Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Računalniška programska oprema

Obdobja
01. januar 1999 - 30. april 2002
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   

Koda Veda Področje
T120  Tehnološke vede  Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 
B110  Biomedicinske vede  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 
Ključne besede
Računalniška podpora proizvodnim procesom, mobilni roboti, načrtovanje poti, biomedicinski racunalniski sistemi, biomedicinske oslikave,
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02268  dr. Saša Divjak  Računalništvo in informatika  Vodja  2001 - 2002 
2.  02097  dr. Roman Dorn  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2001 - 2002 
3.  03438  dr. Franc Jager  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2002 
4.  16131  dr. Alenka Kavčič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2002 
5.  05158  dr. Rajko Mahkovic  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2002 
6.  15677  dr. Matija Marolt  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2002 
7.  13526  dr. Marko Privošnik  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2002 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1539  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko  Ljubljana  1627023 
Povzetek
Program predstavlja nadaljevanje dolgoletnih raziskav Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije (LGM, predstojnik S. Divjak), Laboratorija za biomedicinske računalniške sisteme in oslikave (LBRS, predstojnik F. Jager) in Laboratorija za mikroprocesorske sisteme v avtomatizaciji (LMSA, predstojnik T.Slivnik).(LGM) Program predstavlja nadaljevanje dolgoletnih raziskav, katerih rezultat je dokončan projekt "GAMA SYSTEM ISO 9001", katerega smo že implementirali v realno okolje (3 instalacije), program, ki je v izvajanju "GAMA SYSTEM UPZ" ter raziskave, ki bodo zaključile raziskovalno delo v obliki integriranega proizvodnega informacijskega sistema. Program obsega raziskavo in normalizacijo zasnovo modela upravljanja proizvodnje in zalog, skupaj z člani raziskovalne skupine iz podjetja GAMA SYSTEM d.o.o Na podlagi opredeljenega modela sledi razvoj in izvedba modularne zgradbe sistema. Celoten sistem je organiziran tako, da so posamezni moduli lahko ločeni aplikacijski programi, ki seveda lahko sočasno delujejo na isti podatkovni bazi. Ta pristop omogoča vzporedno teamsko delo na realizaciji modulov, hkrati pa je logičen odgovor na predvideno mrežno (večuporabniško) uporabo celotnega sistema.(LBRS) Temeljne raziskave povezane z biomedicinskimi vzorci; uporaba računalnika za razumevanje in modeliranje fizioloških fenomenov; spremljanje, graficni prikaz ter interpretacija neinvazivnih biomedicinskih podatkov lokalno in oddaljeno preko Interneta (telemonitoring); vizualizacija in predstavitev biomedicinskih signalov ter slik; karakterizacija vzorcev; razvoj kriterijev odkrivanja, razpoznavalnih tehnik in metrik njihovega vrednotenja z namenom avtomatizacije (kolikor je to mogoče) analize biomedicinskih vzorcev, preiskav, postopkov in medicinske prakse z namenom izboljšanja kvalitete in zanesljivosti preiskav; razvoj standardiziranih podatkovnih baz in spremljajočih resursov z namenom studiranja fizioloških mehanizmov in razvoja ter vrednostenja zmogljivosti in robustnosti razpoznavalnih tehnik; kvalitativna in kvantitativna interpretacija podatkov in rezultatov obdelav; razvoj biomedicinskih informacijskihtehnologij in programske opreme.(LMSA) Konstruiranje in implementacija kolesnih mobilnih robotov (KMR), načrtovanje premikov KMR, izbira, proučevanje potrebnih senzorjev (kamere za realizacijo stereo računalniškega vida, laserski daljinomeri, ultrazvočni in infrardeči daljinomeri, merilniki pozicije), zasnova, preskušenje in vrednotenje algoritmov za načrtovanje poti (v znanem in neznanem okplju) in implementacija omenjenih komponent in znanj na realnih KMR.
Pomen za razvoj znanosti
(LBRS) Raziskovalni program rezultira v vrhunska spoznanja, razvoj tehnologij na podrocju analize biomedicinskih vzorcev s končnim ciljem njihovega splošnega sprejetja, prenosa v prakso in standardizacije.)(LMSA) KMR so inteligentni sistemi, katerih implementacija v industriji lahko vodi do povečevanja produktivnosti, v življenju posameznika, v gospodinjstvu, k povečevanju prostega časa ali do povečanja kvalitete življenja hendikepiranih skupin (na primer invalidov)(LGM) Raziskovalni program je izrazito aplikativno usmerjen z dokončnimi kriteriji kakovosti raziskovalnega programa, ali so rezultati uporabljeni v praksi in v kolikšni meri zadovoljujejo zahteve uporabnikov. S stališča inovativnosti dosežkov gre za raziskovalni program z vrsto novih rešitev, visoke tehnološke ravni, povezanih v delujočo celoto. Rešitve so sodobno zasnovane, razvite z uporabo sodobnih orodij, učinkovite in prijazne do uporabnikov. Zato so dosežki visoko konkurenčni. Dosedanje izkušnje kažejo, da smo dosegli vrsto originalnih rešitev, kakršnih do sedaj ni bilo videnih na trgu in za v bodoče verjamemo, da imamo ideje za rešitev predvidenih vsebin, s katerimi računamo na konkurenčne prednosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Za vse aktivnosti raziskovalnega programa velja, da omogočajo vključevanje v vrhunske svetovne raziskovalne trende na tem podrocju. Raziskovalno delo bo vodilo do izvirnih programskih rešitev in do implementacije novih spoznanj v funkcionalno shemo obstoječih. Realizacija predlaganega raziskovalnega programa bo imelo za Slovenijo tako promocijske kot tudi materialne koristi.V primeru aktivnosti LGM lahko iz dosedanjih izkušenj z nastopov na posvetih v tujini trdimo, da gre že doslej za zelo kakovostno promocijo produkta, saj smo dobili vrsto priznanj tako od udeležencev, kot tudi od predavateljev in organizatorjev posvetov. Prepričani smo, da smo na teh posvetih naredili odličen vtis in s tem promovirali tudi Slovenijo kot deželo znanja in inovativnih rešitev. Ker teh nastopov v bodoče načrtujemo v veliko večjem obsegu lahko še računamo na tovrstne učinke. Po drugi strani bo realizacija raziskovalnega programa imela tudi materialne učinke, saj bo dvignila nivo kakovosti storitev podjetja GAMA SYSTEM d.o.o. s tem pa bi njegovim naročnikom omogočili dvigovanje konkurenčne sposobnosti in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega. Realizacija raziskovalnega programa bo omogočila podjetju GAMA SYSTEM d.o.o. zaposliti dodatno število visoko kvalificiranih kadrov, pa tudi dodatno angažiranje razvojnih kadrov na FRI. S stališča tehnološke ravni je projekt visoko konkurenčen, saj gre tudi za namen izvažanja domačega znanja na najbolj razvita tržišča.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno