Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zgodovina slovenskega primorja od 16. stoletja do najnovejše dobe

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H230  Humanistične vede  Novejša zgodovina (približno do leta 1800) 
H240  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) 
H250  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (od leta 1914) 
Ključne besede
Zahodna Slovenija, Primorska, Furlanija, etnični prostor, pravosodje, politična zgodovina, gospodarska zgodovina, cerkvena zgodovina, demografija, migracije, zamejstvo
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22467  dr. Gorazd Bajc  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2007  381 
2.  27937  dr. Dragica Čeč  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2007  185 
3.  10728  dr. Darko Darovec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2007  513 
4.  20685  dr. Jure Gombač  Narodno vprašanje  Raziskovalec  2004  373 
5.  17057  dr. Aleksej Kalc  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2007  408 
6.  24376  dr. Borut Klabjan  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  357 
7.  24014  dr. Aleksander Panjek  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2007  241 
8.  12648  dr. Egon Pelikan  Zgodovinopisje  Vodja  2004 - 2007  267 
9.  17051  dr. Jože Pirjevec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2007  799 
10.  24487  dr. Boštjan Plut  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  20 
11.  15876  Vida Rožac Darovec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2007  145 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1510  Znanstveno-raziskovalno središče Koper  Koper  7187416000  13.879 
Povzetek
Raziskovalni projekt bo po eni strani posegel na področja, ki so v dosedanjih znanstvenih analizah zaostajala ali ostajajo neobdelana v zgodovinopisju o teritoriju zahodne Slovenije. Po drugi strani bo projekt združeval analize, ki jih je naš inštitut opravljal že doslej, z analizami političnih, socialnih in gospodarskih dejavnikov v luči novejših evropskih raziskav. Pri določanju tega dogajanja so pomembno vlogo igrala nacionalna vprašanja, nato dolgotrajna perifernost tega območja v odnosu do središč državnih tvorb, katerim je pripadalo (Habsburška monarhija in Beneška republika), in torej tudi do večjih središč znanstveno-raziskovalnega dela (Benetke, Dunaj itd.); in naposled tudi obmejna lega oziroma razcepljenost med dve državni pripadnosti in med več administrativnih oblasti. Vsebinsko se projekt deli na več sklopov raziskav, pri čemer je njegova rdeča nit usmerjenost v analize tistih tematik, kjer so "vrzeli" v dosedanjem raziskovanju zgodovine zahodne Slovenije najbolj očitne. Nove pristope pri zgodovinskih raziskavah je namreč treba vzpostaviti na naslednjih področjih: - pravni zgodovini, - zgodovini migracij, - demografski zgodovini, - politični zgodovini, - gospodarski zgodovini, - zgodovini vsakdanjika, - posebna pozornost bo namenjena zbiranju ustnih virov (oral history) za novejšo zgodovino, kjer si večjih zamud ne moremo privoščiti. Projekt temelji na naslednjih vsebinskih izhodiščih: - primerjavi oziroma analizi razhajanj v zgodovinskem razvoju med prostorom zahodne Slovenije in celinsko Slovenijo, - umestitvi raziskave v mednarodno primerljive okvire, - zapolnitvi vrzeli v dosedanjem raziskovanju na nekaterih področjih, - upoštevanju procesov dolgega trajanja pri vprašanju migracij, prebivalstvene strukture in tudi nekaterih stalnic politične zgodovine ter strukture in dinamike gospodarstva na Primorskem od novega veka do najnovejših zgodovinskih obdobij, - analizi vpetosti primorskega prostora v mediteranski kompleks pravne, gospodarske, politične zgodovine, zgodovine vsakdanjika. Eden izmed principov analize je tudi sistematično primerjati posamezne raziskave znanstvenikov na institucijah z obeh strani meje, s čimer bi radi dosegli konsenz v nekaterih bistvenih vprašanjih zgodovinopisja.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno