Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Neoperabilni karcinom glave in vratu: Poskus izboljšanja zdravljenja in analiza nekaterih bioloških značilnosti

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
B200  Biomedicinske vede  Citologija, onkologija, kancerologija 
Ključne besede
karcinom glave in vratu, radioterapija, kemoterapija, mitomycin C, cisplatin, p53, ciklin D1, stefin A, DNA ploidija, jedrne značilke
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  20658  dr. Cvetka Bilban-Jakopin  Medicina  Raziskovalec  2002 - 2004  62 
2.  13976  mag. Janez Burger  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  29 
3.  18297  mag. Marta Dremelj  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  36 
4.  16048  dr. Igor Fajdiga  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  113 
5.  09966  dr. Boris Jančar  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  94 
6.  18300  mag. Katarina B. Karner  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  36 
7.  12224  dr. Borut Kragelj  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  77 
8.  09762  dr. Hotimir Lešničar  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  125 
9.  14576  dr. Primož Strojan  Onkologija  Vodja  2002 - 2004  782 
10.  14669  dr. Margareta Strojan Fležar  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  256 
11.  02130  dr. Alojz Šmid  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  214 
12.  05316  dr. Erika Šoba-Podobnik  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  52 
13.  15836  mag. Bogdan Umek  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  11 
14.  21748  dr. Vaneja Velenik  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  251 
15.  12198  Alenka Vodnik-Cerar  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  25 
16.  07750  dr. Matjaž Zwitter  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  380 
17.  02132  dr. Miha Žargi  Onkologija  Raziskovalec  2002 - 2004  392 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  14.284 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  73.445 
Povzetek
Uspeh zdravljenja bolnikov z neoperabilnim ploščatoceličnim karcinomom glave in vratu je nezadovoljiv. V prvem, kliničnem delu raziskave nameravajo avtorji opredeliti toksičnost in učinkovitost režima konkomitantne kemoradioterapije v skupini 40 takih bolnikov, ki vključuje: (1) konvencionalno radioterapijo - 70 Gy v 35 frakcijah, v 7 tednih; (2) mitomycin C (bioreduktivni agens, selektivno toksičen za hipoksične celice) - 15 mg/m2 IV, po prejetih 10 Gy; in (3) cisplatin (radiosenzibilizator) - 10 mg/m2/dan IV (izhodiščna doza), 1-5. dan tekom 6. in 7. tedna obsevanja (za zmanjšanje učinka akcelerirane repopulacije preživelih klonogenih celic v tumorju). V fazi I klinične raziskave bo doza cisplatina sistematično zviševana po 2 mg/m2/dan do dosežene maksimalne tolerančne doze oz. do največ 14 mg/m2/dan. S to dozo bodo bolniki zdravljeni v fazi II klinične raziskave. Posebna pozornost bo namenjena kvaliteti načrtovanja in izvajanja radioterapije. V drugem, predkliničnem delu raziskave nameravajo avtorji v tkivu primarnih tumorjev in regionalnih zasevkov tako zdravljenih bolnikov: (1) z imunohistokemično in imunocitokemično analizo določiti ekspresijo molekularnih markerjev p53, ciklina D1 in stefina A; ter (2) slikovno-citometrično analizirati vsebnost DNA in značilnosti strukture in organizacije jedrnega kromatina. Cilj te analize je identifikacija tistih bioloških značilnosti tumorja, ki opredeljujejo stopnjo agresivnosti bolezni oz. napovedujejo učinkovitost preučevanega režima zdravljenja.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno