Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sinteze in transformacije organskih spojin. Novi reagenti v stereoselektivni in regioselektivni sintezi aminokislin kot intermediatov v organski sintezi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   

Koda Veda Področje
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 
P390  Naravoslovno-matematične vede  Organska kemija 
Ključne besede
Amino kisline; stereoselektivna sinteza, regiselektivna sinteza, novi reagenti v organski sintezi, heterociklični sistemi, heterociklične amino kisline, naravne spojine, indolovi alkaloidi, aplisinopsini, dipodazini, meridianini, Wolffova premestitev, preklapljanje heterocikličnih obročev, biološko aktivne spojine
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29401  dr. Jernej Baškovč  Kemija  Mladi raziskovalec  2008  21 
2.  23491  dr. David Bevk  Farmacija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  81 
3.  19281  dr. Zdenko Časar  Kemija  Raziskovalec  2004  166 
4.  22602  dr. Uroš Grošelj  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  452 
5.  17140  Tončka Kozamernik-Hudeček    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
6.  29400  dr. Črt Malavašič  Kemija  Mladi raziskovalec  2008  23 
7.  20062  dr. Renata Osolnik  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2007  67 
8.  26549  dr. Lidija Pezdirc  Kemija  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  28 
9.  21341  dr. Samo Pirc  Kemija  Raziskovalec  2004  38 
10.  18316  dr. Lovro Selič  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2007  78 
11.  00868  dr. Branko Stanovnik  Kemija  Vodja  2004 - 2008  1.819 
12.  08284  dr. Jurij Svete  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  905 
13.  17142  Tatjana Toporiš Stipanovič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
14.  25443  dr. Uroš Uršič  Kemija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  31 
15.  26548  dr. Jernej Wagger  Kemija  Raziskovalec  2006 - 2008  60 
16.  15761  dr. Silvo Zupančič  Farmacija  Raziskovalec  2004 - 2007  31 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.083 
Povzetek
Funkcionalizirani heterocikli različnih velikosti, z različnimi heteroatomi in substituentami igrajo pomembno vlogo v farmacevtski ni medicinski kemiji zaradi svojin monogostranskih bioloških lastnosti. Kondenzacijske reakcije med aktivirano metilno ali metilensko skupino ob karbonilni ali estrski skupini tvorijo z dimetilformamid dimetil acetalom in sorodnimi reagenti alkilaminopropenone in alkilaminopropenoate. Te intermediate, v katerih je dimetilaminska skupina lahko izstopajoča skupina, reagirajo z dinukleofili tvoreč različne poljubno substituirane heterociklične sisteme. Amino kisline, predstavljajo pomembno skupino spojin, ki služijo kot izhodne spojine za sintezo mnogih heterocikličnih sistemov [1-5] in heterocikličnih amino kislin [6]. O tem je bilo objavljenih več preglednih člankov , ki opisujejo pripravo kondenziranih piranonov [7], piridonov in kondenziranih piridonov [8], kondenziranih pirimidonov, pirolov, pirazolov, imidazolov, 1,2,4-oksadiazolov in heterociikličnih amino kislin po »ring switching« metodologiji [6, 8]. V zadnjih letih smo v okviru naše programske skulpine pripravilo večje število 2-substituiranih 3-dimetilaminopropenoatov in alkil 2[(2,2-disubstituiranih etenil)amino]-3-dimetilaminopropenoatov kot vsestransko uporabnih intermediatov v sintezi heterocikličnih sistemov [9, 10], polisubstituiranih pirol-2-karboksilatov [11], in imidazol-2-karboksilatov [12] ter aplisinopsine, tioaplisinopine in analoge [13]. »Ring switching« metodologijo smo uporabili za sintezo 3-heteroarilalaninov, 3-heteroarilalaninolov in 3-heteroarilmlečnih kislin, ki smo jih prpripravili iz kiralnih analogov dinmetilaminopropenoatov [14, 15].
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati vseh raziskav so bili objavljeni v mednarodnih strokovnih časopisih z IF. Pravtako smo o njih poročali na mednarodnih kongresih in simpozijih. O pomenu dosedanjih raziskav pričajo povabila za plenarna in vabljena predavanja po svetu in predavanja na raznih univerzah, povabila za pisanje preglednih člankov v mednarodno priznanih revijah.
Pomen za razvoj Slovenije
O kvaliteti raziskav raziskav priča dejstvo, da praktično vsi diplomanti in predvsem doktorandi dobijo zaposlitev v slovenski farmacevtski industriji, mnogi med njimi na vodilnih položajih predvsem v raziskovalnih oddelkih.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno