Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sodobni anorganski materiali in nanotehnologije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.04.00  Tehnika  Materiali   
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
T153  Tehnološke vede  Keramični materiali in praški 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Ključne besede
sodobni materiali, anorganski materiali, fazna ravnovesja, nove spojine, kristalne strukture, procesiranje, razvoj mikrostrukture, meje med zrni, intrinsične lastnosti, amorfni materiali, nukleacija, kristalizacija, električne, mehanske in optične lastnosti, nanodelci, nanotehnologije nanoprahovi, nanocevke, nanožičke, tanki filmi, prevleke
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  36325  dr. Nemanja Aničić  Rastlinska produkcija in predelava  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  25 
2.  25839  dr. Urban Došler  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2012  57 
3.  23571  dr. Asja Grafy  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  44 
4.  19169  dr. Boštjan Jančar  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 - 2014  306 
5.  33431  dr. Sonja Jovanović  Materiali  Mladi raziskovalec  2010 - 2014  66 
6.  34441  dr. Dejan Klement  Kemija  Mladi raziskovalec  2011 - 2014  23 
7.  25630  dr. Jakob Konig  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  115 
8.  10808  dr. Uroš Kunaver  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  49 
9.  22281  dr. Špela Kunej  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  101 
10.  35468  dr. Mario Kurtjak  Materiali  Mladi raziskovalec  2012 - 2014  36 
11.  26153  dr. Manca Logar  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  75 
12.  13311  dr. Marjeta Maček Kržmanc  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  178 
13.  29547  dr. Mojca Otoničar  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  163 
14.  36358  Tilen Sever  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  22 
15.  24273  dr. Matjaž Spreitzer  Materiali  Raziskovalec  2009 - 2014  343 
16.  08012  dr. Danilo Suvorov  Materiali  Vodja  2009 - 2014  1.050 
17.  30613  dr. Tina Šetinc  Materiali  Mladi raziskovalec  2009 - 2013  22 
18.  15600  mag. Maja Šimaga    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
19.  11093  dr. Srečo Davor Škapin  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2014  584 
20.  37470  dr. Urška Trstenjak  Materiali  Mladi raziskovalec  2014  43 
21.  19821  dr. Marko Udovič  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  68 
22.  25379  Damjan Vengust  Fizika  Tehnični sodelavec  2014  210 
23.  35074  dr. Marija Vukomanović  Materiali  Raziskovalec  2012 - 2014  125 
24.  07475  Silvo Zupančič    Tehnični sodelavec  2009 - 2014  17 
25.  31083  dr. Vojka Žunič  Tehnika  Raziskovalec  2009 - 2014  44 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.096 
Povzetek
Raziskovalni program skupine je usmerjen v razumevanje osnovnih pojavov, ki določajo lastnosti in s tem uporabnost sodobnih materialov. Osnovna teza, ki usmerja program raziskav je, da kemijske reakcije, ki potekajo med procesiranjem materialov, odločilno vplivajo na nastanek faz v materialu, na njihove strukturne značilnosti ter na rezultirajoče lastnosti. Zato je osnovni del raziskovalnega programa zasnovan na določevanju večkomponentnih faznih diagromov, identifikaciji novih spojin ter določanju njihove sestave in strukture, na študiju transportnih pojavov, kot so mehanizem in kinetika zgoščevanja, razvoj mikrostrukture, tvorba in ravnotežje defektov v strukturi, na analizi značilnosti mej med zrni ter raziskovanju procesov nastanka stekel, analizi procesov razmešanja, nukleacije in kristalizacije. Naštete osnovne fenomene raziskujejo člani skupine pri razvoju različnih vrst sodobnih materialov. Raziskovalni program Skupine za raziskave sodobnih materialov za naslednje 5-letno obdobje je glede na vrste materialov in pričakovane rezultate razdeljen v nekaj osnovnih vsebinskih področij: 1. področje raziskav materialov, ki izkazujejo posebne električne lastnosti, 2. področje raziskav sodobnih metod procesiranja, 3. področje raziskav sinteze in lastnosti nano-strukturiranih anorganskih materialov, ter 4. področje raziskav steklastih materialov.
Pomen za razvoj znanosti
Znanstvena vsebina predlaganega raziskovalnega programa je zasnovana tako, da je po znanstveni vsebini originalna in mednarodno primerljiva, saj vodi do novih, originalnih, znanstvenih spoznanj s področja raziskav novih materialov. Vsebinsko posega na mednarodno prioritetna področja raziskav, to je raziskave in razvoj novih materialov ter raziskave nanomaterialov in nanotehnologij. Upoštevana je tudi ekološka komponenta ter raziskovanje človeku prijaznih tehnologij, saj raziskovani materiali ne bodo vsebovali svinčevih komponent, v sinteznem delu pa bomo pretežno uporabili vodne raztopine. Pričakujemo, da bodo pridobljena nova spoznanja tudi v mednarodnem okolju pomembno prispevala k razvoju, razumevanju in izkoriščanju novih materialov ter širila nova originalna znanstvena spoznanja na področjih telekomunikacijske in informacijske tehnologije in nano-znanosti. Vsa navedena raziskovalna področja so tudi prioritetna v raziskovalnih usmeritvah Evropske unije in v raziskovalno-razvojno najrazvitejših državah. V preteklem 5-letnem obdobju so bili rezultati opravljenih raziskav v mednarodnem merilu priznani kot originalni in pomembni za razvoj znanosti in novih izdelkov. Programska skupina se zato danes uvršča med vodilne na področju raziskav keramičnih dielektrikov, predvsem tistih, ki so uporabni v GHZ frekvenčnem področju, pomembnem za brezžični prenos zvoka in slike. Na področju raziskav materialov za LTCC tehnologije pa smo med prvimi pričeli z raziskavami sodobnih materialov, ki ne vsebujejo stekel. Pričakujemo, da bodo tudi predlagane raziskave v mednarodnem merilu pomembno doprinesle k nadaljnji znanstveni uveljavitvi skupine. Nova spoznanja bodo prispevala k razvoju, razumevanju in izkoriščanju novih materialov, saj so raziskave po vsebini in izvedbi zasnovane tako, da vodijo do novih odkritij o strukturi in lastnosti materialov, pri čemer posebno pozornost posvečamo raziskavam kompozitnih materialov in novo razvitim nano-materialom s posebnimi elektronskimi lastnostmi. Predlagane raziskave bodo omogočile tudi širjenje mednarodnega sodelovanja, saj so delno že vključene v tekoče mednarodne projekte z ZDA, Finsko, Švedsko, Francijo in tekoče projekte EU, pričakujemo pa tudi nadaljnje povečanje mednarodnega sodelovanja. Predlagane raziskave bodo vodile do nadaljnje mednarodne znanstvene uveljavitve skupine. V preteklem programskem obdobju so člani raziskovalne skupine prispevali 61 originalnih znanstvenih publikacij, izkazujejo pa tudi kontinuirano rast citiranosti. Prav tako so predstavili več kot 40 vabljenih predavanj (8 plenarnih) na najbolj priznanih mednarodnih konferencah. Posebno pomembnih je tudi 8 podeljenih mednarodnih patentov, ki so rezultat intenzivnega sodelovanja s slovenskimi in tujimi industrijskimi partnerji. Predlagani raziskovalni program je pomemben tudi za vzgojo novih strokovnjakov, saj sodelavci programske skupine redno sodelujejo v pedagoškem procesu ljubljanske Univerze (FKKT in FMF) in Mednarodne podiplomske šole Jozefa Stefana. V preteklem 5-letnem obdobju se je programski skupini pridružilo tudi 7 mladih raziskovalcev, ki v rednem roku končujejo svoje podiplomsko izobraževanje. Člani programske skupine so zelo aktivni v organizaciji mednarodnih znanstvenih srečanj. Tako smo 2005. leta v Portorožu organizirali največjo evropsko konferenco s področja keramike, IXth European Ceramic Society Meeting. Vsako leto sodelujemo v organizaciji Simpozija o dielektrični keramiki v okviru letnega srečanja ameriškega keramičnega društva. Pomemben je tudi organizacijski prispevek v konferenci Microwave Materials and Their Applications, ki smo jo leta 2000 prvič organizirali na Bledu. Letno člani programske skupine sodelujejo pri organizaciji vsaj 10 mednarodnih konferenc, aktivni pa so tudi kot recenzenti v najbolj priznanih mednarodnih revijah s področja materialov in nanotehnologij.
Pomen za razvoj Slovenije
V predloženem raziskovalnem programu se prepletajo temeljne usmerjene in aplikativne raziskave. Področje raziskav posega v zahtevne tehnologije in proizvodne procese, za katere je značilno, da jih lahko izvajamo le ob visokem nivoju strokovnega znanja. Raziskovalni program je zasnovan tako, da bo ob originalnih znanstvenih spoznanjih omogočil pridobitev znanja, ki je pomembno za razvoj novih materialov in tehnologij, za katere bo značilna visoka stopnja inovativnosti in znanja ter dodane vrednosti na enoto izdelka. S tem bomo prispevali k zmanjševanju slovenske tehnološke in tehnične odvisnosti od bolj razvitih držav. Uvajanje novih izdelkov in tehnologij z visokim deležem domačega znanja s področja raziskav novih materialov, kar je prioritetna naloga vseh tehnološko razvitih držav, bo povečalo mednarodno konkurenčnost domače industrije. Sodelovanje s tujimi industrijskimi partnerji omogoča tudi uspešno vključevanje slovenskih industrijskih partnerjev v skupne raziskovalne projekte, s tem pa tudi njeno intenzivnejše povezovanje ter skupen nastop na mednarodnem trgu. Za vsak segment predlaganih raziskav že obstoja interes domačih in tujih industrijskih partnerjev, ki se bodo v izvajanje programa tudi aktivno vključevali. Potencialno pomeni takšen interes tudi širjenje proizvodnje z uvajanjem novih izdelkov in novih tehnologij, s tem pa tudi možnost povečevanja števila zaposlenih. Realizacija predloženega raziskovalnega programa bo omogočila tudi pridobitev takšnih znanj, ki bodo učinkovito doprinesla k načrtovanju ekoloških proizvodnih procesov ter človeku prijaznih izdelkov. Ker se slovenski industrijski partnerji nahajajo v različnih slovenskih regijah (Ljubljana, KEKOn, Varicon in KEKO-Oprema - Žužemberk, Gorenje-Velenje, Termo Knauf-Škofja Loka, ETA-Cerkno, Novoterm Pfleidere-Novo Mesto, Steklarna Hrastnik, Steklarna-Rogaška Slatina, Impol-Slovenska Bistrica, Trimo-Trebnje), je izvajanje predlaganega raziskovalnega programa pomembno tudi za regijski razvoj industrije v Sloveniji. Glede na vsebino predlaganih raziskav so za industrijske partnerje pomembne predvsem na področjih ekonomske kompetitivnosti in energijskega varčevanja, vpeljujejo pa tudi okolju prijaznejše izdelke in tehnologije. Realizacija predloženega raziskovalnega programa je pomembna ne le za posamezne industrijske partnerje, temveč na področju razvoja novih elektronskih komponent za celotno slovensko industrijsko panogo. Prav tako so raziskave mineralnih in steklenih vlaken ter stekel pomembne za celotno panogo, istočasno pa tudi za vse slovenske industrijske partnerje s tega proizvodnega področja. Pričakovani rezultati pa so pomembni tudi zato, ker bodo pospeševali interes za nastanek manjših, spin-off podjetij z visoko zahtevno tehnologijo in velikim deležem dodanega znanja. Ker predlagani raziskovalni program temelji na znanstveni vsebini, ki je prioritetno uvrščena v raziskovalnih smernicah vseh tehnološko razvitih držav, bo prenos pridobljenega znanja v proces izobraževanja pomembno prispeval tudi k ustvarjanju uporabnega znanja, pomembnega za slovenske in tuje industrijske partnerje. V preteklem programskem obdobju so se v okviru programske skupine že uspešno na podiplomski študiju izobraževali 4 strokovnjaki iz industrije: 1 iz Steklarne Rogaška Slatina, 2 iz Gorenja ter 1 iz Trima Trebnje, v izvajanje sedanjega projekta pa sta že vključena 2 sodelavca Gorenja. V preteklem 5-letnem programskem obdobju je raziskovalna skupina izvajala skupne raziskovalne projekte z naslednjimi slovenskimi in tujimi industrijskimi partnerji: KEKOn, Žužemberk, Varicon, Žužemberk, KEKO-Oprema - Žužemberk, Gorenje-Velenje, Termo Knauf-Škofja Loka, ETA-Cerkno, Novoterm Pfleidere-Novo Mesto, Steklarna Hrastnik, Steklarna-Rogaška Slatina, Impol-Slovenska Bistrica, Trimo, Trebnje in EPCOS, Deutsclandsberg, Avstrija (več kot 10 let sodelovanja), Heraklith, Fürnitz, Avstrija, Paroc, Finska in Gamma Mecanica, Bibbiano, Italija.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno