Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Manjšinske etnične skupnosti in integracija RS v EU

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.11.00  Družboslovje  Narodno vprašanje   

Koda Veda Področje
S112  Družboslovje  Človekove pravice 
Ključne besede
Republika Slovenija, Evropska Unija, širitev Evropske Unije, manjšine, človekove pravice, multikulturna družba, čezmejno sodelovanje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (3)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  09346  dr. Silvan Devetak  Pravo  Vodja  2003 - 2005  648 
2.  11315  Jasmina Klojčnik  Ekonomija  Raziskovalec  2003 - 2005  58 
3.  14947  dr. Jasna Murgel  Pravo  Raziskovalec  2003 - 2005  138 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0162  Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru  Maribor  5301475000  780 
Povzetek
Članstvo Slovenije v Evropski uniji (EU) in s tem povezana odprava klasične vloge meja in svoboden pretok prebivalstva znotraj unije, odpira številna vprašanja, ki zadevajo bodoči položaj slovenskih manjšin v sosednjih državah (v Avstriji, Italiji in Madžarski), kakor tudi ustavno priznanih (Italijani, Madžari, Romi) in t.i. novodobnih (Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Albanci itd.) etničnih skupnosti v Sloveniji. Potem ko bomo postali člani EU pa je pričakovati postopno spreminjanje etnične, rasne in verske strukture slovenske družbe zaradi 1) migracij znotraj EU in 2) s prilivom ljudi iz držav, ki so povezane z EU s "pridružitvenimi in stabilizacijskimi" sporazumi - iz prostora nekdanje Jugoslavije, kot posledica naraščajočih potreb razvijajočega se slovenskega gospodarstva. V novih evropskih okoliščinah bodo nastale predvsem povsem drugačne možnosti za razvijanje neoviranih gospodarskih, kulturnih idr. stikov znotraj bodočega slovenskega etničnega prostora. Tudi italijanska in madžarska etnična skupnost bosta v teh okoliščinah bolj kot kdaj koli doslej integrirani v dva za naše pojme ogromna etnična, kulturna in gospodarska prostora; Romi pa se bodo lahko v "novem evropskem domu" neposredno vsestransko povezovali z svojimi zelo razvitimi evropskimi in nacionalnimi političnimi, kulturnimi in informativnimi strukturami. Osnovni cilj raziskovanja je spoznati in predstaviti stanje in razvojne trende v okviru EU, predlagati teoretično utemeljene nove pristope RS in razviti nove teoretično - konceptualne poglede glede vprašanj, ki so predmet raziskovanja. Te cilje bo raziskovalna skupina dopolnjevala z novimi vsebinami, ki se bodo pojavile v času raziskovanja in jih uresničevala z raziskovanjem naslednjih vsebinsko zaokroženih sklopov (podroben opis glej v tč.2.4.):- pojavne oblike in trendi oživljanja etničnega vprašanja v Evropi v zadnjem desetletju in njegov vpliv na evropske mednarodne odnose, problemi v zvezi z manjšinsko problematiko v procesu petega širjenja EU, možne poti za razvoj varstva človekovih pravic in pripadnikov manjšin v okviru EU,- celostni položaj Slovenije znotraj EU in njeni odnosi s posameznimi sedanjimi in bodočimi članicami EU, še posebej problemi, ki zadevajo njeno udeležbo v procesih odločanja v EU in pri urejanju stvari v okviru načela subsidiarnosti ter posledice socialne in druge migracije državljanov EU prek odprtih meja v skupnem evropskem prostoru (in iz tretjih držav) za položaj obravnavanih etničnih skupnosti,- teoretične podlage in pragmatične možnosti za čim bolj učinkovito in racionalno implementacijo standardov EU, ki se nanašajo na urejanje odnosov v sodobni evropski multi-etnični, multi-kulturni in multi-verski družbi in ustrezne nove politike Slovenije, zlasti na kulturnem, izobraževalnem in jezikovnih področjih, v skladu s potrebami razvijajoče se multi-etnične in multi-kulturne družbe, - mednarodno povezovanje manjšinskih struktur v kontekstu novih evropskih okoliščin, v tem okviru odnosi matica - manjšina s posebnim pogledom na slovenske manjšine v sosednjih državah ter na ustavno priznane in t.i. novodobne etnične skupnosti v Sloveniji.Rezultate opisanega faznega raziskovanja bo raziskovalna skupina primerjalno analizirala, klasificirala in na ustrezen način razporedila v sklepnem tekstu raziskave.Potrebno bo razviti in uporabiti nove metode več-disciplinarnega pristopa k raziskovanju obravnavane problematike. Pričakujemo, da se bodo v raziskavi odprla tudi nekatera teoretična vprašanja, za katera bo potrebno najti ustrezne teoretično-konceptualne odgovore (npr. definicija "slovenske nacije" in razlike od "naroda"; koncept narodnostne identitete, zlasti kateri elementi sestavljajo njeno vsebino v sodobnih pogojev evropske integracije; koncept suverenosti države v novih evropskih okoliščinah, odnos med državo in civilno družbo, funkcija meje v odnosih med državami).
Zgodovina ogledov
Priljubljeno