Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Preučevanje interakcije vplivov ozona in gnojenja z N na indikatorske rastline

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.03.00  Naravoslovje  Biologija   

Koda Veda Področje
B220  Biomedicinske vede  Genetika, citogenetika 
B310  Biomedicinske vede  Fiziologija žilnih rastlin 
B390  Biomedicinske vede  Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija 
Ključne besede
navadni glavinec (Centaurea jacea L.), plazeča detelja (Trifolium repens L.), šalotka (Allium cepa L. var ascalonicum), ozon, gnojenje z N, ekofiziološki kazalniki, rastlinski pigmenti, askorbinska kislina, alfa tokoferol, ekotoksikološki kazalniki, kromosomske aberacije, mitotsko aktivnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18828  dr. Andreja Čerenak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2006 - 2007  418 
2.  19122  dr. Erika Glasenčnik  Biologija  Raziskovalec  2004 - 2007  92 
3.  16046  dr. Nataša Kopušar  Biologija  Mladi raziskovalec  2004 - 2007  172 
4.  21582  dr. Janez Kozinc  Kemija  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  80 
5.  07494  dr. Dušica Majer  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2004 - 2005  248 
6.  08604  dr. Cvetka Ribarič Lasnik  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2004 - 2007  278 
7.  11467  dr. Marta Svetina Veder  Geologija  Raziskovalec  2004  204 
8.  21877  mag. Jaroslav Vrtačnik  Varstvo okolja  Raziskovalec  2004  18 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0416  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  Žalec  5051762000  4.272 
2.  1007  Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o.  Velenje  5583055000  2.451 
Povzetek
Ozon je zračno onesnažilo, ki nastaja iz primarnih zračnih onesnažil. Kraj povečanih vsebnosti je pogostokrat različen od območja virov njegovih predhodnikov. Med merjenimi zračnimi onesnažili (dušikovi oksidi, žveplov dioksid, ozon) ima ozon najmočnejše oksidacijske sposobnosti, zato pri organizmih hitreje povzroča stanje oksidativnega stresa kot druga onesnažila. Fizikalno-kemijske meritve ozona kažejo velike koncentracije ozona na ruralnih območjih v Sloveniji, še posebno v poletnih mesecih v času rasti in razvoja vegetacije. Vpliv zračnega onesnažila na organizem ni odvisen samo od doze onesnažila, ampak na to vplivajo še številni drugi dejavniki, kot so klima, rastlinska hranila, preddispozicija, starost organizma, sočasen vpliv drugih onesnažil. Zato imajo v današnjem času raziskave, ki vključujejo odzivno bioindikacijo, vedno večji pomen zaradi direktne ocenitve vplivov okolja. Pri nas in v svetu je še vedno premalo raziskano področje delovanja onesnažil na organizme v njihovem naravnem okolju. Z raziskavo bomo spremljali sinergistične / antagonistične vplive ozona in dušikiv spojin na rastline. Izbrane bioindikatorske rastline so: plazeča detelja "Regal" (Trifolium repens "Regal") in navadni glavinec (Centaurea jacea L.), kot kontrolna rastlina za spremljanje sprememb na citogenetski ravni pa tudi šalotka (Allium cepa L. var ascalonicum). Raziskave odzivi bioindikatorskih rastlin na ozon bodo potekale na biokemijski, morfološki, produkcijski in citogenetski ravni. Ocenili bomo spremembe v tolerantnosti rastlin znotraj vrste pod vplivom dušika. Na osnovi rezultatov bomo sklepali o vplivih ozona in dušika na travniške fitocenoze. Evidentirali bomo vidne ozonske poškodbe na drugih travniških vrstah. Poskusni mesti, Zavodnje in Vnajnarje, se razlikujeta po imisijskih koncentracijah ozona, dušikovih in žveplovih oksidov. Ker se bodo v letu 2005 izvedli sanacijski ukrepi za zmanjšanju emisij dušikovih oksidov iz TEŠ, pričakujemo manjši depozit dušika po letu 2005, kar se bo poznalo na odzivnosti bioindikatorskih rastlin na ozon.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno