Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Primorska in Istra kot meja in stičišče od razsvetljenega absolutizma do evropske integracije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H270  Humanistične vede  Socialna in ekonomska zgodovina 
H271  Humanistične vede  Politična zgodovina 
H280  Humanistične vede  Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej 
H230  Humanistične vede  Novejša zgodovina (približno do leta 1800) 
H240  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) 
H250  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (od leta 1914) 
Ključne besede
Slovensko primorje, Istra, Trst, meje, politična zgodovina, družbena zgodovina, historična demografija, historična geografija, sociolingvistika, nacionalna vprašanja, etničnost, kozmopolitizem, nacionalizem, evropska integracija, prebivalstvo, migracije, narodne manjšine, mednarodni odnosi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08694  mag. Radovan Cunja  Arheologija  Raziskovalec  2002  83 
2.  17057  dr. Aleksej Kalc  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2002 - 2004  410 
3.  17863  dr. Vesna Mikolič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2002 - 2004  569 
4.  17051  dr. Jože Pirjevec  Zgodovinopisje  Vodja  2002 - 2004  800 
5.  16230  mag. Ivica Pletikosić  Antropologija  Raziskovalec  2002 - 2004  59 
6.  19632  dr. Andrej Rahten  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2002 - 2004  564 
7.  18581  dr. Mateja Sedmak  Sociologija  Raziskovalec  2002 - 2004  536 
8.  06910  dr. Verena Vidrih Perko  Arheologija  Raziskovalec  2003 - 2004  468 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.850 
Povzetek
Projekt ima namen preučevati primorski in istrski prostor v luči družbenega in političnega razvoja od obdobja razsvetljenega absolutizma do aktualnih evropskih integracijskih procesov. Ta prostor sodi med najizrazitejša evropska mejna in stična območja, saj se je na njem ustalila meja med tremi velikimi evropskimi svetovi, romanskim, germanskim in slovanskim. Hkrati se na tem geostrateškem območju srečujeta Jadran in srednja Evropa, naravne regije kot alpske in predalpske doline, matični kras, vipavska dolina in furlanska nižina, tržaški in istrski obmorski pas ter notranja Istra pa se ponujajo kot ločnice, ki so v stoletjih pogojevale dihotomijo med kontinentalno in mediteransko stvarnostjo, med gorskim in nižinskim svetom, med mestom in podeželjem. Omenjene predpostavke delajo v celotni zgodovinski perspektivi iz tega območja v enem pogledu obrobje, mejo, ki jo je treba braniti pred sosedom in na kateri se bijejo gospodarski, kulturni, nacionalni in vojaški spopadi, v drugem kraj srečevanja, prepletanja različnosti, medsebojne izmenjave, oplajanja in zorenja. Projekt hoče izpostaviti probleme in aspekte mejnosti odnosno stičnosti, kot so se pojavljali skozi zgodovinske faze od srede 18. stoletja do praga tretjega tisočletja. Osredotočil se bo na dve temeljni tematski področji, na področje nacionalno-političnega delovanja in na področje družbenih struktur. V prvem primeru bo namenil pozornost razvoju nacionalnih in političnih gibanj ter slovensko-hrvaško-italijanskim odnosom v Istri od pomladi narodov do konca prve svetovne vojne. Nadalje bo obravnaval družbeno in politično življenje glede na zgodovinske prelomnice v drugi polovici 20. stoletja, s posebnim ozirom na vlogo slovenske manjšine v Italiji, kot posredovalnega elementa med Italijo in Jugoslavijo. Družbenozgodovinski del projekta se bo ukvarjal s problematiko prebivalstva z vidika demografskega razvoja, socio-ekonomskih in kulturno-antropoloških sprememb ter etničnega oziroma narodnostnega sestava. Poudarki bodo na procesih urbanizacije, prerazporejanja prebivalstva, demografskih, socialnih in kulturno-antropoloških problemih prehajanja iz ruralnega v urbano okolje, politiki prebivalstva in politično/nacionalno pogojenih selitvah.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno