Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Upravljanje cestnega prometa in gospodarjenje s cestno infrastrukturo

Obdobja
01. januar 1999 - 30. april 2002
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.19.00  Tehnika  Promet   

Koda Veda Področje
T280  Tehnološke vede  Tehnologija cestnega prevoza 
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
Ključne besede
prometna tehnika, prometni sistemi, ITS, PMS
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03208  Zdenko Breška  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2002  37 
2.  05752  dr. Tomaž Kastelic  Promet  Vodja  2001 - 2002  216 
3.  20247  mag. Jure Kostanjšek  Promet  Raziskovalec  2001 - 2002  234 
4.  10956  dr. Peter Lipar  Promet  Raziskovalec  2001 - 2002  619 
5.  20431  Ivan Lisac  Promet  Raziskovalec  2001 - 2002  11 
6.  08386  dr. Tomaž Maher  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2001 - 2002  574 
7.  17053  Petra Nagode  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2002  80 
8.  12677  mag. Bojan Strah  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2002  103 
9.  20432  Jurij Velkavrh    Raziskovalec  2001 - 2002  53 
10.  06698  dr. Marijan Žura  Gradbeništvo  Raziskovalec  2001 - 2002  600 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  26.314 
Povzetek
V okviru predlaganega raziskovalnega programa bomo razvijali nove pristope, sisteme, metodologije, modele in tehnologije na področju planiranja, projektiranja, izgradnje, vzdrževanja in upravljanja cestnega prometa in infrastrukture. Raziskave bodo zajemale tehnološke, informacijske, prometno varnostne, ekološke, ekonomske, sociološke in pravno-regulativne vidike. V njih bo zajeto upravljanje individualnega in javnega prometa potnikov in blaga ter celoten življenjski ciklus temu prometu namenjene infrastrukture.Posebna pozornost bo posvečena področjema vzdrževanja in upravljanja cestnega prometa in infrastrukuture.Na področju vzdrževanja in upravljanja cestne infrastrukture bo poudarek na metodah, tehnikah in tehnologijah za zbiranje in analizo podatkov o stanju cestne infrastrukture, raziskavah modelov za prognozo propadanja ter ekonomsko vrednotenje in primerjanje variant strategij vzdrževanja.Na področju upravljanja cestnega prometa bo glavna smer raziskav potekala na področju inteligentnih transportnih sistemov. Ponovno bodo glavni cilj raziskav metode, tehnike in tehnologije za zajem podatkov o stanju prometa, raziskavah modelov za odkrivanje incidentnih situacij, razvoju ekspertnih sistemov za ukrepanje ter metodah in tehnikah posredovanja informacij voznikom. Poleg tega pa se bo nadaljevalo delo na raziskavah s področja avtomatskega cestninjenja ter tehtanja vozil, zlasti na področju sinhronizacije z evropskimi standardi.
Pomen za razvoj znanosti
V času omejenih finančnih sredstev, vedno večjih ekoloških omejitev po drugi strani pa naraščajočem povpraševanju po prevoznih storitvah se v svetu vedno več pozornosti namenja razvoju novih metod in računalniško ter telekomunikacijsko podprtih sistemov upravljanja cestno prometnih podsistemov. Z uporabo novih znanstvenih spoznanj ter sodobnih tehnologij poskušamo optimizirati vzdrževanje in upravljanje cestno prometne infrastrukture ter prometa na njej.Kljub temu, da v svetu potekajo intenzivne raziskave in razvoj na tem področju lahko zlasti na nekaterih podpodročjih (avtomatsko cestninjenje, optimizacija vzdrževanja cest) na osnovi dosedanjega dela trdimo, da je naš prispevek na tem področju pomembno vplival na nivo svetovnega znanja. Zato je smiselno nadaljevati delo na področjih ter jim dodati nekatera nova.
Pomen za razvoj Slovenije
Že dosedanje raziskovalno-razvojno delo na področju optimizacije vzdrževanja in inteligentnih transportnih sistemov je dalo neposredno uporabne rezultate. Rezultat raziskav na področju avtomatskega cestninjenja je delujoč sistem ABC na slovenskih avtocestah, raziskave s področja optimizacije gospodarjenja s cestami pa so rezultirale v sodoben sistem za upravljanje z vozišči DRSC. Predlagan raziskovalni program bo še povečal uporabnost že razvitih podsistemov ter jim dodal še nekatere nove. Cilj raziskav je razvijati sodobne tehnologije za slovensko industrijo z možnostjo prodora na tuje trge. (primer: ABC)
Zgodovina ogledov
Priljubljeno