Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Elektroenergetski sistemi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.03.00  Tehnika  Energetika   

Koda Veda Področje
T140  Tehnološke vede  Energijske raziskave 
T190  Tehnološke vede  Elektriško inženirstvo 
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 
Ključne besede
Elektroenergetika, elektroenergetski sistemi, sigurnost oskrbe, napetostna stabilnost, zanesljivost oskrbe, trg z električno energijo, sistemske storitve, načrtovanje obratovanja elektroenergetskih sistemov, vodenje elektroenergetski sistemov, zaščitni sistemi, spremljanje stanj transformatorjev, delne razelektritve, obremenitveni diagrami, učinkovita raba energije.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14326  dr. Tadeja Babnik  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2005  74 
2.  24499  Ludvik Bartelj    Mladi raziskovalec  2004 - 2007  26 
3.  27525  dr. Matjaž Dolinar  Energetika  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  42 
4.  19514  dr. Samo Gašperič  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2006  148 
5.  21357  dr. David Gerbec  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2007  39 
6.  11213  dr. Robert Golob  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2004 - 2007  212 
7.  14528  dr. Andrej Ferdo Gubina  Energetika  Raziskovalec  2005 - 2007  370 
8.  02545  dr. Ferdinand Gubina  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2007  573 
9.  22481  dr. Miloš Pantoš  Energetika  Vodja  2004 - 2007  357 
10.  20226  dr. Dejan Paravan  Energetika  Raziskovalec  2004  67 
11.  24325  dr. Martin Povh  Energetika  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  24 
12.  11999  dr. Boštjan Strmčnik  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2007  61 
13.  24027  mag. Andrej Šajn  Energetika  Raziskovalec  2004  21 
14.  23407  dr. Ivan Šmon  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2007  32 
15.  16292  dr. Tomaž Štokelj  Energetika  Raziskovalec  2006 - 2007  60 
16.  28462  dr. Gregor Taljan  Energetika  Mladi raziskovalec  2007  25 
17.  25417  mag. Tomaž Tomšič  Energetika  Mladi raziskovalec  2005 - 2007  22 
18.  19235  dr. Gregor Verbič  Energetika  Raziskovalec  2004 - 2007  97 
19.  28461  dr. Iztok Zlatar  Energetika  Mladi raziskovalec  2007  42 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1538  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko  Ljubljana  1626965  27.840 
Povzetek
Uvajanje tržnih principov v delovanje elektroenergetskega sistema (EES) in želja po njegovi čim boljši izrabi potiska obratovanje do meja zmogljivosti. Pri tem lahko nastopijo problemi stabilnosti delovanja EES in kakovosti dobavljene električne energije porabnikom. Vodenje sistema se mora tem problemom izogniti in obenem doseči najugodnejše pogoje delovanja trga z električno energijo. V okviru sigurnosti obratovanja sistema so problemi napetostne stabilnosti nelinearni pojavi. Vodenje EES-a zahteva poleg ustreznih metod za odpravljanje odstopanja med proizvodnjo in odjemom ter za razbremenjevanje prenosnih poti ter povečanja prenosnih zmogljivosti ustrezne regulacije napetosti in jalovih moči ter posebne ukrepe za dosego napetostne stabilnosti. Ukrepi morajo upoštevati bližino nestabilnostne meje in razvrstitev glede na njihovo učinkovitost. Zaradi rasti porabe je nujno razvijati metode načrtovanja pokrivanja potreb znotraj sistema in za trg. Izdelati je treba orodja za nadzor trga s strani regulatorja, kot je to simulator trga in orodja za preglednost ter nepristranskost delovanja trga. Modeli morajo upoštevati stohastično naravo spreminjanja obremenitev in ter nepredvidljivo obnašanje tržišča z električno energijo. Potrebne so tudi učinkovite metode napovedovanja porabe električne energije in za napoved odjema odjemalcev, kar lahko bistveno zmanjšuje motnje pri delovanju trga. Liberalizacija trga električne energije je pokazala nujnost razvoja različnih metod in orodij za učinkovito njegovo spremljanje in nadzorovanje. Mnoge negotovosti na tem specifičnem trgu zahtevajo teoretično podporo pri odločanju in iskanju optimalne strategije na njem. Razviti je treba orodja za obvladovanje tveganj na trgu električne energije, ki izhajajo iz negotovosti vplivnih parametrov. Negotove razmere na trgu električne energije silijo udeležence k napovedovanju naključnih pojavov, kot so npr. cene električne energije, poraba električne energije, dotoki v akumulacijske bazene hidroelektrarn idr., ker vplivajo na njihove finančne rezultate. Področje dela zajema tudi razvoj metod in orodij za optimalno vodenje proizvodnje električne energije v elektroenergetskem sistemu. V motenih stanjih EES-a je pomembno tudi vodenje odjema, tj. porabe električne energije (demand side management). S tem je mogoče npr. zniževati konične obremenitve sistema ali držati napetost pri porabnikih v predpisanih mejah v različnih obratovalnih stanjih EES-a. Skupina razvija metodo vodenja obremenitve s pomočjo regulacije napetosti na visokonapetostnem in v razdelilnem omrežju. Zato izvaja obširen program meritev na distribucijskem sistemu. Nemoteno obratovanje elementov elektroenergetskega sistema je temelj trga z električno energijo, ki ga je mogoče doseči z ustreznim vzdrževanjem. Razvijali bomo metode za hitro odkrivanje okvar, ki lahko skrajšajo čas izklopa elementa. Snovali bomo tudi metode za sprotno spremljanje stanja transformatorja s specializiranimi meritvami, metode za napovedovaje stanja elementa in razvijali ustrezne ekspertne sisteme.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno