Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Varnost probiotikov ter njihovo sledenje v prehranski verigi

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B420  Biomedicinske vede  Prehrana 
B230  Biomedicinske vede  Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 
T430  Tehnološke vede  Tehnologija hrane in pijač 
Ključne besede
probiotiki, prehranska veriga, sledljivost, laktobacili, enterokoki, živilo, prebavila, mikrobiološke metode, resistenca proti antibiotikom, virulenčni dejavniki
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  11150  dr. Bojana Bogovič Matijašić  Živalska produkcija in predelava  Vodja projekta  2004 - 2007  376 
2.  15659  dr. Andreja Čanžek Majhenič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2007  234 
3.  05099  dr. Karmen Godič Torkar  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2004 - 2007  256 
4.  22623  mag. Vesna Katana Burja  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2005 
5.  15141  dr. Andreja Miklič  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2005  35 
6.  06375  Vanja Penca Habjan  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2007  16 
7.  22447  dr. Metoda Zorič Peternel  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  20 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  64.121 
Povzetek
Razen živil, ki vsebujejo probiotične bakterije, je na slovenskem trgu vse več probiotičnih pripravkov, ki so na voljo kot dodatki prehrani, zdravila brez recepta ali dodatki živalski krmi. Mikrobiološke analize probiotičnih izdelkov nemalokrat razkrijejo neskladje med številom in vrsto dejansko prisotnih organizmov v izdelku ter informacijo na deklaraciji. Glede na to, da se interes porabnikov za tovrstna živila tudi v EU in tudi v Sloveniji povečuje, bo potrebno področje probiotičnih živil in krme zakonsko regulirati, razviti pa tudi primerne metode za kontrolo tovrstnih izdelkov ter zasledovanje probiotičnih mikroorganizmov v prehranski verigi z modernimi molekularno-biološkimi tehikami. Kot probiotične bakterije pogosto nastopajo tudi enterokoki. Podatki, ki govorijo v prid aplikaciji enterokokov kot zaščitnih starter kultur ali probiotikov, so njihova prisotnost v naravni mikroflori zdravih ljudi in živali ter v fermentirani hrani in krmi ter sposobnost zaviralnega delovanja proti nekaterim patogenim mikroorganizmom. Še bolj pa jih poznamo po negativnih lastnostih, saj so posamezni pripadniki tega rodu oportunistični patogeni, pogosto pa jih omenjajo tudi v zvezi z možnostjo prenosa genov za rezistenco proti antibiotikom (vankomicin) na druge mikroorganizme. V predlagani raziskavi bomo razvili preskusne metode za ugotavljanje probiotikov v prehranski verigi. Proučevali bomo predvsem lastnosti probiotičnih sevov, ki so pomembne s stališča varnosti in možnega tveganja. Posebno pozornost bomo posvetili enterokokom iz komercialnih probiotičnih izdelkov, iz hrane ter iz kliničnih vzorcev, ter ocenili, ali obstajajo razlike med izolati različnega izvora v virulenčnih dejavnikih in resistenci proti antibiotikom. Predlagana raziskava je pomembna iz treh vidikov: varovanja porabnika ter zaščite prehranske in farmacevtske industrije. Protokole za preskušanje probiotičnih izdelkov z mlečnokislinskimi bakterijami, ki jih slovenski proizvajalci že tržijo, ali pa šele razvijajo, bodo le-ti lahko uporabili za učinkovito preverjanje kvalitete svojih izdelkov, prav tako pa bodo lahko služili kot smernice pri oblikovanju nacionalne zakonodaje na tem področju.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno