Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Leksikografske in leksikološke raziskave slovenskega jezika z uporabo digitalnih jezikovnih virov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.05.00  Humanistika  Jezikoslovje   

Koda Veda Področje
H004  Humanistične vede  Filologija 
H350  Humanistične vede  Jezikoslovje 
H353  Humanistične vede  Leksikologija 
H360  Humanistične vede  Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika 
Ključne besede
leksikografija, leksikologija, jezikovne tehnologije, slovenski jezik, jezikoslovje, korpusno jezikoslovje, jezikovni viri
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17092  dr. Aleksandra Bizjak Končar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  126 
2.  09456  Ljudmila Bokal  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  435 
3.  07322  dr. Varja Cvetko-Orešnik  Jezikoslovje  Vodja  2003 - 2005  140 
4.  17532  Marija Djurović    Tehnični sodelavec  2003 - 2005 
5.  15689  dr. Helena Dobrovoljc  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  395 
6.  16313  dr. Apolonija Gantar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2004  222 
7.  07488  mag. Alenka Gložančev  Humanistika  Raziskovalec  2003 - 2005  126 
8.  03877  Marjeta Humar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  365 
9.  20203  dr. Nataša Jakop  Jezikoslovje  Mladi raziskovalec  2003 - 2005  165 
10.  19181  dr. Tjaša Jakop  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2004  367 
11.  05494  dr. Primož Jakopin  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  221 
12.  17536  Nevenka Jerman    Tehnični sodelavec  2003 - 2005 
13.  00464  Janez Keber  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  1.472 
14.  10288  dr. Carmen Kenda-Jež  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  314 
15.  00977  Borislava Košmrlj-Levačič  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  65 
16.  11054  dr. Andreja Legan Ravnikar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  248 
17.  05798  dr. Jožica Narat  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  125 
18.  17535  Karmen Nemec    Tehnični sodelavec  2003 - 2005 
19.  19751  mag. Helena Smole  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  32 
20.  06192  dr. Silvo Torkar  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  453 
21.  17538  Rožamarija Uršič    Tehnični sodelavec  2003 - 2005 
22.  12845  dr. Andreja Žele  Jezikoslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  859 
23.  11380  dr. Mario Žganec  Meroslovje  Raziskovalec  2003 - 2005  98 
24.  12000  dr. Jerneja Žganec Gros  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2003 - 2005  290 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.948 
2.  1986  ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o.  Ljubljana  1820931  387 
Povzetek
Načrtovane raziskave predvidevajo leksikološko-leksikografske analize slovenskega besedišča, nujne za aktualizacijo slovarjev slovenskega knjižnega jezika, nadalje za izdelavo terminoloških slovarjev različnih strok in za leksikološko-leksikografsko redakcijo dveh avtorskih narečnih slovarjev. Omenjeni slovarji so v fazi priprave. Navedene raziskave predstavljajo nadgradnjo obstoječih in so izvedljive na metodološko povsem aktualni ravni s pomočjo uporabe digitalno pripravljenih jezikovnih virov. Pomen teh virov za leksikološke in leksikografske raziskave se je v zadnjih letih spremenil: pri izbiranju gradiva ne služijo več le kot pomožno orodje, temveč zahteva odločitev o vključitvi ali izključitvi posameznega slovarskega gesla strojno preverjanje pojavitev, tako glede pogostnosti kot sobesedila. Za leksikografsko delo so odločilnega pomena stopnja obdelanosti in zvrstna bogatost jezikovnih virov, ustreznost označitve besedilnih korpusov in stopnja strukturiranosti elektronskih slovarskih zbirk. V okviru raziskovalnega projekta je predvidena dopolnitev in razširitev označitve obstoječih inštitutskih jezikovnih virov glede na potrebe v projektu načrtovanih enojezičnih slovarjev slovenskega jezika ter nadgradnja elektronske slovarske zbirke besednih oblik z govornimi predstavitvami (zvočnimi podobami). V okviru slednjega je v načrtu nadgradnja obstoječe spletne predstavitve slovarske zbirke Slovarja slovenskega knjižnega jezika z dodatnimi izpisi izgovora za izbrano besedno obliko, tako v obliki fonetičnega prepisa z IPA znaki, kot tudi z govorno predstavitvijo izbrane besedne oblike. Pri tvorjenju govorne predstavitve besednih oblik bo uporabljen sintetizator govora za slovenski jezik, ki omogoča pretvorbo poljubne slovenske besede v ustrezno zvočno podobo. Zvočne podobe besednih oblik bodo v spletno predstavitev slovarske zbirke vnesle zanimivo multimedijsko komponento, ki bo lahko poleg obogatitve spletne predstavitve slovarske zbirke v pomoč tudi tujcem pri iskanju izgovora besednih oblik, saj bodo le-te predstavljene z IPA zapisom ter dodatno govorno predstavitvijo. Gradivska osnova za obdelavo jezikovnih virov so elektronske različice že obstoječih slovarjev slovenskega jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, Odzadnji slovar slovenskega jezika po SSKJ, Slovenski pravopis 2001) in v okviru drugih projektov nastajajočih slovarjev (enozvezkovni slovar slovenskega jezika, lematizacijski slovar, vezljivostni slovar, frazeološki slovar, sinonimni slovar).
Zgodovina ogledov
Priljubljeno