Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Urejanje prostora, gospodarjenje z nepremičninami, geoinformatika in kartografija

Obdobja
01. januar 1999 - 31. december 2003
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   

Koda Veda Področje
T220  Tehnološke vede  Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin 
T260  Tehnološke vede  Prostorsko planiranje 
T120  Tehnološke vede  Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 
S240  Družboslovje  Načrtovanje mest in podeželja 
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
P515  Naravoslovno-matematične vede  Geodezija 
Ključne besede
prostorsko planiranje, ruralno planiranje, nepremičnine, stavbna zemljišča, gospodarjenje, urejanje, komunalno gospodarstvo, kartografija, geoinformatika
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02453  dr. Andrej Pogačnik  Urbanizem  Vodja  2001 - 2003  495 
2.  05764  dr. Anton Prosen  Geodezija  Raziskovalec  2001 - 2003  647 
3.  05892  dr. Dalibor Radovan  Geodezija  Raziskovalec  2001 - 2003  541 
4.  01201  dr. Albin Rakar  Urbanizem  Raziskovalec  2001 - 2003  420 
5.  00770  dr. Branko Janez Rojc  Geodezija  Raziskovalec  2001 - 2003  670 
6.  17448  Konstanca Soss    Raziskovalec  2001 - 2003  28 
7.  05560  dr. Maruška Šubic Kovač  Urbanizem  Raziskovalec  2001 - 2003  956 
8.  02019  dr. Radoš Šumrada  Geodezija  Raziskovalec  2001 - 2003  291 
9.  13184  dr. Alma Zavodnik Lamovšek  Urbanizem  Raziskovalec  2001 - 2003  896 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.704 
Povzetek
Prostorska raziskovanja z interdisciplinarno metodo dela so v svetu in pri nas vse bolj uveljavljena, saj postindustrijske informacijske in komunikacijske družbe 21. stoletja ustvarjajo novo organizacijo rabe prostora, gospodarjenja z nepremičninami, nova prostorska omrežja itd. Raziskovali bomo ključne probleme v zvezi z urbanim, ruralnim in regionalnim planiranjem, urbano ekonomiko, mestnimi javnimi financami, geoinformatiko in kartografijo - ki so med seboj tesno povezani in soodvisni.Konkretno se bomo ukvarjali z optimalnimi modeli prostorskega razvoja na ravneh države, regije in lokalne skupnosti v luči fraktalne urbane disperzije, sonaravnega in vzdržnega principa razvoja in našega združevanja z Evropsko unijo. Poseben poudarek bo na področjih zemljiške politike, gospodarjenja z nepremičninami in partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem. Proučevali bomo tudi urejanje podeželskega prostora za potrebe kmetijstva, prenove vasi in hkrati urbanizacije.Ena pomembnih osnov za urejanje prostora je geoinformatika, kjer bomo proučevali mednarodno standardizacijo. Kartografski prikazi prostora so temelj vsaki uspešni ureditvi prostora. Raziskovali bomo najmodernejše, t.j. avtomatizirane kartografske tehnologije, oblikovanje kartografskih izraznih sredstev in dopolnjevali kartografsko terminologijo.
Pomen za razvoj znanosti
Naš prostor je raznolik in specifičen ter že sam po sebi ustvarja pogoje za širše dosežke v prostorskih znanostih. Na področjih gospodarjenja z zemljišči bomo prispevali novitete, ki izhajajo iz drobne pacelacije, tradicij socialne države, samograditeljstva itd. Naše raziskave mozaičnih, večnamenskih rab prostora ob hkratni ekološki paradigmi so že sedaj v koraku z evropskimi in bodo prispevali novitete, ki izhajajo iz pestrosti naših kulturnih krajin, polkmetstva in drugih raziskovalnih "niš".Razvijanje naših metod urejanja podeželja bo v naših specifičnih razmerah lahko tudi model za druge države sveta s podobnimi pogoji. Pri raziskavah geoinformatike bomo prispevali k razvijanju enotnih modelov (ISO 287). Naša raziskovanja na področjih kartografije bodo dala nove rešitve v okviru svetovnega združenja I.C.A.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagane prostorske raziskave pomembno prispevajo k uspešnemu vključevanju slovenskega prostora in nepremičninskega trga v Evropsko unijo, k sodelovanju s sosednjimi državami in k učinkovitejšemu gospodarjenju s prostorom za naše potrebe.Izpostavimo zlasti:- učinkovito, pravno in socialno urejeno gospodarjenje z nepremičninami;- usmerjanje disperzne urbanizacije;- vzpostavitev novih mehanizmov partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem;- ohranjanje kmetijske kulturne krajine ob sočasni gospodarski učinkovitosti in sonaravnosti.Hkrati z naštetim bomo tudi za slovenske potrebe raziskovali na področjih geoinformatike in kartografije, in sicer nacionalne standarde v okviru evropskih (CEN/TC 287, USMITC GIG), kartografijo Slovenije za potrebe raznih znanstvenih disciplin, gospodarstva in šolstva.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno