Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Alpski svet kot potencialni vir za regionalno vodooskrbo Slovenije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P005  Naravoslovno-matematične vede  Geologija, fizična geografija 
P470  Naravoslovno-matematične vede  Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija 
Ključne besede
Alpe, hidrogeologija, podzemna voda, vodni viri, varstvo okolja, naravni izotopi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  03611  Miran Bizjak  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  58 
2.  05221  dr. Anton Brancelj  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  595 
3.  14134  dr. Mihael Brenčič  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  1.656 
4.  10667  dr. Mateja Gosar  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  423 
5.  22352  dr. Jure Krivic  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  243 
6.  17541  mag. Andrej Lapanje  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  721 
7.  01259  dr. Nina Mali  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  431 
8.  18546  dr. Gregor Muri  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2004 - 2007  99 
9.  20828  Rada Peternel Rikanovič  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  94 
10.  11018  mag. Joerg Prestor  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  1.192 
11.  16100  Jasna Šinigoj  Geologija  Raziskovalec  2004 - 2007  275 
12.  04862  dr. Janko Urbanc  Geologija  Vodja  2004 - 2007  456 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.309 
2.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  10.884 
Povzetek
V slovenskem alpskem svetu so vskladiščene velike količine kvalitetne pitne vode, ki je zaenkrat še dokaj malo izkoriščena. Zaradi narave alpskega sveta (neugoden relief, ekstremne klimatske razmere) je izraba tega prostora dokaj ekstenzivna, tako v smislu urbanizacije kot kmetijske ter industrijske rabe prostora. S stališča zaščite pitne vode je to zelo ugodno, saj to pomeni, da so viri pitne vode na tem območju bistveno manj obremenjeni z onesnaženjem, kar se odraža tudi v njihovem dobrem kakovostnem stanju. Sorazmerno z nizko stopnjo izrabe alpskih vodnih virov je relativno nizek tudi nivo njihove raziskanosti. Namen predlaganega projekta je zato podrobneje preučiti vodonosnike v gorskem svetu Julijskih ter Kamniško - Savinjskih alp, Karavank ter Pohorja, tako s stališča razpoložljivih količin kot vprašanj povezanih s kvaliteto in zaščito pitne vode. Slovenija mora končno dobiti verodostojne ocene, kolikšne vodne količine bi bilo možno pridobiti iz alpskih vodonosnikov, katera so najbolj perspektivna območja, kakšna je njihova ranljivost in ogroženost, kako ugotavljati eventuelne spremembe količin ter kakovosti vode v obravnavanih vodnih virih, kako primerno zaščititi kvaliteto vode v teh virih ter na kakšen način zajeti vode tako, da bo povzročeno čim manj škode vzpostavljenemu naravnemu ravnovesju tega prostora. Prav tako bo potrebno ugotoviti, katere raziskovalne metode so najprimernejše za ugotavljanje značilnosti prenosa snovi v nezasičeni ter zasičeni coni alpskih vodonosnikov, načine uporabe naravnih in umetnih sledil ter pristope k interpretaciji dobljenih rezultatov. Pričakujemo, da bo naloga ponudila tako nove metodološke pristope za raziskovanje hidrogeoloških razmer v gorskem svetu kot tudi prispevala k boljšemu poznavanju regionalnih hidrogeoloških razmer.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno