Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Promet in turizem v luči njunih okoljskih učinkov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.04  Humanistika  Geografija  Regionalna geografija 

Koda Veda Področje
P500  Naravoslovno-matematične vede  Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija 
Ključne besede
Promet, turizem, vplivi na okolje, varstvo okolja, Slovenija.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15403  dr. Dejan Cigale  Geografija  Raziskovalec  2004 - 2007  411 
2.  17428  Danica Jakopič    Tehnični sodelavec  2004 - 2007 
3.  16049  dr. Barbara Lampič  Humanistika  Raziskovalec  2004 - 2007  527 
4.  19338  dr. Irena Mrak  Varstvo okolja  Raziskovalec  2004 - 2007  327 
5.  07694  dr. Darko Ogrin  Geografija  Raziskovalec  2004 - 2007  518 
6.  23447  dr. Matej Ogrin  Geografija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  488 
7.  16377  mag. Nataša Pichler-Milanovič  Geografija  Raziskovalec  2005 - 2007  239 
8.  03912  dr. Dušan Plut  Humanistika  Raziskovalec  2004 - 2007  1.079 
9.  20793  dr. Blaž Repe  Geografija  Raziskovalec  2004 - 2007  510 
10.  04291  dr. Metka Špes  Geografija  Vodja  2004 - 2007  521 
11.  22693  dr. Katja Vintar Mally  Geografija  Raziskovalec  2004 - 2007  287 
12.  24429  dr. Katja Vrtačnik Garbas  Geografija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  30 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  98.307 
Povzetek
Promet in turizem sta dejavnosti, katerih porastu smo priča v Sloveniji že daljše obdobje, zelo izrazito pa tudi v zadnjem desetletju. Z njunim razvojem so povezani številni neposredni in posredni vplivi na okolje, učinki obeh dejavnosti v pokrajini pa dobivajo zaradi njune velike prostorske razširjenosti ne le lokalni, ampak tudi širši regionalni značaj. V predlaganem projektu želimo z oblikovanjem ustrezne metodologije celovito zajeti promet in turizem kot pojava, ki na različne načine vplivata na okolje, pri tem pa so njuni okoljski učinki odvisni tako od značilnosti konkretne pokrajine kot značilnosti obremenjevanja s strani obeh dejavnosti. Metodologija naj bi tako v slovenskih razmerah omogočila vrednotenje okoljske vloge prometa in turizma ob upoštevanju intenzivnosti in značaja obremenitev ter odzivov okolja v določenih pokrajinah. Vsebinski sklop, namenjen prometu, se bo osredotočil na cestni promet, ki v Sloveniji predstavlja daleč najpomembnejši prometni vir obremenjevanja okolja. V prvi fazi bosta z uporabo posrednih kazalcev ocenjena prostorska distribucija in intenzivnost s prometom povezanih okoljskih obremenitev, rezultati pa bodo interpretirani s pomočjo upoštevanja konkretnih pokrajinskih značilnosti. V nadaljevanju bo podrobneje ovrednotena vloga cest kot virov emisij, ki bo vključevala ugotavljanje emisijskega in imisijskega potenciala cest, ugotavljanje vpliva cestišča kot linijskega vira na okolico ter sintetičen kartografski prikaz spreminjanja koncentracij v pokrajini kot posledice prometnih emisij. V zaključni fazi bomo dobljene rezultate interpretirali ob upoštevanju pokrajinskih značilnosti posameznih pokrajinskih tipov. Pri preučevanju okoljske vloge turizma je treba upoštevati, da so njegovi okoljski učinki kompleksni in kumulativni, njihova narava pa odvisna od razmer na določenem območju, zato bo v prvi fazi treba na osnovi že obstoječe literature in na osnovi obstoječih statističnih in drugih podatkov ter terenskega dela identificirati poglavitne probleme. V nadaljevanju bo izdelana podrobnejša metodologija za težiščna področja. Pričakovati je mogoče, da bo treba posebno pozornost nameniti obmorskemu turizmu in specifiki turizma na gorskih območjih, vzporedno s tem pa vplivu tistih rekreacijskih aktivnosti, ki predstavljajo nadpovprečno motnjo v okolju. V naslednji fazi bodo izdvojena območja, ki bodo zaradi intenzivnosti obremenitev ali njihovih značilnosti deležna podrobnejše obravnave. Na teh izbranih območjih bo preizkušena metodologija, katere namen bo celovito ovrednotenje okoljskih učinkov in vloge turizma.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno