Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave nelinearnega odziva konstrukcij pri potresni obtežbi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.01.00  Tehnika  Gradbeništvo   

Koda Veda Področje
T002  Tehnološke vede  Gradbena tehnologija 
T230  Tehnološke vede  Visoke gradnje 
Ključne besede
potresno tveganje, potresna odpornost, analiza konstrukcij, nelinearna analiza, visokogradnja
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  00025  dr. Peter Fajfar  Gradbeništvo  Vodja  2004 - 2007  870 
2.  16420  dr. Damjan Marušić  Gradbeništvo  Raziskovalec  2004 - 2007  63 
3.  08745  dr. Iztok Peruš  Gradbeništvo  Raziskovalec  2004 - 2007  284 
4.  27836  dr. Matej Rozman  Gradbeništvo  Raziskovalec  2006  28 
5.  07711  Andrej Vitek  Gradbeništvo  Raziskovalec  2005 - 2007  44 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0792  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  Ljubljana  1626981  25.722 
Povzetek
V triletnem projektu nameravamo prispevati k nadaljnemu razvoju pri nas izdelane in v svetu uveljavljene poenostavljene nelinearne metode za oceno potresnega odziva konstrukcij (N2 metoda). Metoda je bila v letu 2002 vključena v evropski standard za gradnjo na potresnih območjih Eurocode 8, ki bo v kratkem sprejet tudi kot slovenski standard in predpis. Dopolnitve bodo obsegale: (a) razširitev uporabnosti na nesimetrične konstrukcije stavb; (b) razširitev uporabnosti za račun potresnega tveganja; (c) izdelava postopka za določanje kapacitete konstrukcijskih elementov za tipične konstrukcije stavb; (d) določitev parcialnih varnostnih faktorjev, ki bodo osnovani na statističnem ovrednotenju negotovosti in napak, ki so vključeni v rezultate. Končni cilj raziskav je izdelava razmeroma enostavne, vendar zanesljive metodologije za analizo obnašanja konstrukcij med potresi, ki bo uporabna v praksi pri projektiranju novih objektov in za ocenjevanje potresne odpornosti obstoječih objektov. Za razvoj metode je potrebno obsežno delo, ki med drugim vsebuje izdelavo teoretičnih osnov, parametrične študije nelinearnega dinamičnega obnašanja tipičnih konstrukcij, dopolnitev CAE metode za večdimenzionalno neparametrično analizo in njeno uporabo pri analizi dostopnih baz ekperimentalnih podatkov, ter ovrednotenje N2 metode s pomočjo primerjave z eksperimentalnimi rezultati. Delo je mogoče uspešno opraviti le v tesnem sodelovanju z najpomembnejšimi centri za potresno inženirstvo v svetu. Z večino takih centrov imamo vzpostavljene neformalne kontakte, formalno pa smo s skupnimi projekti povezani z 47 centri v Evropi (projekta SPEAR in LESSLOSS), in z vodilnim centrom v ZDA (projekt z Univerzo v Stanfordu). Delo v Ljubljani je omejeno na analitične in numerične raziskave. Rezultate zahtevnih in izjemno dragih eksperimentov dobivamo od centrov po svetu, pri nekaterih od teh raziskav tudi sami aktivno sodelujemo. Podoktorski projekt je tesno povezan in v celoti usklajen s programsko skupino Potresno inženirstvo, ki jo na FGG vodi P.Fajfar. Sodelavec I.Peruš je samostojni raziskovalec, ki je dejansko ves čas član skupine, vendar iz formalnih razlogov ne more biti vključen vanjo. Sodelavec D.Marušić je raziskovalec s polnim delovnim časom.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno