Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kompleksnih bolezni prebavil

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.01.00  Medicina  Mikrobiologija in imunologija   

Koda Veda Področje
B220  Biomedicinske vede  Genetika, citogenetika 
B007  Biomedicinske vede  Medicina (človek in vretenčarji) 
B500  Biomedicinske vede  Imunologija, serologija, transplantacija 
Ključne besede
avtoimunske bolezni, kronična vnetja črevesa, crohnova bolezen, molekularna genetika, analiza polimorfizmov, analiza mutacij, analiza izražnja genov, kvantitativni PCR, funkcijska genomika, farmakogenomika, regulatorni polimorfizmi, haplotipi, alel specifična ekspresija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05483  dr. Milan Brumen  Fizika  Raziskovalec  2005 - 2008  441 
2.  26447  dr. Andrej Dobovišek  Fizika  Raziskovalec  2005 - 2008  110 
3.  09275  dr. Damjan Glavač  Kemija  Raziskovalec  2005 - 2006  565 
4.  10337  dr. Alojz Ihan  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2005 - 2008  1.456 
5.  13343  dr. Nadja Kokalj Vokač  Onkologija  Raziskovalec  2005 - 2008  448 
6.  03782  dr. Peter Kokol  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2005 - 2008  1.225 
7.  25991  dr. Andreja Nataša Kopitar  Mikrobiologija in imunologija  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  190 
8.  21863  dr. Srečko Kovačič  Reprodukcija človeka  Raziskovalec  2005 - 2007  48 
9.  02053  dr. Ivan Krajnc  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2005 - 2008  615 
10.  24404  dr. Matej Mertik  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2005 - 2008  129 
11.  25809  dr. Vid Mlakar  Metabolne in hormonske motnje  Mladi raziskovalec  2005 - 2006  97 
12.  23927  Andreja Ocepek  Onkologija  Raziskovalec  2005 - 2008  161 
13.  20129  dr. Dušica Pahor  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2005 - 2008  777 
14.  16340  dr. Uroš Potočnik  Mikrobiologija in imunologija  Vodja  2005 - 2008  632 
15.  22439  dr. Petra Povalej Bržan  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2005 - 2008  206 
16.  01502  dr. Metka Ravnik-Glavač  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2005 - 2006  268 
17.  28417  dr. Katja Repnik  Mikrobiologija in imunologija  Mladi raziskovalec  2008  132 
18.  18035  dr. Pavel Skok  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2005 - 2008  677 
19.  29750  dr. Janez Šimenc  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2008  25 
20.  24411  dr. Gregor Štiglic  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  512 
21.  25425  dr. Mateja Verlič  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  77 
22.  13152  dr. Damijan Vokač  Srce in ožilje  Raziskovalec  2005 - 2008  164 
23.  17876  dr. Milan Zorman  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2005 - 2008  353 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0334  Univerzitetni klinični center Maribor  Maribor  5054150000  22.976 
2.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.543 
3.  0796  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Maribor  5089638003  27.689 
4.  2334  Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta  Maribor  5089638048  16.626 
Povzetek
Namen študije je ugotoviti nove diagnostične molekularne označevalce in molekularne tarče za načrtovanje novih zdravil za uspešnejše preprečevanje in zdravljenje kompleksnih bolezni prebavil. Kot tipičen primer kompleksnih bolezni prebavil, ki so posledica delovanja večih genov in dejavnikov okolja, bomo raziskovali predvsem obe glavni obliki bolezni kroničnih vnetij črevesa (KVČ), ulcerativni colitis in Crohnovo bolezen, bolezen nastanka črevesnih novotvorb povezanih z KVČ in rak širokega črevesa in danke. Raziskave bomo predvsem osredtočili na odkrivanje novih enonukleotidnih polimorfizmov (ang. kratica SNP za Single nucleotide polymorphisms) povezanih z večjim tveganjem za kompleksne bolezni prebavil in različnim odgovorom posameznikov na zdravljenje teh bolezni. Ugotovili bomo nove gene in biološke molekularne mehanizme vpletene v nastanek bolezni in različen odziv na zdravljenje. Razvili bomo nova programska orodja bioinformatike in statistične genetike za izbor kandidatnih genov povezanih s kompleksnimi boleznimi. Razvili bomo nov pristop za odkrivanje funkcijskih polimorfizmov v cis-delujočih elementih človeškega genoma, ki bo temeljil na analizi alelno specifične genske ekspresije v celičnih linijah limfocitov posameznikov iz referenčnih družin CEPH in segregacijski analizi. Podatkovna baza, ki bo vsebovala gene, ki bodo v največji meri izražali razliko v genski ekspresiji med očetovim in materinim kromosomom, nam bo služila za primerjalne študije SNPov in haplotipov pri bolnikih z KVČ in skupino zdravih posameznikov. To podatkovno baza bomo objavili tudi na internetu, kjer bo lahko v pomoč ostalim raziskovalcem za študije drugih genetskih bolezni. V raziskavi bomo tudi opisali molekularne spremembe, vključno somatske mutacije, metilacijski status in globalno gensko ekspresijo v adenomih bolnikov z KVČ, v tumorjih bolnikov z rakom širokega črevesa in danke in v biopsijskih vzorcih bolnikov z KVČ, ki bodo odvzeti v poteku standardnega zdravljenja s kortikosteroidi in imunosupresivi ter monoklonskimi protitelesi za inhibicijo TNF-alfa (Inflaximab). Ugotovili bomo katere molekularne spremembe značilno prispevajo k povečanemu tveganju razvoja adenomov in nastanka raka pri KVČ bolnikih z novotvorbami. Poiskali bomo vpilive genetskih dejavnikov na uspešnost zdravljenja in preživetje bolnikov z rakom širokega črevesa in danke. Funkcijsko bomo raziskali gene in proteine, ki bodo v naši raziskavi pokazali najbolj značilno povezavo z boleznijo. Izgradili bomo obsežno podatkovno zbirko bolnikov, ki bo vsebovala klinično-patološke opise, rezultate molekularno genetske analize in podatke o poteku zdravljenja. Podatkovno zbirko bomo opremili in povezali s programskimi orodji za iskanje statističnih povezav klinično patoloških in molekularno genetskih podatkov. Izvedli bomo asociacijsko študijo bolniki-kontrole za posamezne podskupine bolnikov s kompleksnimi boleznimi prebavil in kontrolno skupino zdravih posameznikov. Pri tem bomo uporabili različne pristope za genetsko statistično asociacijsko analizo kompleksnih bolezni, predvsem analizo kandidatnih genov in analizo vezavnega neravnotežja (ang. Linkage disequilibrium) SNPov in haplotipov v celotnem genomu. Za gensko tipizacijo bomo uporabili metodo Taqman. Genska tipizacija bo vključevala gene, ki kodirajo za metabolne encime zdravil in ksenobiotikov (1 in 2 faze), transporterje zdravil in kandidatne gene vključeno v patogenezo bolezni, ki jih bomo izbrali na osnovi naših ekspresijskih analiz in analize z orodji bioinformatike. Za ekspresijske študije bomo uporabili mikromreže z oligonukleotidnimi sondami (oligo biočipe), metodo kvantitativnega RT-PCR (Taqman) in imunohistokemično analizo.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno