Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Prenos toplote in snovi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.13.00  Tehnika  Procesno strojništvo   
2.03.00  Tehnika  Energetika   
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 
Ključne besede
Prenos toplote, Prenos snovi, Ogrevanje, Hlajenje, Klimatizacija, Okolje, Merilna dinamika, Procesne veličine
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11809  dr. Ciril Arkar  Energetika  Raziskovalec  2008  345 
2.  03562  dr. Ivan Bajsič  Meroslovje  Raziskovalec  2004 - 2008  891 
3.  10371  dr. Bogdan Blagojević  Meroslovje  Raziskovalec  2004 - 2007  134 
4.  22455  dr. Gregor Bobovnik  Meroslovje  Raziskovalec  2004 - 2008  267 
5.  09129  dr. Vincenc Butala  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  698 
6.  15698  dr. Boštjan Cerkvenik  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2007  79 
7.  21987  dr. Boštjan Černe  Gradbeništvo  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  65 
8.  17998  Marjan Dimnik    Tehnični sodelavec  2004 - 2006  20 
9.  18229  Milan Furlan    Tehnični sodelavec  2005 - 2008 
10.  12359  dr. Henrik Gjerkeš  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2006  237 
11.  05566  dr. Iztok Golobič  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  773 
12.  18227  Stanislav Grum    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  94 
13.  18580  dr. Andrej Kitanovski  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004  500 
14.  20047  dr. Jože Kutin  Meroslovje  Raziskovalec  2004 - 2008  421 
15.  22620  Vito Lojk    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
16.  03408  dr. Sašo Medved  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  807 
17.  04055  dr. Jurij Modic  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  492 
18.  19441  dr. Simon Muhič  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2006  368 
19.  05101  dr. Stojan Petelin  Promet  Raziskovalec  2008  650 
20.  22666  mag. Matej Petrič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2004 - 2008 
21.  06415  dr. Alojz Poredoš  Procesno strojništvo  Vodja  2004 - 2008  651 
22.  05574  dr. Matjaž Prek  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  433 
23.  10212  dr. Janko Remec  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2008  128 
24.  19572  Andrej Smrečnik  Telekomunikacije  Tehnični sodelavec  2005 - 2007  28 
25.  15163  dr. Uroš Stritih  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2008  410 
26.  24243  dr. Alen Šarlah  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2008  50 
27.  20968  dr. Dejan Žiher  Procesno strojništvo  Raziskovalec  2004 - 2006  30 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.207 
Povzetek
Programska skupina raziskovalnega programa 'Prenos toplote in snovi' se ukvarja z raziskavami in razvojem predvsem na področju procesnega strojništva in energetike. Raziskovalni program izhaja iz dosedanjih in predvidenih aktivnosti sodelujočih članov v programski skupini. Temeljne raziskave izvajamo in jih bomo še nadaljevali na področju prenosa toplote in snovi. Poudarek je na segmentih, ki so ključnega pomena za razumevanje prenosnih pojavov v trdninah in tekočinah, kot so različni procesi energijskih pretvorb, ogrevanja in hlajenja. Modeliranje procesov bo podprto in preverjano z meritvami na laboratorijskih modelih in na realnih sistemih.
Pomen za razvoj znanosti
Področja učinkovite rabe energije, ekologije in optimizacije energetskih procesov so osnovnega pomena za trajnostni razvoj svetovnega gospodarstva. Raziskave na strateških področjih, kamor spada tudi oskrba človeštva s temeljnimi dobrinami, pomembnimi za normalno bivanje in uspešno delo so v svetu velikega pomena. Med temeljne dobrine uvrščamo tudi varnost in zanesljivo oskrbo z energijo, ki je direktno pogojena z njeno rabo, učinkovito rabo energije, varovanjem okolja, oskrbo s hrano, itd. Zato je učinkovita raba energije v povezavi z ekološko ustreznimi procesi in napravami v ospredju vsakega nacionalnega programa razvitih držav in s tem imajo ustrezno mesto v raziskovalnih programih. Z razvojem novih hladilnih, grelnih in procesnih tehnologij, ki delujejo z naravnimi delovnimi sredstvi in so lahko gnane tudi z odpadnimi toplotami v okviru trigeneracijskih sistemov, se v svetu ukvarja čedalje več strokovnjakov. Še posebej na področju magnetnega hlajenja, so praktično vsi uspešni rezultati raziskav učinkovitosti aktivnih magnetnih regeneratorjev izjemnega pomena za razvoj znanosti na področju prenosa toplote in snovi v magnetnem polju, ker so se tovrstne raziskave začele šele pred nekaj leti in je baza znanja relativno skromna. Naš prispevek k razvoju znanosti je bil: - s popisom prenosa toplote in snovi v magnetnem polju; -s fizikalno-matematičnim principom vzajemnosti - aplikacija na področje metrologije tokov teorija utežnih vektorjev; - s sklopljenim tekočinsko-trdninskim sistemom - razvoj numeričnih metod; - z razvojem inovativnega sistema za lokalno klimatizacijo delovnih mest; - z raziskavo za razumevanje mehanizmov prenosa toplote in snovi na mikro nivoju, kar je osnovni pogoj za prehod v industrijske aplikacije na področju mikrotehnologij ter je nujen korak za industrijske začetke nano aplikacij. Glede na številne mednarodne povezave in sodelovanje v številnih mednarodnih projektih praktično vseh članov programske skupine, smo prepričani, da so imele opisane raziskave širok pomen za razvoj znanosti v svetu. Glede na rezultate dosedanjega dela (izvedeni projekti, objavljeni znanstveni članki, udeležba na mednarodnih konferencah, citati, …) smo dali pomemben prispevek v svetovno zakladnico znanja in iz nje tudi črpamo za dobrobit slovenskega procesnega in energetskega gospodarstva. Svetovna strokovna javnost nas enakovredno sprejema, saj so naši rezultati raziskav glede na naše posebne pogoje specifični in imajo zato pomembno vlogo v svetovni zakladnici znanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Usmerjenost programske skupine je predvsem v doseganje strateških ciljev razvoja inovativnega na znanju temelječega gospodarstva, ki pretvarja in rabi energijo z manjšimi emisijami CO2 in tako prispeva k večji konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju Slovenije. Zanesljiva in kakovostna energijska oskrba ter učinkovita raba energije procesnih sistemov mora biti osredotočena na sonaravni razvoj. S pomočjo razvoja novih inovativnih tehnologij energetske in procesne tehnike ter z uveljavitvijo okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja smo zasledovali cilje v luči zmanjšanja nastajanja odpadkov pri izvoru, ter s tem zmanjšanje emisij plinov in izboljšanje stanja vodnega bogastva ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Zaradi družbeno-ekonomske povezanosti z evropskim prostorom ter zaradi prilagajanja evropski zakonodaji, se mora Slovenija tudi na področju oskrbe in učinkovite rabe energije prilagajati evropskim zavezam. Vsebina našega raziskovalnega programa je bila zasnovana tako, da je sovpadala s smernicami znanstvenega in tehnološkega razvoja Evropske unije na področju procesnega strojništva in energetike. Razvoj in implementacija magnetnega hladilnika pomeni tehnološki preboj Slovenije med nekaj najbolj razvitih držav v svetu. Učinkoviti sistemi ogrevanja in hlajenja imajo vsekakor pomembne učinke predvsem na ekonomski razvoj Slovenije. Trajnostni razvoj notranjega okolja stavb je prav tako ekonomskega in družbenega pomena za vsako razvito državo ter pomemben prispevek k zmanjševanju odsotnosti in povečanju delavne učinkovitosti. Sodobni koncepti energetske oskrbe preko trigeneracijskih sistemov omogočajo celovito in bolj zanesljivo oskrbo z vsemi energetskimi produkti. Smotrno načrtovanje, gradnja in vzdrževanje predorov, ima izjemno pomemben prispevek k prometni varnosti. Tržna vrednost sodobne merilne opreme je zaradi specifičnih metroloških posebnosti draga in nam velikokrat nedosegljiva. Razvoj lastnih algoritmov za dodatno izboljšanje in identifikacijo metroloških značilnosti procesne merilne opreme, posebej v kontekstu s celovitim obvladovanjem kakovosti izdelovalnega procesa, pa ima pri tem poseben pomen. Pozornost smo posvetili razvoju področja metrologije tokov (npr. postavitev metrološko definiranih merilnih preizkuševališč) in vzgoji kadrov za razvoj stroke na področju metrologije procesnih veličin (študij in učne delavnice za industrijo). Sodelovanje z Evropskimi in svetovnimi raziskovalnimi organizacijami v okviru programa je doprineslo k večjemu prenosu pridobljenih znanj in aplikaciji v slovenska podjetja, s katerimi so sodelovali člani programske skupine. Zato so raziskave programske skupine pomembne za splošen tehnološki razvoj slovenskega gospodarstva. Skupina je v inženirsko prakso prenesla sodobne metode vrednotenja energijske učinkovitosti stavb in presojo notranjega okolja in intenzivno sodeluje z industrijo, kot n. pr. Hidria, Kolektor, Krka, Gorenje, KIV Vransko, DARS, DDC ter posameznimi inštituti, ki raziskujejo navedeno problematiko. V inženirsko prakso smo vnesli sodobne metode za doseganje kakovostnejšega notranjega okolja v stavbah, spremljanje in analizo dogajanj v avtocestnih in železniških predorih, itd. Izvedeni program predstavlja razvojni proces integracije uspešnih podjetij na področju trajnostne rabe naravnih virov in storitev okolja, ter ob upoštevanju sonaravnega razvoja in povečanem znanju in dostopu do energetsko okoljskih informacij, ter je ob upoštevanju inženirskega kodeksa integriral energetsko in okoljsko politiko v sektorje industrije, energetike, prometa, kmetijstva in turizma.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno