Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
B520  Biomedicinske vede  Splošna patologija, patološka anatomija 
Ključne besede
Elektrokemoterapija, elektrogenska terapija, radiobiologija, radiofizika, fiziologija tumorjev, imunohistokemija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11308  dr. Andrej Cör  Onkologija  Raziskovalec  2004 - 2008 
2.  14575  dr. Maja Čemažar  Onkologija  Raziskovalec  2004 - 2008 
3.  20388  dr. Janez Dolenšek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2008 
4.  13784  dr. Branko Ermenc  Stomatologija  Raziskovalec  2004 
5.  18266  Nada Godnič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
6.  15575  dr. Daša Grabec  Onkologija  Raziskovalec  2004 - 2008 
7.  21329  dr. Alenka Grošel  Onkologija  Raziskovalec  2004 - 2008 
8.  19058  dr. Simona Kranjc Brezar  Medicina  Raziskovalec  2004 - 2008 
9.  17477  Mira Lavrič    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
10.  12888  dr. Mateja Legan  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2004 - 2008 
11.  18267  Andreja Lesar    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
12.  08750  dr. Zvonimir Rudolf  Onkologija  Raziskovalec  2004 - 2008 
13.  17482  Boris Sekereš    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
14.  08800  dr. Gregor Serša  Onkologija  Vodja  2004 - 2008 
15.  23985  Breda Slekovec Kolar    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
16.  07798  dr. Draga Štiblar Martinčič  Onkologija  Raziskovalec  2004 - 2008 
17.  18264  Emica Žagar    Tehnični sodelavec  2005 - 2007 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  118 
Povzetek
Priča smo hitremu razvoju zdravljenja raka. V zadnjem desetletju se je akumuliralo veliko bazičnega znanja o nastanku in razvoju rakave celice, o načinih, kako si ustvarijo rakave celice v organizmu sebi primerno okolje, in kakšne so povezave med tumorjem in gostiteljem. To bazično znanje o biologiji rakave celice nam daje osnove za zdravljenje malignih bolezni. Brez poznavanja specifičnih lastnosti rakavih celic, tudi ni možno načrtovati novih zdravljenj, saj vsako zdravljenje temelji na subtilnih razlikah med normalnimi in rakavimi celicami. Za uvajanje novih zdravljenj v vsakdanjo prakso je potreben hiter pretok znanja iz bazičnih znanosti v klinično testiranje. Pred kliničnim testiranjem pa je potrebno razviti in ovrednotiti nova zdravljenja v eksperimentalni onkologiji, ki na različnih tumorskih modelih, to je in vitro na celicah in in vivo na poskusnih živalih, razvija nova zdravljenja, pri tem ugotavlja mehanizme delovanja, preverja njihovo učinkovitost, izboljšuje načine uporabe in preverja, ali so ta zdravljenja primerna za zdravljenje bolnikov z rakom. Raziskovalni program lahko razdelimo na nekaj dejavnosti. Z uporabo elektroporacije lahko vnašamo kemoterapevtike ali golo DNA v tumorske celice in vitro in in vivo. V prvem primeru govorimo o elektrokemoterapiji v drugem o elektrogenski terapiji. Namen tega dela programa je uvesti elektrokemoterapijo v standardno zdravljenje bolnikov s kožnimi tumorji, elektrogensko terapijo pa nadalje optimizirati in jo tudi pripeljati do prvih kliničnih testiranj. Učinkovitost obsevalnega zdravljenja je možno povečati z radiosenzibilizirajočimi kemoterapevtiki ali gensko terapijo. Zato je namen tega dela programa poiskati nekatere aplikacije elektrokemoterapije in elektrogenske terapije v kombinaciji z obsevalnim zdravljenjem. Poleg tega bomo uvajali v obsevalno zdravljenje nove tehnike obsevalnega zdravljenja, kot sta trodimenzionalna konformalna radioterapija, in intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT), kot tudi stereotaktično radiokirurgijo. Skušali bomo ugotoviti učinkovitost novih pristopov s fizikalnega in biološkega vidika. Spremljanje fizioloških parametrov tumorja je zelo pomembno za napoved učinkovitosti zdravljenja, kot tudi za spremljanje odgovora na zdravljenje. Zato bomo uporabili različne tehnike meritev pretoka krvi in oksigeniranosti tumorjev po standardnih zdravljenjih, kot tudi zdravljenjih, ki se šele uvajajo. Nadalje, z imunohistokemičnimi metodami bomo preučevali mehanizme delovanja COX-2 v malignih celicah in ovrednotili možnosti zdravljenja s specifičnimi zaviralci COX-2. Raziskovalni program je zastavljen kompleksno, povezuje različna področja dela, kar omogoča hitrejši pretok znanja iz predkliničnih raziskav v klinično prakso.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program je usmerjen v pridobivanje znanja iz področja uporabe biomedicinskih aplikacij elektroporacije pri zdravljenju raka in njihovo uporabo pri zdravljenju raka. Z uporabo elektroporacije lahko vnašamo v celice tkiv, kot tudi v tumorje, različne terapevtske molekule. Eletrokemoterapija omogoča povečan vnos citotoksičnih kemoterapevtikov za bolj učinkovito lokalno kemoterapijo. Elektrogenska terapija izkorišča vnašanje gole plazmidne DNA s terapevtskimi geni. Na teh dveh področjih je raziskovalna skupina dosegla odlične rezultate in mednarodne objave. S tem je naša raziskovalna skupina tudi mednarodno priznana kot ena od vodečih skupin na tem področju. Naši glavni prispevki k razvoju znanosti so bili: - Translacija elektrokemoterapije v zdravljenje kožnih metastaz melanoma v humani medicini. - Translacija elektrokemoterapije v zdravljenje primarnih tumorjev malih domačih živali v veterinarski medicini. - Bazične raziskave elektrogenske terapije: pomen histoloških lastnosti tumorjev za uspešnost transfekcije, uporaba RNAi za zdravljenje kolorektalnih tumorjev z mutacijo gena K-ras, raziskave sistemske genske terapije z IL-12 na tumorje in metastaze, priprava radioinducibilnih plazmidov za reporterske in terapevtske gene. - Bazične raziskave o vplivu elektroporacije in elektrokemoterapije na žilje tumorja; dokazi o žilno razdiralnih učinkih.
Pomen za razvoj Slovenije
Translacijske raziskave imajo velik pomen za uvajanje novih pristopov zdravljenja, posebno v onkologiji, kjer je vsako izboljšanje zdravljenja pomembno za družbo in ima velik socialno-ekonomski vpliv. Rezutat dela na našem programu je razvoj in uvedba novih načinov zdravljenja določenih vrst tumorjev, ki vplivajo na dvig kvalitete življenja bolnikov in doprinesejo k ohranitvi funkcije organov. Raziskave v okviru raziskovalnega programa so doprinesle k tehnološkemu razvoju zdravljenja v onkologiji. Ti novi pristopi zdravljenja so v nekaterih primerih metoda izbora, v drugih primerih pa alternativa drugim standardnim pristopom zdravljenja, kot sta kirurgija in radioterapija. Elekrokemoterapija, ki smo jo razvili v raziskovalnem programu je postala del doktrine pri zdravljenju kožnih zasevkov melanoma in je eden od postopkov, ki ga financira ZSSS.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno