Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Razširjenost, molekularna evolucija in prilagoditve bakterij na živalske gostitelje: klamidije in mikoplazme

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
B230  Biomedicinske vede  Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 
Ključne besede
bakterije, intracelularne, klamidije, mikoplazme, gostitelji, vretenčarji, nevretenčarji, odkrivanje, sledenje, molekularne metode, pritrditev
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13654  dr. Jerneja Ambrožič Avguštin  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  251 
2.  08320  dr. Gorazd Avguštin  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2004 - 2007  359 
3.  07914  dr. Dušan Benčina  Veterina  Raziskovalec  2004 - 2007  223 
4.  21437  dr. Tadej Čepeljnik  Biotehnologija  Raziskovalec  2006 - 2007  51 
5.  11184  dr. Alenka Dovč  Veterina  Raziskovalec  2004 - 2007  472 
6.  05098  dr. Peter Dovč  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  931 
7.  10397  dr. Kazimir Drašlar  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  155 
8.  11155  dr. Damjana Drobne  Biologija  Mentor mlademu raziskovalcu  2004 - 2007  859 
9.  11765  dr. Lijana Fanedl  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2007  105 
10.  18749  dr. Rok Kostanjšek  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  469 
11.  24296  dr. Darja Kušar  Veterina  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  196 
12.  05008  dr. Mojca Narat  Biotehnologija  Raziskovalec  2004 - 2007  688 
13.  19104  dr. Blaž Stres  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2007  370 
14.  07737  dr. Jasna Štrus  Biologija  Mentor mlademu raziskovalcu  2004 - 2007  443 
15.  16065  dr. Primož Zidar  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  171 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0406  Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta  Ljubljana  1627139  10.687 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.546 
Povzetek
V prebavnem traktu kopenskih enakonožnih rakov so bile nedavno odkrite in delno že opisane doslej neznane vrste simbiontskih mikroorganizmov, ki sodijo v bakterijske redove Chlamydiales in Mycoplasmales. Preliminarne raziskave kažejo, da so ti organizmi bolj razširjeni in filogenetsko bolj pestri kot se je domnevalo doslej, zato obstaja precejšnja verjetnost, da le-ti ali pa njihovi doslej prav tako še neznani sorodniki sodelujejo v simbiotskih (pozitivnih ali negativnih) interakcijah tudi z drugimi vretenčarskimi in nevretenčarskimi gostitelji. Pri tem se poraja vrsta zanimivih in pomembnih vprašanj, od razširjenosti teh organizmov v okolju, do narave njihove evolucije, ki je morda tesno vezana na živalskega gostitelja, in nenazadnje tudi medsebojnih vplivov, ki se lahko manifestirajo v morfološkem, fiziološkem in/ali genetskem smislu. Namen tega projekta je z molekularnimi orodji kot npr. in situ hibridizacijo s specifičnimi oligonukleotidnimi sondami ali specifično kvali oz. kvantitativno verižno reakcijo (PCR) preiskati vrsto možnih vretenčarskih in nevretenčarskih gostiteljev in ugotoviti, ali lahko v njihovih tkivih oz. organih odkrijemo tarčne sekvence specifične za omenjene mikroorganizme. Pri pozitivnih gostiteljih bomo nato odkrite mikroorganizme poskušali osamiti in jih podrobno preučiti. V kolikor gojenje v "in vitro" razmerah zaradi narave simbiontskih mikrobov ne bo možno (kar je pričakovano), jih bomo preučili s kombinacijo molekularno genetskih, imunoloških in mikroskopskih metod. Tako nameravamo določiti njihovo mesto v filogenetsko-taksonomskem sistemu in na osnovi pridobljenih sekvenc pripraviti nova molekularno biološka in imunološka orodja za še bolj učinkovito odkrivanje in spremljanje njihove populacijske dinamike v gostitelju in okolju. Preučiti nameravamo naravo interakcije in vplive na gostitelja in simbionte. Pričakujemo, da bomo odkrili več novih vrst, rodov in morda celo družin teh zanimivih in tudi pomembnih mikroorganizmov, osvetlili različne aspekte simbioze z različnimi gostitelji in na modelnem gostiteljskem organizmu, t.j. enakonožnem kopenskem raku Porcellio scaber, ugotovili naravo interakcije in biokemijsko in genetsko podlago, ki takšne interakcije omogoča.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno