Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ponor ogljika in ozon: dinamika ogljika v naravnem bukovem gozdu

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
P510  Naravoslovno-matematične vede  Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija 
B434  Biomedicinske vede  Agrokemija 
P305  Naravoslovno-matematične vede  Kemija okolja 
B410  Biomedicinske vede  Veda o zemlji, poljedeljska hidrologija 
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
B230  Biomedicinske vede  Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 
B310  Biomedicinske vede  Fiziologija žilnih rastlin 
Ključne besede
ponor ogljika, ozon, procesi v tleh, korenine, mikoriza, modeliranje, bukev (Fagus sylvatica L.)
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  26179  Tinca Brišnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2005 - 2006 
2.  15493  dr. Matjaž Čater  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2004 - 2007  299 
3.  11062  dr. Zalika Črepinšek  Fizika  Raziskovalec  2004 - 2007  273 
4.  21242  dr. Tine Grebenc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2007  485 
5.  17332  Jana Janša    Raziskovalec  2004 
6.  09593  dr. Lučka Kajfež-Bogataj  Fizika  Raziskovalec  2004 - 2007  2.704 
7.  13446  dr. Polona Kalan Carson  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2004  132 
8.  07127  dr. Hojka Kraigher  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2004 - 2007  1.331 
9.  25448  dr. Barbara Piškur  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2006  966 
10.  19950  mag. Mitja Piškur  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2004  369 
11.  17336  Matej Rupel    Raziskovalec  2004  72 
12.  10264  dr. Primož Simončič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2004 - 2007  702 
13.  24777  Barbara Štupar    Tehnični sodelavec  2006 - 2007  29 
14.  28224  dr. Andrej Verlič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2007  158 
15.  22592  dr. Urša Vilhar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2004 - 2006  420 
16.  24343  dr. Marjana Westergren  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  408 
17.  28401  dr. Peter Železnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Mladi raziskovalec  2007  188 
18.  21137  Daniel Žlindra  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2004  170 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0404  Gozdarski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051673000  11.988 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
Povzetek
Pomen gozdov v globalnem kroženju ogljika je vključen v svetovne modele (Kyoto Protocol, UNFCCC, 1998) vendar dejanske zaloge in pretok v gozdovih niso dorečeni. Bukovi naravni in sonaravno gospodarjeni gozdovi predstavljajo približno 2/3 (oz. 750.000 ha) vseh gozdov v Sloveniji, zato lahko predstavljajo modelno drevesno vrsto oz. gozdni ekosistem za slovenske in srednje-evropske gozdove v modeliranju ponora ogljika v gozdu. Na slednje vpliva vrsta dejavnikov v okolju. V okviru evropskega projekta CASIROZ (EVK2-CT-2002-00165) na skupni raziskovalni ploskvi na Bavarskem (FACOE sistem) raziskujemo vplive troposfernega ozona na flukse ogljika v bukovem drevju in bukovem gozdu. Cilj raziskave je ugotoviti spremembe v fiziologiji odraslega drevja za potrebe diagnostike fluksov ozona v listje ter prevrednotenje kritičnih vrednosti za izpostavljenost ozonu (AOT40). Na osnovi teh raziskav se vzpostavlja skupna baza podatkov za razvoj novega, modularno zastavljenega mehanističnega modela, ki bo upošteval rezultate raziskav za pomen ponora ogljika od nivoja celice do drevesa in do celotnega ekosistema. Za ponor ogljika in razvoj modela so pomembne raziskave procesov v tleh in mikorizosferi. Te raziskave v okviru evropskega projekta vodi slovenski partner, ki v sodelovanju z vodilnimi sodelavci s področja modeliranja (iz Belgije) v okviru slovenskega projekta predlaga izpopolnitev talnega modula z raziskavami procesov v tleh (s poudarkom na koreninah, mikorizi in vlažnostnih razmerah v tleh) na neonesnaženih ploskvah v gospodarskem in naravnem bukovem gozdu. Dopolnilna raziskava bo uporabljena za dopolnitev baze podatkov in ustrezni razvoj talnega modula v novem modelu o pomenu ozona za sekvestracijo ogljika v zmernih bukovih gozdovih srednje Evrope.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno