Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Telekomunikacijski sistemi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.08.00  Tehnika  Telekomunikacije   

Koda Veda Področje
T180  Tehnološke vede  Telekomunikacijsko inženirstvo 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 
T121  Tehnološke vede  Obdelava signalov 
Ključne besede
telekomunikacijska omrežja, mobilne komunikacije, satelitske komunikacije, radijski kanal, telekomunikacijske storitve, modeliranje, simulacija, digitalna obdelava signalov
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20218  mag. Uroš Drčić  Telekomunikacije  Raziskovalec  2001 - 2003  15 
2.  10392  dr. Marjeta Frey-Pučko  Telekomunikacije  Raziskovalec  2001 - 2003  84 
3.  07109  dr. Tomaž Javornik  Telekomunikacije  Raziskovalec  2001 - 2003  440 
4.  05209  dr. Gorazd Kandus  Telekomunikacije  Vodja  2001 - 2003  556 
5.  09454  dr. Monika Kapus Kolar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  174 
6.  17754  Bojan Močnik    Raziskovalec  2001 - 2003  17 
7.  15087  dr. Mihael Mohorčič  Telekomunikacije  Raziskovalec  2001 - 2002  480 
8.  12765  dr. Roman Novak  Telekomunikacije  Raziskovalec  2001 - 2003  143 
9.  09856  dr. Igor Ozimek  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  178 
10.  23580  dr. Srečo Plevel  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2003  43 
11.  19423  dr. Branislav Popović  Telekomunikacije  Raziskovalec  2001 - 2003  10 
12.  05808  dr. Jože Rugelj  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  485 
13.  17167  dr. Aleš Švigelj  Telekomunikacije  Raziskovalec  2001 - 2003  250 
14.  15736  Renata Weiss    Raziskovalec  2001 - 2003  16 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.961 
Povzetek
Osnovni predmet raziskav na področju komunikacijskih sistemov sestavljajo algoritmi za prenos in obdelavo digitalnih signalov v telekomunikacijskih omrežjih. Osrednji problemi, ki jih nameravamo raziskovati, obsegajo:- iskanje optimalnih povezav med vozlišči v večnivojskih telekomunikacijskih omrežjih,- iskanje novih postopkov za optimalno dodeljevanje virov,- modeliranje in simulacijo postopkov za optimalni prenos in sprejem signalov preko radijskega kanala,- avtomatsko kreiranje in testiranje storitev v inteligentnih omrežjih,- varnost, zanesljivost in interoperabilnost v telekomunikacijskih omrežjih.Pri načrtovanju telekomunikacijskih omrežij bomo na podlagi optimizacijskih metod in izbrane namenske funkcije izračunali optimalne povezave in potrebne kapacitete med vozlišči v mobilnem komunikacijskem omrežju za različne možne arhitekture. Pri iskanju novih postopkov za dodeljevanje virov v telekomunikacijskih omrežjih se nameravamo posvetiti predvsem sodobnim stohastičnim postopkom, kot so genetski algoritmi in nevronska omrežja.Predlagane raziskave mobilnih komunikacijskih sistemov obsegajo študij matematičnih postopkov, izdelavo simulacijskih modelov in oceno zmogljivosti novih predlaganih postopkov. Raziskave obsegajo področja modulacije in kodiranja signalov na oddajni strani ter področja sinhronizacije, izenačevanja kanala in optimalne detekcije signalov na sprejemni strani. Kvaliteto in primernost signalov za večnivojski radijski prenos bomo ugotavljali na podlagi močnostne in frekvenčne učinkovitosti moduliranih signalov.Model mobilnega radijskega kanala bo omogočal izračun verjetnosti napak, ki nastajajo zaradi motenj v kanalu. Model bo upošteval Gaussov šum, Rayleighov presih, medkanalno ter medsimbolno interferenco ter Dopplerjev premik frekvence. Upoštevali bomo časovno in kodno porazdeljene načine sodostopa. Posebej se bomo posvetili snovanju in vpeljavi novih storitev v bodočih telekomunikacijskih omrežjih. Najprej bomo razširili arhitekturni princip koncepta inteligentnih omrežij na heterogena in mobilna omrežja. Celovit pristop za kreiranje in testiranje storitev v heterogenih in mobilnih inteligentnih omrežjih bo temeljil na uporabi formalnih SDL metod ter na prevedbi specifikacij v končne avtomate. Obstoječe algoritme za izpeljavo testov na osnovi končnih avtomatov bomo skušali izboljšati in poenostaviti tako, da bodo primerni za implementacijo. Del raziskav bomo namenili tudi reševanju problemov, kot so kvaliteta storitev, varnost in zanesljivost prenosa sporočil ter povezovanje različnih stacionarnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave in razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij so v Evropski skupnosti izjemno pomembno področje. V Četrtem okvirnem programu je bilo trem specifičnim programom ACTS, ESPRIT in TELEMATICS, ki pokrivajo področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij, namenjenih 3,67 milijarde ECU, oziroma 28% vseh razpoložljivih sredstev. Navzlic skromnim sredstvom, ki se vlagajo v raziskave komunikacijskih sistemov v Sloveniji, predvidevamo, da bomo vseeno dosegli nekatere vidnejše, v svetovnem merilu primerljive raziskovalne rezultate.Pomembne rezultate pričakujemo na področju raziskav novih algoritmov za iskanje optimalnih poti preko omrežja in pri raziskavah algoritmov za optimalno izkoriščanje prenosnih virov v omrežjih. Predvidevamo, da bomo vidnejše rezultate dosegli tudi na področju novih, predvsem večnivojskih modulacijskih postopkov, primernih za mobilne in satelitske komunikacijske sisteme, ki bodo omogočili hitrjši prenos informacije. Zanimivi utegnejo biti rezultati v zvezi z raziskavami avtomatskega kreiranja in testiranja novih storitev v inteligentnih omrežjih. Rezultati raziskav, ki so zasnovani na sodobnih postopkih izdelave programske opreme omogočajo namreč enostavnejšo specifikacijo ter hitro, pravilno in učinkovito uvedbo ter testiranje večpredstavitvenih storitev.
Pomen za razvoj Slovenije
Telekomunikacijski sistemi so predpogoj družbenega in industrijskega razvoja in so njegov bistveni element na poti v informacijsko družbo. Sodobne komunikacije omogočajo komuniciranje kjerkoli, kadarkoli in s komerkoli. Telekomunikacijski sistemi prispevajo k racionalizaciji proizvodnje in k racionalnejši porabi energije. Znižujejo fizični obseg transporta in zmanjšujejo porabo goriv kar deluje prijazno do okolja. Nove večpredstavnostne aplikacije kot so telemedicina, učenje na daljavo, šolanje na daljavo, nakupovanje na daljavo in delo doma, dvigajo kvaliteto življenja, razširjajo znanje, prihranjujejo čas in izboljšujejo delovne pogoje. Telekomunikacije imajo tudi strateški pomen, saj povečujejo obrambno sposobnost države.Rezultate raziskovalnega dela skupine je doslej že koristno uporabila slovenska industrija pri razvoju telefonskih central SI-2000 (Iskratel) in digitalnih radiorelejnih sistemov DRS-2/8/34 (Iskra Transmission). Rezultate raziskav in pridobljeno znanje smo in nameravamo tudi v prihodnje uporabiti pri študiju modernizacije slovenskega javnega telekomunikacijskega omrežja (Telekom Slovenije, Ministrstvo za promet in zveze) ter pri uvajanju (Telekom Slovenije, Simobil) in testiranju (Iskratel) novih telematskih storitev.Pridobljeno znanje nameravamo koristno uporabiti tudi pri načrtovanju novih javnih, predvsem mobilnih omrežij (na primer TETRA omrežje), ki se bodo pojavila v Sloveniji predvidoma po letu 2000. Nacionalno pomemben je tudi prispevek raziskovalne skupine pri oblikovanju strategije razvoja telekomunikacij v Sloveniji in sodelovanje na področju standardizacije (USM) in regulative (URST).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno