Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Funkcijska keramika in steklo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.00  Tehnika  Materiali   
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
T153  Tehnološke vede  Keramični materiali in praški 
P360  Naravoslovno-matematične vede  Anorganska kemija 
P352  Naravoslovno-matematične vede  Površinska kemija in kemija tankih plasti 
Ključne besede
FUNKCIJSKA KERAMIKA, visokotemp. procesiranje, reak. kinetika v trdnem stanju, fazna ravnotežja, zgoščevanje, razvoj mikrostrukture, meje med zrni, električne lastnosti. STEKLO, nukleacija, kristalizacija, steklena in mineralna vlakna, kem. in fiz. lastnosti
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23080  Aleksander Figelj    Raziskovalec  2002 - 2003 
2.  23571  dr. Asja Grafy  Kemija  Raziskovalec  2003  44 
3.  19241  dr. Jyoti Prosad Guha  Materiali  Raziskovalec  2001 - 2003  14 
4.  19169  dr. Boštjan Jančar  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  306 
5.  10808  dr. Uroš Kunaver  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  49 
6.  22281  dr. Špela Kunej  Materiali  Raziskovalec  2002 - 2003  101 
7.  13311  dr. Marjeta Maček Kržmanc  Materiali  Raziskovalec  2002 - 2003  178 
8.  08012  dr. Danilo Suvorov  Materiali  Vodja  2001 - 2003  1.050 
9.  14712  dr. Mateja Šikovec  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2002  45 
10.  15600  mag. Maja Šimaga    Raziskovalec  2001 - 2003 
11.  11093  dr. Srečo Davor Škapin  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  584 
12.  19821  dr. Marko Udovič  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  68 
13.  11991  dr. Matjaž Valant  Materiali  Raziskovalec  2001 - 2003  603 
14.  15714  Borut Vičič    Raziskovalec  2001 - 2002 
15.  07475  Silvo Zupančič    Raziskovalec  2001 - 2003  17 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.610 
Povzetek
Raziskovalni program skupine je usmerjen v razumevanje osnovnih fenomenov, ki določajo lastnosti in s tem uporabnost sodobne keramike in stekla. Gre za gospodarsko in strateško pomembne materiale, ki močno prispevajo k uspešnosti razvitih držav v svetu. Program zajema predvsem fazo visokotemperaturnega procesiranja. Osnovna teza, ki usmerja program raziskav je, da kemijske reakcije, ki potekajo med procesiranjem materialov, odločilno vplivajo na nastanek faz v materialu, razvoj mikrostrukture in na potek zgoščevanja. V skladu z navedeno tezo raziskovalni program vključuje določevanje večkomponentnih faznih diagramov, določevanje sestave in strukture spojin, študij transportnih pojavov, kot so mehanizem in kinetika zgoščevanja, mehanizem normalne in pretirane rasti zrn, tvorba in ravnotežje defektov v strukturi, značilnosti mej med zrni v polikristalinični keramiki ter študij razmešanja, nukleacije in kristalizacije v steklih.Naštete osnovne fenomene raziskujejo člani skupine pri razvoju različnih tipov funkcijske keramike in stekla. Poseben poudarek je namenjen študiju novih tehnoloških postopkov in konceptov za izdelavo visokozahtevnih elektronskih komponent. Električno aktivni materiali in stekla so izbrani zato, ker pomenijo velik izziv za razvoj sodobnih znanstvenih spoznanj, hkrati pa imajo velik gospodarski in strateški pomen. Pridobljeno znanje in njegov prenos v redno proizvodnjo bi namreč omogočal slovenskim proizvajalcem s tega področja uveljavitev v krogu manjših, vendar visokousposobljenih proizvajalcev zahtevnih elektronskih komponent, s čimer bi se v znatni meri povečala njihova lastna konkurenčnost predvsem v mednarodnem merilu. Ob upoštevanju svetovnih trendov, ki omogočajo vključevanje v mednarodne raziskovalne projekte, na izbiro vsebine programa bistveno vpliva slovensko industrijsko zaledje, predvsem številne tovarne bivše ISKRE , steklarne (najmanj 5) in proizvajalci termoizolacijskih vlaknatih materialov (2). Predvideni raziskovalci za izvajanje programske vsebine imajo največ dosedanjih izkušenj v raziskavah dielektrične, ferroelektrične, mikrovalovne in polprevodne keramike ter stekla. Na področju raziskav stekla je skupina v okviru predlaganega programa tudi edina v Sloveniji, ki se sistematično ukvarja z raziskavami in razvojem stekel. Vzporedno s študijem procesov, ki potekajo med sintranjem keramike in toplotno obdelavo stekla, sodelavci skupine raziskujejo mehanizem in kinetiko reakcij v trdnem stanju, sintezo spojin pri visokih temperaturah ter njihove lastnosti. Vodilo pri delu je racionalna izbira procesnih parametrov na osnovi sistematke periodnega sistema in termodinaskih podatkov. Cilj je priprava spojin z v naprej načrtovanimi lastnostmi.
Pomen za razvoj znanosti
Vpletenost in prispevke raziskav skupine v svetovni razvoj znanosti na področju keramike in stekla ilustrirajo naslovi mednarodnih projektov, v katerih člani skupine sodelujejo, ter naslovi povabljenih preglednih predavanj na večjih mednarodnih konferencah. Teme so:- "Visokotemperaturna fazna ravnotežja v oksidnih sistemih", IJS-NIST, Slo.-ZDA, nosilec:prof.dr.D.Kolar- " Dielektrična keramika za mikrovalovne aplikacije", IJS-University of Pensylvania, Slo.-ZDA, nosilec:dr.D.Suvorov- "Visokodielektrična mikrovalovna keramika", IJS-Univ. of Manchester and UMIST, Slo.-GB, nosilec:dr.D.Suvorov- "Strukturne značilnosti mikrovalovnih dielektrikov", IJS-KIST, Slo.-Južna Koreja, nosilec: dr. D.SuvorovPredavanja (konference): "Dosežki in omejitve teorije sintranja", ZDA 1998, Korelacija med strukturo in lastnostmi visokodielektrične MW keramike, Italija 1998, Novi keramični dielektriki s spremenljivimi MW lastnostmi, J.Koreja 1998, Funkcijska keramika na osnovi CaTiO3, ZDA 1998, Keramična mikrostruktura-ključ do keramike visoke zmogljivosti, Japonska 1993, Predavanja (industrija): "Moderni MW materiali", Ferro Co.,ZDA 1997, "Raziskave elektronske keramike", Siemens-Matsushita, Nemčija 1997,"Visokodielektrična MW keramika" Murata, Japonska 1997, in TRAK Co., ZDA 1998
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalne skupine Odseka za keramiko IJS so nosilec osnovnih in razvojnih (aplikativnih) raziskav na področju anorganskih nekovinskih materialov v Sloveniji. Raziskovalci imajo tudi pomembno vlogo pri raziskavah na področju visokotemperaturne kemije in kemije trdnega stanja. Osnovne raziskave faznih ravnotežij pri visokih temperaturah, mehanizma in kinetike sintranja in razvoja keramične mikrostrukture, sinteza dielektrične, ferroelektrične, mikrovalovne in polprevodne keramike, sinteza cementnih mineralov pri visokih temperaturah in raziskave kristalizacije stekla so le nekateri naslovi tem, s katerimi pridobivajo mladi raziskovalci magisterije in doktorate znanosti. Na izbiro programa bistveno vplivajo potrebe proizvodnih organizacij v Sloveniji, vendar ni zanemarljiv tudi trend vključevanja v mednarodne projekte. Tako so sodelavci skupine prispevali k uvedbi proizvodnje večplastnih keramičnih kondenzatorjev v Žužemberku, varistorjev v Ljubljani, PTC elementov v Ljubljani, mikrovalovnih keramičnih resonatorjev v Žužemberku, pri uvedbi proizvodnje toplotnih izolacijskih steklenih vlaken v Novem mestu in razvoju in uvedbi v proizvodnjo bio-topnih mineralnih vlaken za termoizolacije v Škofji Loki. Sodelujejo tudi pri identifikaciji in sistematični analizi napak in defektov v proizvodnji stekla ter v podajanju predlogov za njihovo eliminacijo iz procesa izdelave stekla. Predvsem na področju raziskav in razvoja stekla je predlagan program bistvenega pomena za celotno slovensko steklarsko industrijo, saj je skupina v okviru predloženega programa edina v Sloveniji, ki se sistematično ukvarja s tovrstnimi raziskavami, ki so zasnovane tako, da so predvsem v korist in uporabo slovenskih proizvajalcev stekla.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno