Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.13.00  Tehnika  Procesno strojništvo   
2.03.00  Tehnika  Energetika   

Koda Veda Področje
T240  Tehnološke vede  Arhitektura, oblikovanje notranjosti 
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 
T200  Tehnološke vede  Termično inženirstvo, uporabna termodinamika 
T210  Tehnološke vede  Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo 
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 
T270  Tehnološke vede  Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja 
Ključne besede
mehanika tekočin, prenos toplote in snovi, numerične metode, procesna tehnika, zgorevanje, toplotni stroji in naprave, hidroenergetski sistemi, okoljevarstveno inženirstvo, meritve v energetskem in procesnem strojništvu, meritve emisij in imisij
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19098  dr. Sani Marko Bašič  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  72 
2.  20234  dr. Ignacijo Biluš  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  232 
3.  19096  dr. Gorazd Bombek  Meroslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  137 
4.  12204  dr. Marjan Delić  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  88 
5.  06003  dr. Darko Goričanec  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  626 
6.  05536  dr. Aleš Hribernik  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  408 
7.  11167  dr. Matjaž Hriberšek  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  614 
8.  01365  dr. Breda Kegl  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  545 
9.  21377  dr. Filip Kokalj  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  518 
10.  16337  dr. Andrej Krope  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  51 
11.  03022  dr. Jurij Krope  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  750 
12.  15123  dr. Jelka Kurnik  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  64 
13.  08584  dr. Jure Marn  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  467 
14.  17117  Andrej Pagon    Raziskovalec  2001 - 2003  32 
15.  04211  mag. Branko Perdija  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  41 
16.  21376  dr. Primož Pogorevc  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  64 
17.  17118  Avgust Polanič    Raziskovalec  2001 - 2003  23 
18.  15684  dr. Matej Požarnik  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  182 
19.  01241  dr. Andrej Predin  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  431 
20.  13481  dr. Matjaž Ramšak  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  205 
21.  13470  dr. Niko Samec  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  643 
22.  06428  dr. Leopold Škerget  Procesno strojništvo  Vodja  2001 - 2003  1.007 
23.  20235  dr. Primož Ternik  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  74 
24.  05540  Mario Vetrih  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  36 
25.  19097  dr. Martin Volmajer  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  28 
26.  04014  mag. Franc Zgaga  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  82 
27.  12653  dr. Zoran Žunič  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2001 - 2003  112 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  23.987 
Povzetek
Osnovo raziskovalnega programa predstavlja pridobivanje in prenos znanj znaeilnih za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo. Raziskovalni program je zato izredno raznolik in interdisciplinaren, saj obsega številna naravoslovna in inženirska znanja, ki jih dodatno razvijamo in dopolnjujemo z dosežki znanstveno teoretienega in praktienega dela. V ta namen izvajamo poglobljene raziskave s podroeja mehanike tekoein, prenosnih pojavov v tekoeinah in trdninah, termodinamike, dinamike reaktivnega toka in procesov v procesni tehniki, pri eemer razvijamo svoja lastna programska orodja na osnovi metode robnih elementov in uporabljamo obstojeee komercialne programske pakete. To predstavlja osnovo teoretienega in praktienega razvoja aplikativnih znanj, potrebnih za naertovanje, razvijanje, optimiranje in vodenje procesov, aparatov, toplotnih in hidravlienih postrojev oziroma celotnih energetskih, procesnih in okoljskih sistemov. Aplikativni del raziskovalnega programa na podroeju energetskega strojništva obsega interdisciplinarne raziskave s podroeja zanesljive, varene in okolju prijazne proizvodnje, zgorevanja, spreminjanja, prenosa in uporabe energije. Osnovne raziskave, potrebne za spremljanje in pospeševanje razvoja sodobnih tehnologij doma in v svetu, obsegajo problematiko toplotnih in hidravlienih strojev, motorjev z notranjim zgorevanjem, komunalne energetike in raziskave za varno obratovanje in razgradnjo jedrskih naprav. Procesno strojništvo ima v okviru raziskovalnega programa izrazito interdisciplinaren znaeaj. Raziskave obsegajo problematiko snovnih in energijskih tokov v aparatih, napravah in celotnih procesnih sistemih. Ukvarjamo se s problematiko mehanskih in toplotnih loeevalnih postopkov posameznih snovi istega in razlienega agregatnega stanja, ter z modernimi ogrevalnimi, hladilnimi in klimatizacijskimi industrijskimi in bivalnimi sistemi.Velik poudarek raziskovalne dejavnosti je v praktieni uporabi znanj procesnega strojništva v razlienih okoljskih tehnologijah kot so: eišeenje plinov, voda, zemlje, ravnanje z odpadki itd.. Modeliranje, kontrola in preueevanje vplivov industrijskih in komunalnih onesnaženj na okolje prav tako predstavlja del raziskovalnega dela.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani raziskovalni program lahko v veliki meri doprinaša k razvoju in razumevanju same fizike problemov s področja energetskega, procesnega in okoljskega inženirtsva. Pri tem je v veliko pomoč razvoj lastnih programskih orodij za reševanje velikih sistemov medsebojno odvisnih diferencialnih enačb, ki popisujejo najbolj pogosto zastopane fizikalne procese in pojave na omenjenem področju. Na ta način vplivamo tudi na razvoj ustreznih numeričnih metod in algoritmov v širšem svetovnem merilu. Uporaba lastnih in komercialnih programskih orodij omogoča hitrejše in bolj učinkovito eksperimentalno delo, kar je izrazitega pomena predvsem pri reševanju praktičnih problemov uvajanja novih in posodabljanja obstoječih procesov v toplotnih in hidroenergetskih sistemih, procesnih in čistilnih napravah. Nadalje je predlagani raziskovalni program zasnovan tako, da omogoča intenziven razvoj specifičnih področij tekočinske mehanike, toplotne in procesne tehnike, katerih dosežke je moč povezati v integrirarno celoto skupaj z obstoječimi znanji, kar omogoča učinkovito raziskovalno delo interdisciplinarnega značaja.
Pomen za razvoj Slovenije
Pomen predlaganega raziskovalnega programa za Slovenijo je dvojen. Znanstveno raziskovalnemu in pedagoškemu kadru, ki deluje o okviru predlagane programske skupine omogoea motivirano raziskovalno delo s eimer se nenehno dviguje nivo njihovega znanja, kar je odloeilnega pomena pri izobraževanju mladih strokovnjakov, ki so tako neposredno seznanjeni z najnovejšimi znanstvenimi dosežki iz njihovega strokovnega podroeja. Drugi vidik pomena predlaganega raziskovalnega programa za Slovenijo pa je predvsem aplikativne narave. Raziskovalni program je zasnovan tako, da omogoea ueinkovit prenos znanstveno raziskovalnih dosežkov v industrijo, kar lahko bistveno pripomore pri razvoju novih strojev in naprav, pri reševanju praktienih problemov procesne industrije in okoljevarstva. To omogoea tudi prilagodljiva in odprta struktura predlaganega raziskovalnega programa, kar pomeni, da je možno vkljueevanje posameznih aplikativnih raziskovalnih projektov na razlienih nivojih raziskovalnega dela ali pa samostojno reševanje le-teh, kar je veliki meri pogojeno prav s pridobljenimi znanji v okviru predlaganega raziskovalnega programa. V teh primerih gre lahko za samostojno reševanje manjših nalog, pri eemer se zahtevajo specifiena znanja s podroeja predlaganega raziskovalnega programa ali pa za reševanje veejih aplikativnih projektov skupaj z ostalimi razvojno-raziskovalnimi inštitucijami slovenskih podjetij in inštitutov.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno