Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Biofizika

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.02.00  Naravoslovje  Fizika   
3.01.00  Medicina  Mikrobiologija in imunologija   
1.09.00  Naravoslovje  Farmacija   

Koda Veda Področje
B002  Biomedicinske vede  Biofizika 
P260  Naravoslovno-matematične vede  Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija 
P340  Naravoslovno-matematične vede  Lipidi, steroidi, membrane 
B520  Biomedicinske vede  Splošna patologija, patološka anatomija 
B730  Biomedicinske vede  Odontologija, stomatologija 
B725  Biomedicinske vede  Diagnostika 
Ključne besede
EPR, spin labeling, spin trapping, EPR in vivo, oxymetry, MR imaging, MR tomography, membrane, fluidity, liposomes, nanoparticles, skin, tooth, tissue, transport, interaction, cancer, plant physiology, free radicals, antioxidants
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  23566  dr. Zrinka Abramović  Fizika  Raziskovalec  2003  42 
2.  20208  dr. Zoran Arsov  Biotehnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  135 
3.  04584  dr. Franci Demšar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  253 
4.  03369  dr. Nenad Funduk  Stomatologija  Raziskovalec  2001 - 2003  143 
5.  06778  dr. Orest Jarh  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  133 
6.  21546  dr. Tilen Koklič  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  139 
7.  07094  Bojan Ložar  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  20 
8.  14574  dr. Mojca Urška Mikac  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  151 
9.  08742  Marjanca Nemec    Raziskovalec  2001 - 2003  81 
10.  03070  dr. Slavko Pečar  Farmacija  Raziskovalec  2001 - 2003  415 
11.  00393  dr. Milan Valter Schara  Fizika  Vodja  2001 - 2003  344 
12.  07925  Ana Sepe    Raziskovalec  2001 - 2003  131 
13.  12056  dr. Igor Serša  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  473 
14.  01119  dr. Marjeta Šentjurc  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2001 - 2003  511 
15.  18273  dr. Janez Štrancar  Fizika  Raziskovalec  2001 - 2003  374 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.936 
Povzetek
Osnovni program skupine temelji na uporabi in razvoju EPR spektroskopije, z uporabo spinskih označevalcev in spinskih lovilcev, ter slikanja z EPR in MR in situ in in vivo za proučevanje bioloških sistemov na molekularnem nivoju. Program je razdeljen na več delov:A.) Biofizika membran in lipoproteinov: Raziskovali bomo domensko strukturo, membran celic in tkiv človeka, živali, rastlin in gljiv, vpliv membranskih komponent (holesterol, fosfolipidi, proteini) na to strukturo ter raziskave interakcij med lipidi in proteini v membranah in lipoproteinih. Proučevali bomo tudi interakcijo in transport zdravilnih učinkovin, kemoterapevtikov, toksinov in ksenobiotikov s celicami in tkivi. S tem v zvezi je tudi proučevanje spremeb v mebranskih strukturah v celičnih procesih, kot so vesikulacija malignih celic in apoptoza. B.) Raziskave submikronskih delcev - liposomi, genosomi, nanodelci - za usmerjen prenos zdravilnih učinkovin, odnosno genskega materiala na določeno mesto v celici in organizmu: Proučevali bomo kako sestava in velikost teh delcev vpliva na njihovo stabilnost, interakcijo s celicami in transport v celice in tkiva, s posebnim poudarkom na transportu v te delce vgrajenih snovi v kožo. Pri genosomih, kompleksih med kationskmi lipidi in DNA plazmidi, ki služijo za prenos genskega materiala v celice in tkiva, bo poudarek na raziskavah interakcij med lipidi in plazmidi, za optimalno tvorbo genosomov.C.) Raziskave kisikovh radikalov in antioksidantov: Proučevali bomo antioksidativno aktivnost različnih snovi in razvoj kratkoživih prostih radikalov v bioloških procesih in pod vplivom različnih učinkovin in polutantov iz okolja, ter njihovo vlogo v patologiji. Razikovali bomo modele za tvorbo kisikovih radikalov in karakteristike antioksidantov v plazmi.D.) Razvoj EPR spektroskopije in vivo in in vitro za raziskave bioloških sistemov: Tu bo poseben poudarek na uvajanju in razvoju pulzne spektroskopije z EPR za proučevanje bioloških sistemov ter spektroskpije v nizkopasovnem področju (L-pas) za meritve na živalih in vivo. Poseben poudarek bo na razvoju EPR oksimetrije, za meritve koncentracije in porazdelitve kisika in reducktivnega potenciala v živalih, oziroma na površini kože. S tem je povezan tudi razvoj ustrezne programske opreme za EPR spektroskopijo membran in situ v celicah in tkivih.E). Uporaba in razvoj slikanja z MR. Izdelali bomo kinetične modele za analizo dinamičnih MR slik po aplikaciji makromolekularnega kontrastnega sredstva. Razvili bomo nove hitre tehnike slikanja z zajemom signala po nesimetričnih, a optimiziranih poteh v k-prostoru. Slikanje električnih tokov z MR bomo razširili s slikanjem izmeničnih tokov.. Omenjene tehnike bomo modelno testirali in prenesli v in vivo pogoje.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave bodo prispevale k razumevanju mehanizma delovanja bioloških membran in različnih biološko aktivnih učinkovin na celice in tkiva. Pridobili bomo nova znanja o škodljivih učinkih zunanjih dejavnikov (ksenobiotikov) in učinkovin, ki v organizmu metabolizirajo preko prostih radikalov in o antioksidantih in njihovi vlogi v preprečevanju verižnih radikalskih reakcij, ki vodijo do poškodb celičnih membran in patoloških sprememb v celicah in tkivih. Izpopolnili bomo tehnike priprave, karakterizacije in uporabe različnih submikronskih delcev, ki se uporabljajo za usmerjen prenos biološko aktivnih učinkovin na določeno mesto v celici in organizmu. Ta znanja bodo prispevala k razumevanju procesov fuzije med celicami, transporta skozi membrane ter predvsem za razumevanje nekaterih metaboličnih procesov, ki vodijo do patoloških sprememb v organizmu, kot so vesikulacija celic, staranje in apoptoza. Ta znanja, kakor tudi novi eksperimentalni pristopi, kot so EPR oksimetrija ter metode slikanja z EPR in predvsem MR bodo prispevali k zgodnji in boljši diagnostiki in preprečevanju bolezni. Pomen makromolekularnih kontrastnih sredstev v slikanju z MR je diagnoza bolezni zunaj osrednjega živčnega sistema in zasledovanje stanja bolezni. Hitre tehnike slikanja bodo omogočile spremljanje dinamičnih procesov. Slikanje izmeničnih tokov izboljša prevodnost tkiv ter s tem uporabo v kliničnih študijah.
Pomen za razvoj Slovenije
Program vključuje raziskave, ki so pomembne za farmacevtsko in prehrambeno industrijo, agroživilstvo, diagnostiko in zdravljenje bolezni. Pridobljenja znanja omogočajo:- Razvoj metod in postopkov za racionalnejši prenos zdravilnih učinkovin do obolelega mesta v organizmu- Nove oblike zdravil- Boljša terapija in diagnostika različnih patoloških stanj pri človeku, živalih in rastlinah- Meritve toksičnosti različnih dejavnikov iz okolja (zdravil, pesticidov. onesnaževalcev okolja) preko detekcije prostih radikalov in karakterizacija novi potencialnih antioksidantov za potreve živilske in farmacevtske industrije.- Boljša terapija in diagnostika različnih patoloških stanj pri človeku, živalih in rastlinah.- Razvoj omenjenih tehnik slikanja z MR omogoča korak s svetom na področju slikanja z MR in možnost izboljšave kliničnega slikanja z MRVelik pomen predlaganega programa pa je tudi v izobraževanju in izpopolnjevanju mladih raziskovalcev na interdisciplinarnem področju biofizikalnih ved, ki bodo s svojim znanjem lahko prispevali k razvoju farmacevtske industrije, agroživilstva in prehrambene industrije ter k zaščiti okolja pred različnimi škodljivimi, ki so posledica industrializacije in modernega načina življenja.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno