Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj praktičnih metod za potresno odporno projektiranje

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.04  Tehnika  Gradbeništvo  Potresno inženirstvo 

Koda Veda Področje
T002  Tehnološke vede  Gradbena tehnologija 
T230  Tehnološke vede  Visoke gradnje 
Ključne besede
potresna odpornost, visokogradnja, analiza konstrukcij
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (3)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  00025  dr. Peter Fajfar  Gradbeništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  870 
2.  16420  dr. Damjan Marušić  Gradbeništvo  Vodja  2002 - 2004  63 
3.  08745  dr. Iztok Peruš  Gradbeništvo  Raziskovalec  2002 - 2004  284 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.747 
Povzetek
V predlaganem triletnem projektu nameravamo prispevati k nadaljnemu razvoju pri nas izdelane in v svetu uveljavljene poenostavljene nelinearne metode za oceno potresnega odziva konstrukcij (N2 metoda) in k njeni formulaciji v obliki, primerni za praktično uporabo. Dopolnitve bodo obsegale: (a) razširitev uporabnosti na nesimetrične konstrukcije stavb; (b) določevanje kapacitete konstrukcijskih elementov za tipične armiranobetonske konstrukcije stavb z uporabo obstoječih baz podatkov; (c) določitev parcialnih varnostnih faktorjev, ki bodo osnovani na statističnem ovrednotenju negotovosti in napak, ki so vključene v rezultate. Končni cilj raziskav je izdelava razmeroma enostavne, vendar zanesljive metodologije za analizo obnašanja konstrukcij med potresi, ki bo uporabna v praksi pri projektiranju novih objektov in za ocenjevanje potresne odpornosti obstoječih objektov. Raziskave obsegajo pripravo teoretičnih osnov, parametrične študije nelinearnega dinamičnega obnašanja tipičnih konstrukcij, dopolnitev CAE metode za večdimenzionalno neparametrično analizo in njeno uporabo pri analizi dostopnih baz ekperimentalnih podatkov, ter ovrednotenje N2 metode s pomočjo primerjave z eksperimentalnimi rezultati. Delo je mogoče uspešno opraviti le v tesnem sodelovanju z najpomembnejšimi centri za potresno inženirstvo v svetu. Z večino takih centrov imamo vzpostavljene neformalne kontakte, formalno pa smo s skupnimi projekti povezani z 12 centri v Evropi (projekt SAFERR), ki ga financira EU, in z vodilnima centroma na Japonskem (skupni projekt s Tokijsko univerzo) in v ZDA (skupni projekt z Univerzo v Stanfordu). Delo v Ljubljani je omejeno na analitične in numerične raziskave. Rezultate zahtevnih in izjemno dragih eksperimentov dobivamo od drugih centrov po svetu, pri nekaterih od teh raziskav tudi sami aktivno sodelujemo. Podoktorski projekt je tesno povezan in v celoti usklajen s programsko skupino Potresno inženirstvo, ki jo na FGG vodi P.Fajfar. Odgovorni nosilec predlaganega projekta D.Marušić je kot mladi raziskovalec delal in doktoriral v tej skupini. Sodelavec I.Peruš je samostojni raziskovalec, ki je dejansko ves čas član skupine, vendar iz formalnih razlogov ne more biti vključen vanjo.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno