Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.13.00  Tehnika  Procesno strojništvo   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.03.00  Tehnika  Energetika   
2.05.00  Tehnika  Mehanika   

Koda Veda Področje
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 
Ključne besede
Procesno strojništvo, energetika, okoljevarstveno inženirstvo, prenosni pojavi, mehanika tekočin, prenos toplote, prenos snovi, reakcijski tokovi, hidravlika, termodinamika, zgorevanje in sežiganje, ravnanje z odpadki
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19098  dr. Sani Marko Bašič  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  72 
2.  20234  dr. Ignacijo Biluš  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  231 
3.  19096  dr. Gorazd Bombek  Meroslovje  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  137 
4.  12204  dr. Marjan Delić  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2005 - 2008  88 
5.  29577  dr. Matej Fike  Energetika  Mladi raziskovalec  2008  134 
6.  05536  dr. Aleš Hribernik  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  408 
7.  11167  dr. Matjaž Hriberšek  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  610 
8.  29573  dr. Jurij Iljaž  Tehnika  Mladi raziskovalec  2008  118 
9.  11343  dr. Renata Jecl  Vodarstvo  Raziskovalec  2004 - 2008  219 
10.  01365  dr. Breda Kegl  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  545 
11.  21377  dr. Filip Kokalj  Procesno strojništvo  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  516 
12.  08584  dr. Jure Marn  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  467 
13.  17117  Andrej Pagon    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  32 
14.  21376  dr. Primož Pogorevc  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  64 
15.  17118  Avgust Polanič    Tehnični sodelavec  2004 - 2006  23 
16.  15684  dr. Matej Požarnik  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2006  182 
17.  01241  dr. Andrej Predin  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2005  430 
18.  13481  dr. Matjaž Ramšak  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2005 - 2008  203 
19.  24331  dr. Jure Ravnik  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2005 - 2008  490 
20.  13470  dr. Niko Samec  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  642 
21.  06428  dr. Leopold Škerget  Procesno strojništvo  Vodja  2004 - 2008  1.007 
22.  20235  dr. Primož Ternik  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  74 
23.  05540  Mario Vetrih  Procesno strojništvo  Tehnični sodelavec  2004 - 2005  36 
24.  19097  dr. Martin Volmajer  Procesno strojništvo  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  28 
25.  25797  dr. Matej Zadravec  Mehanika  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  299 
26.  26074  dr. Boštjana Žajdela  Procesno strojništvo  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  50 
27.  12653  dr. Zoran Žunič  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2007 - 2008  112 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  23.885 
2.  0797  Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo  Maribor  5089638011  12.817 
Povzetek
Na področju energetskega, procesnega in okoljskega inženirstva bo programska skupina razvijala temeljne in aplikativne raziskave na področju mehanike tekočin, prenosa toplote in snovi. V okviru tega temeljnega poslanstva namerava v naslednjih petih letih poglobiti raziskave iz teoretične in uporabne mehanike tekočin, prenosa toplote in snovi in to zlasti z numeričnimi in fizikalnimi eksperimenti na področju prenosnih pojavov v tekočinah in trdninah, ter poglobiti raziskave iz aplikativne mehanike tekočin, prenosa toplote in snovi iz področja prenosnih pojavov v toplotnih strojih, v turbinskih strojih, procesne tehnike ter v okoljskem inženirstvu. Osnovno stališče raziskav je, da gre v vseh primerih za enake fizikalne zakone, opisane z matematičnimi enačbami, ki jih rešujemo bodisi s pomočjo analitičnih, numeričnih ali eksperimentalnih metod. Iz osnovnega znanja bodo člani skupine črpali posebna znanja, potrebna za izvedbo aplikativnih raziskav, v končni fazi namenjeni tudi tistim, ki bodo tako pridobljeno znanje izkoristili v gospodarske namene.
Pomen za razvoj znanosti
Za razvoj znanosti je ključnega pomena, da je skupina sposobna povezati sodobna inženirska orodja s teoretičnimi problemi. To nam je uspelo zlasti na naslednjih področjih: (a) prvi primer uspešnega razvoja metode robnih elementov za numerično simulacijo turbulentnega toka tekočine na osnovi metode velikih vrtljev (Large eddy simulation - LES). V delu je izpeljana hitrostno-vrtinčna formulacija filtriranih Navier-Stokes enačb, ki so osnova LES računskega algoritma. Računski algoritem temelji na inovativni kombinaciji metode robnih elementov, uporabljane za izračun kinematike toka in robnih vrtinčnosti, in metode končnih elementov, uporabljene za izračun kinetike toka. Razvit numerični algoritem je primeren tudi za razširitev na področje prostorskega toka, kakor tudi za razširitev na področje večfaznih tokov. (b) gibanje kosmov v suspenziji, ki je delovna zmes na biološki čistilni napravi, pri čemer je največja pozornost namenjena geometrijskim in sedimentacijskim lastnosti kosmov, ki so ključni parametri pri razvoju numeričnega postopka za simulacijo gibanja kosmov ter analizam oblik kosmov, velikosti primarnih delcev ter kosmov, poroznosti ter prepustnosti kosmov in gostote kosmov. (c) vpliv biodizelskega goriva na karakteristike vbrizgavanja, curka goriva in motorja v cilju zmanjšanja škodljive emisije s testom na avtobusnem dizelskem motorju z M sistemom vbrizgavanja. Karakteristike procesa vbrizgavanje, curka goriva in motorja, dobljene z biodizlom, so primerjane s karakteristikami, dobljenimi z mineralnim dizelskim gorivom pod različnimi delovnimi pogoji. Obravnavano gorivo je čisti biodizel iz oljne ogrščice. Dobljeni rezultati so uporabljeni za analizo najpomembnejših karakteristik vbrizgavanja, curka in motorja. Rezultati kažejo, da je pri uporabi biodizla možno zmanjšati škodljivo emisijo (NOx, CO, saje in HC) z ustrezno nastavitvijo statičnega kota vbrizga. (d) reševanje problema naravne konvekcije zaradi dvojne difuzije v porozni snovi z uporabo Robno Območne Integralske Metode. Ohranitvene enačbe so ustrezno transformirane ter rešene z uporabo programskega paketa BEEAS, Boundary Element Engineering Analysing System, ki je ustrezno dopolnjen za reševanje toka tekočine po porozni snovi. Izpeljan numerični algoritem je testiran na primeru naravne konvekcije zaradi dvojne difuzije za številne geometrije ter robne pogoje. Seveda se je skupina ukvarjala še z drugimi pomembnimi znanstvenimi aspekti, zapisani so le najpomembnejši rezultati
Pomen za razvoj Slovenije
Razvoj slovenske industrije, znanosti in tudi aplikacij na področju prenosnih pojavov ni vezan izključno na inženirske probleme, pomembna je tudi diseminacija rezultatov. V letu 2005 izšla prva številka, in nato vsako leto po dve številki mednarodne znanstvene revije International Journal of Dynamics of Fluids, katere glavni urednik je red. prof. dr. Leopold Škerget in pomožna urednika red. prof. dr. Matjaž Hriberšek in izr. prof. dr. Jure Marn. Z uredništvom te revije je slovenskim raziskovalcem dana možnost neposrednega sooblikovanja na področju mehanike tekočin in prenosa toplote, ter neposredni dostop do mednarodnih recenzentov. Poleg tega smo organizirali mednarodno konferenco “Alternative fuels 2008” je potekala od 10-11. januarja 2008 v hotelu Piramida v Mariboru. Konference se je udeležilo več kot 60 raziskovalcev in ekspertov iz industrije in raziskovalnih organizacij iz Velike Britanije, Španije, Italije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije. Cilj konference je bil povezati ljudi iz različnih disciplin v cilju promocije modernih tehnologij, s katerimi lahko prispevamo k čistejšemu okolju in zanesljivejšemu razvoju naše družbe. Glavni namen je bil vzpodbuditi sodelovanje med raziskovalci in prenos znanja med raziskovalnimi inštitucijami in industrijo. Še več, skupina se v preteklih letih pričela ukvarjati tudi z bio-tehničnimi aplikacijami kot naravna nadgraditev svojih dosedanjih izsledkov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno