institucijami v tujini. Izsledki raziskav bodo v šišem smislu koristni za vsa družbena okolja, ki jih zanima informatizacija v pogojih tranzicije. Razvoj novih metod gradnje informacijskih sistemov ter računalniške simulacije in optimizacije s strani članov raziskovalne skupine sodi v vrh dosežkov s tega področja v svetu. Primerljive raziskave so v svetu zelo pomembne zaradi prispevka k dvigu kakovosti informacij za poslovno odločanje ter omogočajo hitrejše, cenejše in bolj kakovostno izvajanje osnovne dejavnosti organizacij in smotrno izrabo resursov.
Pomen za razvoj Slovenije
Prvič, predlagane raziskave bi omgočile in zagotovile razvoj znanosti o organizaciji in managementu, ki je doslej deloma nerazvita, deloma pa preveč v posnemanju drugih. Možno je doseči prepoznavnost slovenske teorije in prakse organizacije in managementa.Drugič, ustrezneje bi se oblikovalo in organiziralo šolanje in izobraževanje ter usposabljanje za management in organizacijo na različnih ravneh, saj bo raziskovanje v večji meri ugotovilo bistvene značilnosti potrebnih znanj in sposobnosti.Tretjič, razvoj samostojnega slovenskega gospodarstva je v veliki meri odvisen od ustreznega razvijanja lastnega managementa. Raziskovanje bo pokazalo glavne ovire pri vključevanju spoznanj in novosti v managementu in organizaciji, ki izvirajo iz cele vrste dejavnikov od nacionalne kulture do bojazni pred spremembami.Predlagano področje je pomembno za znanost o organizaciji in managementu, za izobraževanje na tem področju, predvsem pa za gospodarjenje podjetij in delovanje drugih združb.Na poti v Evropo se Slovenija sooča z mednarodnim okoljem, v katerem ima informatizacija ključen pomen. Slovenske organizacije v zasebnem in v javnem sektorju se bodo morale prilagoditi načinu poslovnega komuniciranja v Evropski uniji in svetu, kar pomeni primerljiv nivo privatizacije in povezljive informacijske sisteme, ki bodo omogočali postopen prehod na elektronsko poslovanje. Pri tem igra ključno vlogo standardizacija in parametrizacija informacijskih rešitev.Izsledki raziskav s področja poslovne informatike bodo prispevali k dvigu konkurenčnosti podjetij s spodbujanjem procesov prenove poslovanja in uvajanja modernih informacijskih rešitev, ki pocenijo poslovanje in omogočajo bolj prožno obnašanje na svetovnem trgu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno