Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Promet in logistika

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.19.00  Tehnika  Promet   
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
S136  Družboslovje  Zakon o prevozništvu 
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
T280  Tehnološke vede  Tehnologija cestnega prevoza 
T290  Tehnološke vede  Tehnologija železniškega prevoza 
T500  Tehnološke vede  Varnostna tehnologija 
Ključne besede
promet, prometna tehnika in tehnologija, multidisciplinarnost, modeliranje prometnega sistema, prometni podsistemi, logistika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19767  mag. Simon Jazbec  Promet  Raziskovalec  2001 - 2003  21 
2.  05521  dr. Marjan Lep  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  484 
3.  06969  dr. Martin Lipičnik  Upravne in organizacijske vede  Vodja  2001 - 2003  459 
4.  17159  Radmilo Perunović    Raziskovalec  2001 - 2003  26 
5.  19111  dr. Marko Renčelj  Promet  Raziskovalec  2001 - 2003  549 
6.  14022  mag. Vlasta Rodošek  Promet  Raziskovalec  2001 - 2003  167 
7.  10160  dr. Drago Sever  Promet  Raziskovalec  2001 - 2003  400 
8.  05753  mag. Tomislav Šibenik  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  144 
9.  10867  dr. Tomaž Tollazzi  Promet  Raziskovalec  2001 - 2003  910 
10.  19748  mag. Sebastian Toplak  Promet  Raziskovalec  2001 - 2003  334 
11.  22432  dr. Darja Topolšek  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2002 - 2003  424 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0797  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  Maribor  5089638011  12.865 
Povzetek
Raziskovalni program obravnava interdisciplinarno in multitisciplinarno področje prometa in logistike.Prometno znanost predstavljajo interdisciplinarna in multidisciplinarna znanja, ki obsegajo področja: - analiziranja in uporabe zakonitosti projektiranja, konstruiranja, izdelave, gradnje, vzdrževanja in izkoriščanja prometne infrastrukture in suprastrukture, - analiziranje zakonitosti transporta elementov transportnih storitev (blaga in potnikov), - zakonitosti operacij povezanih s transportom (manipulacija blaga in s tem povezani procesi) ter - zakonitosti komunikacij (prenosa znakov, signalov, slike, zvoka ali informacij s pomočjo različnih komunikacijskih sistemov ter medijev).V sklopu prometnih znanosti je smiselno pomembnejša interdisciplinarna in multidisciplinarna znanja združiti v šest znanstvenih disciplin: - prometna tehnika - prometna tehnologija, - organizacija prometa, - ekonomika prometa, - prometno pravo in - ostale discipline prometnih znanosti Podobna razdelitev je podana v priročniku Frascati, ki prometno tehniko uvršča med tehnične znanosti (transportation engineering), ostale omenjene znanstvene discipline pa med prometne znanosti (transportation).Splošno logistično znanost predstavljajo interdisciplinarna in multidiscilplinarna znanja, ki obsegajo analizo in uporabo zakonitosti številnih in komplekstih aktivnosti (funkcij, procesov, ukrepov, opravil idr.), ki funkcionalno povezujejo posamezne delne procese obvladovanja prostorske in časovne transformacije blaga, živih bitij, kapitala, znanja, informacij ipd. v optimalne enotne logistične procese in logistične tokove blaga, živih bitij, kapitala, znanja in informacij od mesta predajo do mesta prejema na način, da se ob minimalnih vloženih sredstvih (materialnih, kadrovskih, finančnih) maksimalno zadovoljijo zahteve in pričakovanja trga.
Pomen za razvoj znanosti
Program se vključuje v evropski raziskovalni projekt Road Safety (PHARE Multy Country), ki ga kot lokalni podizvajalec izvajamo za konzorcij EU inštitucij.Rezultati bodo uporabni tudi pri nujnem prilagajanju slovenske zakonodaje pri vključevanju v evropske integracije.Primerljive raziskave v svetu:TU Dresden - Fakultaet Verkehrswissenschaften "Friedrich List" (http://www.tu-dresden.de/verkehr/vkwhome.html),TU Berlin (http://www.tu-berlin.de/fb/index.html),Universität Mannheim, Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, Lehrstuhl für ABWL und Logistik, insbesondere Verkehrsbetriebslehre (http://www.bwl.uni-mannheim.de/Ihde/LS_Homepage.html),TU Budapest - Faculty of Transportation Engineering (http://www.bme.hu/facu/tran/).
Pomen za razvoj Slovenije
Prometno tržišče neposredno ne trži dobrin; na prometnem tržišču se neposredno tržijo prometne storitve. Prometni trg je zelo podoben splošnem trgu dobrin. Je bodisi njegova posledica, bodisi njegov komplementarni del.Prometno tržišče (tržišče prometnih storitev) deluje znotraj prometnega sistema vsake države. Kljub temu, da pripada eni državi, mora biti organiziran tako, da služi globalnim potrebam. Prav s pomočjo prometa se države vključujejo v globalno družbo. Le razvit in učinkovit prometni sistem države deluje vzpodbudno na vse njene vitalne funkcije; obratno pa jo nerazvit prometni sistem ovira v razvoju in v najslabši različici peha v osamo in revščino.Država, ki leži v osrčju Evrope, si kaj takega zagotovo ne more dovoliti.Slovenija je majhna država z relativno razvitim prometnim sistemom (infrastrukturo in transportom) in z zelo smelimi razvojnimi načrti zlasti na področju infrastrukture, razpolaga pa z omejenimi resursi.Slovensko prometno tržišče je res majhno, a zaradi svoje lege kljub temu zelo pomembno. Po tehnično-tehnoloških značilnostih se zato ne sme razlikovati od svojih sosednjih (evropskih) držav. Rezultati raziskovalnega dela slovenskih znanstvenikov morejo in morajo podpirati njegovo čimhitrejšo in čimuspešnejšo prilagajanje. Mora pa se znanost zavedati svoje odgovornosti. Zagotovljena infrastruktura in s tem odjemalci novih izdelkov še niso dovolj, so le potrebni pogoj za njene aktivnosti. Šele tesna povezava z naročnikom in jasno izražene potrebe oz. cilji raziskav bodo potrdili njene usmeritve oziroma dodali še nujni zadostni pogoj za njeno delovanje.Izredna prometna lega Slovenije in iz tega izhajajoča potreba po hitrem in nenehnem prilagajanju tehnično-tehnološkim standardom prometnega trga, kakšni vladajo v razvitih evropskih državah, zahtevajo nujen in takojšen sistematični pristop ter multidisciplinarno obravnavo prej navedenih dejstev.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno